Przedsiębiorstwa coraz bardziej rentowne, ale mniej inwestują

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-03-2017,9:45 Aktualizacja: 23-03-2017,10:26
A A A

W 2016 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw poza sektorem finansowym były wyższe niż przed rokiem, korzystniejsze były też podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były jednak niższe od notowanych w 2015 roku - podał GUS.

Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw poza sektorem finansowym były wyższe o 3,9 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 3,2 proc. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,7 proc. do 95 proc.

przedsiębiorstwa, firmy, wynagrodzenie, inwestycje, wzrost zatrudnienia

Firmy będą zatrudniać i inwestować

54 proc. dużych firm i 41 proc. średnich planuje w tym roku wzrost inwestycji - wynika z badania nastrojów przedsiębiorców przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Nieco bardziej ostrożne są małe przedsiębiorstwa - wzrost...

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 127,1 mld zł i w skali roku był wyższy o 14,9 proc. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,6 mld zł (+1 mld zł r/r/).

Wynik finansowy brutto wyniósł 131,4 mld zł wobec 108,2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia wyniosły 20,4 mld zł wobec 16,7 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 111,1 mld zł (+21,3 proc. r/r). Zysk netto wyniósł 134,4 mld zł i był wyższy o 11,6 proc. od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 23,3 mld zł i zmniejszyła się o 19,4 proc.

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększył się o 0,5 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie 5 proc. Wzrost rentowności objął m.in. górnictwo i wydobywanie, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, przetwórstwo przemysłowe oraz handel i naprawę pojazdów samochodowych.

euro, strefa euro, euroland, przedsiębiorstwa, badanie International Business Report

Przybywa zwolenników euro wśród przedsiębiorców

58 proc. szefów i właścicieli firm chciałoby, by Polska przyjęła unijną walutę. Grono to powiększyło się pierwszy raz od 6 lat - wynika z badania International Business Report przeprowadzonego na zlecenie firmy doradczej Grant Thornton....

Najsilniejsze osłabienie wskaźnika dotknęło obsługę rynku nieruchomości, budownictwo oraz informację i komunikację.

W 2016 roku nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 120,8 mld zł i były (w cenach stałych) o 13,2 proc. niższe niż przed rokiem (w 2015 roku odnotowano wzrost o 11,9 proc.).  

Największy spadek nakładów (w cenach bieżących) wystąpił w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji, w transporcie i gospodarce magazynowej, w budownictwie, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Wzrosły natomiast nakłady w administrowaniu i działalności wspierającej, w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, w przetwórstwie przemysłowym.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu