ANR może przekazać ziemię na program Mieszkanie Plus

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-11-2016,13:30 Aktualizacja: 14-11-2016,14:13
A A A

Agencja Nieruchomości Rolnych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM), czyli Mieszkanie Plus może przekazać 3 tys. działek położonych w całej Polsce o łącznej powierzchni 5,6 tys. hektarów.

Według Witolda Strobla, rzecznika ANR przygotowano już wykaz gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które mogą zostać wykorzystane do realizacji tego programu. Lista obejmuje ok. 3 tys. działek geodezyjnych o łącznej powierzchni ok. 5,6 tys. ha.

gus, główny urząd statystyczny, wieś, miasto, mieszkańcy wsi, migracja ludności

Miasta wyludniają się, a wsi przybywa mieszkańców

Od 16 lat saldo migracji dla miast jest negatywne, co znaczy, że Polacy chętniej wyprowadzają się z miast niż przenoszą się do nich - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W 2015 roku według danych GUS do miast przybyło...

W opinii ANR nieruchomości te są najbardziej przydatne do realizacji programu mieszkaniowego m.in. ze względu na położenie w granicach administracyjnych miast, miejscowości gminnych czy też w pobliżu osiedli mieszkaniowych.

Nieruchomości ujęte w wykazie objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bądź zostały uznane jako możliwe do wykorzystania na potrzeby NPM.

Rzecznik poinformował, że w obecnym stanie prawnym agencja nie ma podstaw do przekazania gruntów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego. Zaznaczył jednak, że co roku grunty należące do Skarbu Państwa są przekazywane przez ANR nieodpłatnie gminom na realizację celów własnych.

Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła "Narodowy Program Mieszkaniowy". W związku z tym ma powstać Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, który będzie wykorzystywał grunty należące do Skarbu Państwa pod budowę mieszkań na wynajem. Obecnie trwają prace nad ustawami wdrażającymi ten program.

Program ten ma być wdrażany od IV kwartału br. i zakłada m.in. budowę mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe będą realizowane na zasadach rynkowych, na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu m.in. gmin i Skarbu Państwa. Będą mogły korzystać z niego rodziny, osoby myślące o założeniu rodziny oraz osoby samotne, bez względu na wiek.

W połowie października podpisano 17 listów intencyjnych dotyczących budowy 6 tys. mieszkań między spółką realizującą pilotaż programu Mieszkanie Plus - BGK Nieruchomości, a jednostkami samorządu terytorialnego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj