Na Podlasiu dopłacą do oczyszczalni

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-08-2015,7:50 Aktualizacja: 24-08-2015,8:38
A A A

Na wsiach, gdzie sieć kanalizacji sanitarnej wciąż należy do rzadkości, hitem stały się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na Podlasiu każdy może mieć takie urządzenie i to z dofinansowaniem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przystępuje do ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego SYSTEM. Gwarantuje on dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do systemu kanalizacyjnego.

O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Program dotyczy zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych, w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Otrzymać można nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Z tym, że dotacja może wynieść do 20 proc., a pożyczka z WFOŚiGW to minimum 50 proc. Jej oprocentowanie jest stałe i wynosi 3 proc. Spłacić ją trzeba maksymalnie w ciągu 7 lat (nie podlega umorzeniu).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj