Koniunktura gorsza, ale rolnicy są w lepszych nastrojach

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
25-02-2016,13:35 Aktualizacja: 25-02-2016,14:27
A A A

W pierwszym kwartale bieżącego roku pogorszyła się koniunktura w polskim rolnictwie. Wartość wskaźnika spadła o 4,4 punktu, ale nasi gospodarze są w coraz lepszych nastrojach.    
Wartość wyrównanych przychodów pieniężnych - jednej z dwóch składowych wskaźnika koniunktury - poleciała w dół o 7,5 pkt. (-13,7 do -21,2 pkt.). Z kolei wielkość zaufania (druga składowa) wzrosła o 1,9 pkt. Mimo spadku przychodów gospodarstw poprawiają się nastroje rolników, co z kolei wydźwignęło koniunkturę na wyższy poziom.

Wojciech Ziętara, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych

Tylko największe gospodarstwa są w stanie konkurować z zachodnimi

Wydajność polskich gospodarstw rolnych jest ponad dwa razy niższa niż w Niemczech, a średnia powierzchnia upraw ponad pięć razy mniejsza - wynika z raportu IERiGŻ. - Gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach polowych stanowią ponad 50 proc. W...

Zdaniem ekspertów z Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pogorszenie się tego wskaźnika w rolnictwie nie jest zaskoczeniem. W historii badania zawsze o tej porze roku koniunktura była gorsza, ale tym razem wskaźnik spadł mniej niż zazwyczaj właśnie za sprawą rosnącego optymizmu wśród rolników.

Osłabienie koniunktury odnotowano we wszystkich badanych przekrojach gospodarstw rolnych z wyjątkiem zajmujących się rozmnażaniem roślin. Największe spadki zarejestrowano w tych o powierzchni pow. 50 ha (5,5 pkt.), położonych w makroregionie południowym (13,4 pkt.), zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt (9,2 pkt.), prowadzonych przez rolników poniżej 30 roku życia (5,9 pkt.), z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (6,5 pkt.).

Spadły również przychody pieniężne i oszczędności gospodarstw, co zmusza rolników do sięgania po zewnętrzne środki finansowania produkcji. Odsetek gospodarstw, które zaciągnęły kredyt preferencyjny wzrósł o 2 pkt. proc., a na warunkach rynkowych o 3,4 pkt.proc.

Maleje znaczenie dopłat bezpośrednich z funduszy UE - według badania IRG SGH w ostatnich 5 latach ponad dwukrotnie do 16,8 pkt. Produkcja rolna coraz częściej finansowana jest zatem z wygospodarowanej nadwyżki lub kredytu.

W gospodarstwach widać już zbliżający się okres wiosennego ożywienia bowiem rosną wydatki na zakup środków produkcji roślinnej oraz nakłady inwestycyjne na maszyny i urządzenia rolnicze.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!