Wieś nie będzie pominięta w strategii rozwoju. Ma sporo zyskać

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-10-2016,8:05 Aktualizacja: 06-10-2016,8:46
A A A

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju będzie uwzględniała rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa. Dokument będzie wyznaczał średniookresowe kierunki rozwoju Polski - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister.

Na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, zakończyły się konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ma to być najważniejszy dokument wskazujący kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej.

oze, inwestycje w oze, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Strategia Morawieckiego nie dostrzega nowych trendów rozwoju OZE

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie uwzględnia polityki klimatycznej jako szansy dla polskiej gospodarki, a może to być nasz motor rozwoju - twierdzi Instytut na rzecz Ekorozwoju. Ministerstwo Rozwoju podkreśla z kolei, że plan ma...

Polityk poinformował, że resort rolnictwa brał aktywny udział na wszystkich etapach tworzenia Planu oraz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Najistotniejszą sprawą dla ministerstwa jest włączenie do SOR problematyki wiejskiej i rozwoju rolnictwa.

Według Zarudzkiego, SOR przedstawia nowy model rozwoju, którego celem jest "tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym".

Dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce ich zamieszkania.

Kluczowym elementem realizacji SOR będą projekty strategiczne i flagowe. W projekcie oddanym do konsultacji społecznych znajduje się kilkanaście projektów strategicznych zgłoszonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
wieś, rolnictwo, Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi,

Polska wieś ma coraz mniej wspólnego z rolnictwem

Liczba ludności na obszarach wiejskich wzrasta, ale jednocześnie wieś jest coraz mniej rolnicza. Poza tym produktywność pracy w naszym rolnictwie wynosi zaledwie ok. 30 proc. przeciętnego poziomu unijnego. Między innymi takie niepokojące wnioski...

Z informacji resortu rolnictwa wynika, że takimi projektami są m.in.: Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, Polski Holding Rolno-Spożywczy, platforma żywnościowa, Polska Akademia Spożywcza, Pakt dla rolnictwa i związana z nim budowa infrastruktury wsi.

Kolejne projekty to: wsparcie i profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w małych miastach, wzmocnienie systemu doradztwa rolniczego, poprawa mobilności międzysektorowej zasobów pracy w rolnictwie (obecna nazwa: Nowe szanse na wsi), dostosowanie do zmian demograficznych (w zakresie programu aktywny i zdrowy senior rolnik).

Strategicznym projektem są także: energetyka rozproszona na obszarach wiejskich, woda dla rolnictwa, odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych, Strategie Lokalnego Rozwoju - instrument zarządzania rozwojem lokalnym przez społeczność, gospodarstwo otwarte na ludzi oraz utworzenie Funduszu Rozwoju Rolnictwa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement