KOWR podał, ile hektarów ziemi sprzedano w tym roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-12-2019,15:05 Aktualizacja: 11-12-2019,15:09
A A A

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał 2,6 tys. ha gruntów z państwowych zasobów, w tym 400 ha były to grunty nierolne - poinformował rzecznik Wojciech Adamczyk.

W tym czasie zawarto 2,2 tys. umów sprzedaży. Zdecydowana większość dotyczy zakupu działek rolnych do 2 hektarów, a średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości na umowę to niecały hektar. Średnio za 1 ha ziemi płacono 30,9 tys. zł.

powierzchnia użytków rolnych, rolnictwo ekologiczne, prow 2014-2020, gus

Mniej ziemi rolniczej i dopłat "ekologicznych"

Systematycznie zwiększa się powierzchnia gruntów zabudowanych, a maleje użytków rolnych. Spadają ostatnio płatności dla gospodarstw ekologicznych - wynika z opracowania GUS "Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019 r.". W...

Rzecznik przypomniał, że główną formą zagospodarowania gruntów rolnych w tym roku, podobnie jak w ubiegłych, była dzierżawa. Do 30 września KOWR wydzierżawił nieco ponad 36 tys. ha. Średnia powierzchnia gruntów na umowę wynosi 9,13 ha, a wysokość czynszu dzierżawnego 7,8 dt (kwintali) pszenicy na hektar (ok. 633 zł/ha rocznie).

KOWR dysponował na koniec września 1 mln 356 tys. hektarów, z czego w dzierżawie było 1 mln 45 ha, czyli 76 proc. zasobu. Do rozdysponowania - wydzierżawienia lub sprzedaży - jest 190 tys. ha.

Jak zauważył Grzegorz Pięta, dyrektor generalny na ośrodek zostały nałożone liczne zadania, ale duża część działalności koncentrowana jest na gospodarowaniu ziemią. W odróżnieniu od zadań określonych ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, działania w zakresie kształtowania ustroju rolnego dotyczą nieruchomości rolnych na rynku prywatnym.

Dyrektor musi wyrazić m.in. zgodę na nabycie ziemi powyżej 1 ha przez nierolnika. W trzech kwartałach br. takich decyzji administracyjnych wydano ponad 11,3 tys.

KOWR sprawuje ponadto nadzór właścicielski nad 40 spółkami rolnymi: 8 hodowli roślin, 19 hodowali zwierząt, 13 hodowli koni i stadami ogierów. Do zadań ośrodka należą także działania dotyczące rynków rolnych i promocji.

- Krajowy ośrodek monitoruje wielkości skupu mleka, sprawuje nadzór nad uprawą tytoniu, produkcją i jego zbyciem. Monitoruje umowy na dostarczanie produktów rolnych, rynek biokomponentów i biogazu; wspiera działania rozwojowe i innowacyjne; zajmuje się restrukturyzacją zadłużenia gospodarstw rolnych - wyliczał Adamczyk.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj