Rolnicy spodziewają się pogorszenia opłacalności produkcji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
02-11-2016,7:40 Aktualizacja: 02-11-2016,8:04
A A A

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca (czerwiec 2016 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie (biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji oraz popytu na produkty rolne) - podaje GUS.

Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze br. Należy zauważyć, że oceny rolników dotyczące zmian jakie zaszły w I półroczu były nadal negatywne, ale najmniej pesymistyczne w zestawieniu z wynikami trzech poprzednich edycji badania.

wieś, rolnictwo, Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi,

Polska wieś ma coraz mniej wspólnego z rolnictwem

Liczba ludności na obszarach wiejskich wzrasta, ale jednocześnie wieś jest coraz mniej rolnicza. Poza tym produktywność pracy w naszym rolnictwie wynosi zaledwie ok. 30 proc. przeciętnego poziomu unijnego. Między innymi takie niepokojące wnioski...
W porównaniu do wyników badania przeprowadzonego w II półroczu 2015 r., rolnicy korzystniej ocenili zmiany ogólnej sytuacji prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej, jak również zapotrzebowania na produkty rolne wytwarzane w badanych gospodarstwach rolnych.

Niestety bardziej negatywne opinie dotyczyły prognozowanych zmian opłacalności produkcji rolniczej i popytu na produkty rolne w II półroczu 2016 r.

Prawie 3/4 rolników uznało bieżącą (czerwiec 2016 r.) ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną, jak na tę porę roku lub dobrą. Należy zauważyć, że przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi nadal zmniejszała się i wynosiła 11,6 p. proc., wobec 18,8 p. proc. w grudniu 2015 r.

Kosiniak-Kamysz o CETA: smutny dzień dla polskiego rolnictwa

Umowa CETA o wolnym handlu UE z Kanadą, która w niedzielę ma być podpisana w Brukseli, jest szkodliwa dla Polski - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że jego partia złoży w przyszłym tygodniu w Sejmie wniosek o...
Rolnicy negatywnie ocenili bieżącą (czerwiec 2016 r.) opłacalność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi nadal poprawiało się i wynosiło minus 19,4 p. proc., wobec minus 30,2 p. proc. w grudniu 2015 r.

W porównaniu do wyników trzech poprzednich edycji badania respondenci byli nieco mniej pesymistyczni w ocenie bieżącego popytu na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne.

W opinii rolników w II półroczu 2016 r. należy spodziewać się pogorszenia opłacalności produkcji rolniczej i popytu na produkty rolne wytwarzane w ich gospodarstwach rolnych. Odnotowano jednak bardziej optymistyczne opinie rolników niż w tym samym okresie 2015 r.

Użytkownicy, którzy sygnalizowali zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych częściej oceniali je jako niekorzystne (zmniejszenie sprzedaży), przy czym bardziej pesymistyczni w swoich ocenach byli producenci produktów roślinnych niż zwierzęcych - informuje Departament Rolnictwa GUS.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt