Smog spowija także wioski. Potrzeba wsparcia na wymianę starych pieców

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-04-2019,9:30 Aktualizacja: 04-04-2019,10:01
A A A

Nie tylko w wielkich miastach mieszkańcy muszą wdychać mocno zanieczyszczone powietrze. Smog to także problem wsi z uwagi na wciąż powszechne tam tradycyjne źródła ogrzewania.

"Rzeczpospolita" podaje, że Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, gdzie rośnie udziału szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10 na terenach wiejskich. A koncentracja rakotwórczego benzopirenu w powietrzu jest na naszych wsiach porównywalna jedynie z Czechami i znacznie wyższa niż w innych unijnych krajach.

walka z suszą, susza rolnicza, walka ze smogiem, ochrona środowiska, WFOŚiGW we Wrocławiu

Susza i smog nie będą już takie straszne? Dzielą pieniądze na ochronę środowiska

Ponad 240 mln zł przeznaczy w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na ochronę środowiska. Pieniądze mają być przeznaczone na walkę ze smogiem, suszą, rozwój OZE, ochronę zagrożonych...

Tym samym smog, którego głównymi składowymi są wymienione wyżej substancje, to duży problem na obszarach wiejskich. Nie ma w tym jednak przypadku, skoro aż 90 proc. domów jednorodzinnych, stanowiących przecież poza miastami podstawę zabudowy mieszkaniowej, ogrzewanych jest paliwami stałymi, a głównie węglem.

- Ma to przede wszystkim negatywne konsekwencje dla zdrowia mieszkańców wsi. Jakość powietrza wpływa ponadto na jakość produkowanej żywności, która stanowi główne źródło dochodów rolników. Rozwiązaniem jest kompleksowa termomodernizacja budynków połączona z wymianą źródeł ciepła - mówi dziennikowi Krzysztof Księżopolski, prezes Institute for Security, Energy and Climate Studies (ISECS).

Według ekspertów, żeby mieszkańcy wiosek odchodzili od starych pieców i mogli wymienić je na źródła zeroemisyjne, potrzeba impulsu ze strony państwa - chodzi o zachęty finansowe. Obowiązujące obecnie rozwiązania nie motywują w jakiś specjalny sposób do inwestycji w tym zakresie.

- Program rządowy "Czyste powietrze" przewiduje taką możliwość, ale wymaga to wprowadzenia dodatkowych zachęt. Z punktu widzenia konsumenta ważne jest, by regulacje miały charakter trwały, ponadto musi być dla niego opłacalne - podkreśla Księżopolski.

Według opisywanej przez "Rz" analizy, modernizacja budynków jednorodzinnych pozwala zredukować emisję benzopirenu o 44 proc., a szkodliwych pyłów o 22-23 proc. w skali całego kraju.

Jednak dopiero wymiana pieców grzewczych na zeroemisyjne może doprowadzić do redukcji tego pierwszego składnika smogu o 78 proc., a drugiego o 40-41 proc.
 

źródło: "Rzeczpospolita"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu