Gospodarowanie państwowymi gruntami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
29-04-2022,10:20 Aktualizacja: 29-04-2022,10:43
A A A

W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wydzierżawił 7223 ha oraz sprzedał 1656 ha państwowych gruntów. Obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje 1 mln 352 tys. ha.

Od początku działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych) tj. od 1991 r. do 31 marca 2022 r. przyjęto do Zasobu WRSP ok.  4,75 mln ha gruntów. Obecnie jest w nim nieco ponad 1 mln 352 tys. ha. Prawie 60% powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania 5 oddziałów: we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie i Warszawie.

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Dzierżawa gruntów rolnych

Podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. Według stanu na koniec marca 2022 r. w dzierżawie pozostawało ponad 1 mln 65 tys. ha. Największe powierzchnie wydzierżawionych gruntów znajdują się w województwach: zachodniopomorskim – 217 tys. ha; wielkopolskim – 162 tys. ha; dolnośląskim – 154 tys. ha i warmińsko-mazurskim – 129 tys. ha. W trzech miesiącach br. wydzierżawiono ogółem ponad 7,2 tys. ha gruntów.

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Wydzierżawienie nieruchomości Zasobu WRSP następuje głównie w trybie przetargowym. Podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. W okresie od początku stycznia do końca marca 2022 r. w całym kraju odbyło się prawie 1,6 tys. przetargów na dzierżawę. W omawianym okresie przedłużono też 460 umów dzierżawy na powierzchnię  prawie 50 tys. ha. Najwięcej przetargów w pierwszych trzech miesiącach br. przeprowadziły  Oddziały Terenowe w Lublinie – 347, we Wrocławiu – 220 i w Rzeszowie – 268. W tym okresie odwołano 62 przetargi na dzierżawę prawie 700 ha, w tym 20 przetargów ograniczonych na powierzchnię ok. 590 ha. Wśród przetargów ograniczonych nie było przetargów ofertowych.

kowr, nieruchomośc, inwetsycja

Oferta gruntów nierolnych KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oprócz nieruchomości rolnych, ma bardzo ciekawą ofertę gruntów nierolnych. Są one wykorzystywane głównie jako tereny inwestycyjne. W 2021 roku sprzedał 1295 ha, za kwotę ponad 667 mln zł. W...

Sprzedaż państwowej ziemi

Inną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest sprzedaż. W pierwszych trzech miesiącach br. zrealizowana sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP wyniosła 1656 ha. Najwyższą odnotowano w Olsztynie – 327 ha, w Poznaniu – 192 ha i Gorzowie Wlkp.  – 161 ha.

W miesiącach I-III 2022 r. odbyło się ponad 4119 przetargów na sprzedaż. Najwięcej zorganizowały Oddziały Terenowe w Koszalinie, Gorzowie i Olsztynie, odpowiednio: 619, 523, 447. W omawianym okresie odwołano 86 przetargów na sprzedaż 46 ha, w tym 3 przetargi ograniczone na powierzchnię 4 ha.

Grunty do rozdysponowania

Według stanu na koniec marca 2022 r. do rozdysponowania pozostawało 174,3 tys. ha
nieruchomości Zasobu WRSP. Największymi powierzchniami pozostającymi do rozdysponowania dysponują oddziały terenowe: we Wrocławiu i Szczecinie, następnie w  Gorzowie Wlkp.  i Poznaniu - łącznie 85 tys. ha.

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR


Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement