Dokumenty dla rolników mogą być nieważne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2019,10:40 Aktualizacja: 08-11-2019,10:46
A A A

Zaświadczenia dotyczące m.in. gospodarstw rolnych były masowo wydawane przez urzędników, którzy de facto nie mieli do tego uprawnień lub upoważnień. A to może być podstawa do unieważnienia takich decyzji.

Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, w 14 badanych urzędach na poziomie samorządu terytorialnego, niemal 24 tys. decyzji administracyjnych podjęli urzędnicy, którzy nie mieli do tego upoważnienia albo zostało wystawione przez osobę do tego nieuprawnioną.

powiat jędrzejowski, stacja diagnostyczna, przegląd techniczny pojazdów, Kamil Tokarski, KWP w Kielcach

Fikcyjne badania traktorów. Nawet nie były na stacjach

Co najmniej 180 pojazdów, w tym ciągniki rolnicze, pozytywnie przeszło badania techniczne, choć w ogóle nie sprawdzali ich diagności. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach...

"I choć statystycznie takich decyzji zapadło niewiele - niecały 1 proc., to jednak ich skutek jest niebagatelny - na ich podstawie pobrano niemal 6 mln 800 tys. zł podatków i opłat oraz wypłacono ponad 1 mln 700 tys. zł" - wskazuje NIK.

Decyzje dotyczyły m.in. kwestii podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i prawnych. NIK w kontrolowanych urzędach zbadała także 13 tys. innych niż decyzje administracyjne dokumentów, a wśród nich postanowienia, zaświadczenia i poświadczenia.

Prawie 69 proc. - niemal 9 tys. - podpisały osoby nieuprawnione, a na ich podstawie pobrano 194 tys. zł różnego rodzaju opłat. Chodzi, m.in. o zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, jego wielkości i dochodzie z niego uzyskiwanym, dotyczące zagospodarowania przestrzennego czy niezalegania w podatkach.

"Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego wystarczy, że upoważnienie do podejmowania decyzji i innych czynności w postępowaniu administracyjnym przekaże niewłaściwa osoba - zamiast wójta jego zastępca, wiceprezydent zamiast prezydenta, wicestarosta zamiast starosty albo członek zarządu województwa zamiast marszałka, upoważnienie zostanie udzielone zbyt późno w stosunku do faktycznie realizowanych zadań, albo w niepełnym zakresie, to może to stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności tych decyzji, jako wydanych bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa" - wskazuje NIK.

Stąd apel Izby do wójtów, starostów i marszałków województw o wzmocnienie kontroli nad udzielaniem upoważnień do podejmowania decyzji administracyjnych i innych czynności.
 

Poleć
Udostępnij