Idą zmiany w spółkach wodnych. Ściąganie składek na nowych zasadach?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-06-2021,12:30 Aktualizacja: 30-06-2021,12:34
A A A

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada wyeliminowanie wielu problemów organizacyjnych w spółkach wodnych przez m.in. usprawnienie ściągalności składek członkowskich.

Z wnioskiem o nowelizację ustawy Prawo wodne w zakresie działalności spółek wodnych zwrócił się do resortu samorząd rolniczy, oczekując wprowadzenia zapowiadanych zmian w przepisach dotyczących pobierania i rozliczania składek przez samorząd lokalny.

susze, powodzie, magazynowanie wody, Zbigniew Popek, gospodarka wodna

Brak wody coraz bardziej odczuwalny. A ma być jeszcze gorzej

Żeby zapobiegać i powodziom, i suszom - potrzebne jest odpowiednie magazynowanie wody. - Holendrzy renaturyzują rzeki i odtwarzają tereny zalewowe. Musimy robić to samo - ocenia dr hab. Zbigniew Popek z SGGW. W wielu regionach Polski coraz bardziej...

"Lokalna działalność w gospodarowaniu wodą na terenach rolniczych powinna odbywać się w sposób zorganizowany poprzez spółki wodne, tak jak to było przed wprowadzeniem nowego Prawa wodnego" - wskazano w wystąpieniu.

W odpowiedzi MI podkreśliło, że nałożenie nowych zadań na jednostki samorządu terytorialnego, w tym zaproponowanych w wymienionym wniosku, wiąże się z obowiązkiem zapewnienia odpowiedniego finansowania tych zadań. To w konsekwencji wpływa na wzrost wydatków budżetu państwa.

"Pobieranie i rozliczanie składek członkowskich obejmuje szereg obowiązków, takich jak ustalanie wysokości indywidualnej składki dla każdego z członków spółki wodnej, w tym w drodze postępowania administracyjnego (w celu wydania decyzji wymiarowej), wszczynanie postępowania w celu wyegzekwowania zaległych składek członkowskich, dokonywanie przelewów i rozliczeń finansowych. Realizacja przedmiotowych zadań wymaga zatrudnienia w każdej jednostce samorządu terytorialnego odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, co generowałoby znaczne wydatki dla budżetów gmin, a w konsekwencji wydatki na poziomie około kilkudziesięciu milionów rocznie z budżetu państwa" - precyzuje resort.

apele o oszczędzanie wody, Marcin Filipiak, gmina Dąbrowa Biskupia, Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński

Gminy apelują o oszczędzanie wody. Nie będzie czym poić zwierząt?

Jak co roku wystarczyło kilka upalnych, bezdeszczowych dni, by pojawiły się kłopoty z wodą z gminnych wodociągów. Samorządy tradycyjnie zaapelowały do mieszkańców o oszczędzanie m.in. na podlewaniu ogrodów. Z apelami wystąpiły...

Jak dalej wyjaśnia, z uwagi na fakt, że wysokość składek członkowskich w spółkach wodnych co do zasady jest niewielka, wprowadzenie proponowanego rozwiązania wygenerowałoby niewspółmiernie wysokie koszty względem przychodów uzyskiwanych z tytułu składek.

"Mając na uwadze potrzebę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, zgłoszona propozycja nie wydaje się zasadna" - wskazuje resort.

Jednocześnie przekonuje, że - na podstawie zidentyfikowanych potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych - opracowało propozycje przepisów dążących do wyeliminowania obecnych kłopotów organizacyjnych i prawnych tych podmiotów.

Wchodzi to w zakres prac nad projektem ustawy o inwestycjach mających przeciwdziałać skutkom suszy. Projekt, który uzyskał już wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zakładać ma wyeliminowanie wielu istniejących problemów w spółkach wodnych, przez m.in. usprawnienie ściągalności składek członkowskich bez potrzeby wszczynania kosztownych procesów cywilnych.

"Reasumując, w Ministerstwie Infrastruktury trwają pracę nad wprowadzeniem szeregu usprawnień organizacyjnych i prawnych w zakresie działalności spółek wodnych, które mają na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów z jednoczesnym uwzględnieniem zasady racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Po zakończeniu bieżących prac nad projektem ustawy, zostanie on zaktualizowany i zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacyjnego" - zapewnia resort.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu