Druhny i druhowie OSP starają się o świadczenia ratownicze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Agnieszka Ziemska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-03-2022,13:40 Aktualizacja: 28-03-2022,13:44
A A A

Do komend powiatowych (miejskich) wpłynęło 18 058 wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego druhnom i druhom OSP - poinformowała Państwowa Straż Pożarna. 17 134 dokumentów zostało już rozpatrzonych pozytywnie.

Straż Pożarna zapewniła, że cały czas trwają intensywne prace nad obsługą wniosków o przyznanie świadczenia. "Na potrzeby obsługi procesu przyznawania i wypłacania świadczenia ratowniczego, w PSP stworzono oprogramowanie (wciąż rozwijane), które znacząco usprawnia te działania. Stosowne dokumenty są na bieżąco przesyłane do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, który sukcesywnie przekazuje środki świadczeniobiorcom" - podkreśliła PSP.

Na mocy obowiązującej od początku roku Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych druhowie OSP, którzy są emerytami (mają 65 lat mężczyźni lub 60 kobiety) i mogą udokumentować pracę w straży pożarnej, otrzymują dodatek do emerytury. Obecnie jego wysokość to 200 zł miesięcznie.

Aby dostać dodatek, strażak-ochotnik musi złożyć wniosek do komendy straży pożarnej na szczeblu swojego powiatu lub miasta i wykazać, że co najmniej raz w roku uczestniczył w akcjach. W przypadku kobiet trzeba udokumentować 20 lat pracy w drużynie strażaków-ochotników, w przypadku mężczyzn 25 lat.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj