Miliony na ważne inwestycje w obszarach leśnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-07-2016,17:35 Aktualizacja: 10-07-2016,17:58
A A A

Jeszcze w tym roku Lasy Państwowe mają podpisać umowy na realizację trzech wielkich projektów z unijnym wsparciem w wysokości ok. 300 milionów złotych.

Znane są już ich szczegóły. Dwa z nich dotyczą retencji wody. I są kontynuacją działań podejmowanych przez leśników w ramach poprzedniej perspektywy finansowej UE.

"Projekty retencyjne będą realizowane w ciągu najbliższych kilku lat przez 157 nadleśnictw położonych na terenie całego kraju. Ze względu na różnorodność prac wchodzących w ich zakres, zależnych od ukształtowania terenu oraz odmiennych potrzeb, wydzielono dwa przedsięwzięcia odrębne dla obszarów górskich i nizinnych" - podaje Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Lasów Państwowych. To ono będzie dbać o koordynację wszystkich trzech przedsięwzięć.

mała retencja, Lasy Państwowe, powódź, woda, potok Hołubelski

Projekty małej retencji przynoszą dobre efekty

Badania ekspertów potwierdzają, że przywracanie leśnym strumieniom ich naturalnego stanu ma sens. Przykładem jest potok Hołubelski (Nadleśnictwo Krasiczyn), w którym po wykonaniu prac renaturyzacyjnych odnotowano skokowy wzrost...
CKPŚ zwraca uwagę, że - co wykazały badania - odpływ wody z obszarów leśnych następuje zbyt szybko i cały czas rośnie. A przyczyny tego stanu rzeczy to wzrost temperatur przyspieszający parowanie, coraz częstsze suche lata oraz zimy z niewielkimi opadami. Poza tym ludzie przez wiele lat osuszali i regulowali potoki do własnych celów.

"Planowane, kluczowe inwestycje mają na celu zwiększenie retencjonowania wody poprzez budowę lub modernizację małych urządzeń wodnych. Ponadto powstanie także zabudowa przeciwerozyjna dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny" - wylicza Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Na walkę z pożarami

Trzeci projekt dotyczy zwiększenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej w lasach. To bardzo ważne, bo np. zeszłoroczna, długotrwała susza spowodowała na terenach administrowanych przez LP niemal dwukrotnie więcej pożarów niż w roku 2014 r. A takie pożogi w lasach to katastrofa. Drzewostan i inna roślinność "odbudowywane" są przez lata.

pożar, wypalanie traw, straż pożarna, strażacy, Paweł Frątczak

Strażacy biją na alarm. 20 tysięcy pożarów traw od początku roku

Już blisko 20 tys. pożarów traw wybuchło w kraju od początku roku; zginęły w nich trzy osoby - alarmują strażacy i apelują o niewypalanie nieużytków. Jest to karalne i szkodliwe dla środowiska, a celowe wypalanie może skutkować...
"Celem projektu jest uzupełnienie już istniejącego systemu przeciwpożarowego. Głównym założeniem jest szybsze lokalizowanie źródła pożaru i minimalizowanie strat. To daje szansę na zmniejszenie średniej powierzchni pożarów. Łącznie w projekcie będzie uczestniczyło 135 nadleśnictw z całej Polski, głównie tych zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego" - informuje CKPŚ.

Zaplanowano budowę ok. 40 i modernizację 19 dostrzegalni, zakup sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów, modernizację i doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD), budowę ok. 11 stacji meteorologicznych, a także wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym zakup 67 samochodów patrolowo-gaśniczych.

lasy państwowe, pierwokup prywatnych gruntów leśnych, nowela ustawy o lasach

Państwo ma pierwszeństwo w kupnie prywatnych lasów

Sejm uchwalił nowelę ustawy o lasach, która pozwala na wykup lub pierwokup prywatnych gruntów leśnych przez Lasy Państwowe po 1 maja. Nowe prawo krytykuje opozycja, która wskazuje, że uderza ono w konstytucyjne prawo własności....
"Takie działania mają zmniejszyć powierzchnie pożaru na terenach leśnych o co najmniej 10 proc. Natomiast powierzchnia lasów, w których zostanie ograniczone ryzyko pojawienia się pożaru, wyniesie ok. 2,5 mln ha" - wymienia CKPŚ.

Rolnicy też skorzystają

Co ważne, z efektów realizacji tych ogromnych projektów mogą skorzystać także m.in. rolnicy. Pola i łąki w pobliżu lasów, a tych przecież nie brakuje, będą z pewnością lepiej nawodnione. A w dodatku obejmie je też w jakimś stopniu wzmocniony system ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych.

Jak podkreśla CKPŚ, najważniejszym celem projektów jest wzmocnienie odporności ekosystemów, którym zagrażają postępujące zmiany klimatu. Według naukowców skuteczne przeciwdziałanie tym zmianom w najbliższych dziesięcioleciach będzie bardzo trudne.

Dlatego odpowiednio wcześnie podejmowane działania adaptacyjne, które pozwolą zminimalizować konsekwencje zmian klimatycznych, są tak ważne.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj