Gminy muszą zwrócić nadwyżki naliczonych podatków

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
05-07-2018,14:35 Aktualizacja: 05-07-2018,15:07
A A A

Podpisana w poniedziałek, 2 lipca przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o OZE przywraca zasady opodatkowania wiatraków funkcjonujące do końca 2016 r.

To oznacza, że gminy będą musiały oddać operatorom farm wiatrowych nadwyżki naliczonych na ten rok podatków.

Korzystne dla sektora energetyki wiatrowej zasady opodatkowania elektrowni funkcjonowały do końca 2016 r. Z nowym rokiem weszła w życie przygotowana przez PiS ustawa (z 20 maja 2016 r.) o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zakładała ona m.in., że opodatkowaniu będą podlegały już nie tylko części budowlane wiatraka, a więc fundament i maszt, ale cała elektrownia, w tym łopaty i układ sterowania. 

farma wiatrowa, elektrownia wiatrowa, system aukcyjny, zielone certyfikaty, polenergia, elektrownia fotowoltaiczna

Wyprodukowali więcej energii niż inni. Mimo słabszego wiatru

Farmy wiatrowe należące do Polenergii wyprodukowały w pierwszym kwartale tego roku mniej energii niż rok wcześniej. Mimo to spółka znacząco przekroczyła produktywność całej branży wiatrowej. Początek tego roku stał pod znakiem gorszej...

- To diametralnie zmieniło sytuację finansową operatorów farm wiatrowych - mówił Grzegorz Skarżyński z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. - Do końca 2016 r. średniej wielkości farma wiatrowa, czyli o mocy około 40 MW, płaciła rocznie blisko 1,4 mln zł podatku od nieruchomości, tylko od części budowlanych wiatraków - wyjaśniał. - Opodatkowanie całej elektrowni, włącznie z silnikiem, łożyskiem i innymi elementami spowodowało, że od 1 stycznia 2017 r. podatek wzrósł ponad trzykrotnie - do około 4,5 mln zł.

Kierując się nową ustawą wiele gmin naliczyło więc wyższe podatki dla wiatraków. Ich operatorzy zaskarżali te decyzje do wojewódzkich sądów administracyjnych, które jednak wydawały wyroki korzystne dla gmin. Ponad sto skarg na wyroki WSA sprawiło, że sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który wyraził wątpliwości w związku z interpretacją przepisów.

Teraz sprawę rozwiązuje podpisana 2 lipca przez prezydenta nowelizacja ustawy o OZE, która jednoznacznie przywraca funkcjonujące do 2017 r. zasady opodatkowania wiatraków. Oznacza to, że gminy, które nałożyły na operatorów elektrowni wyższe podatki za ten rok, nadwyżki będą musiały im zwrócić. Dla wielu z nich będzie to nie lada kłopot, ponieważ pieniądze z wiatraków w gminnych planach budżetowych już znalazły swoje przeznaczenie. 

PKN Orlen, OZE, farma wiatrowa na Bałtyku, energia, Orlen, farmy wiatrowe

Orlen stawia na energię z wiatru. Szykują wielką inwestycję

Ponad 20 firm zgłosiło się do przetargu PKN Orlen na wykonanie koncepcji  technicznej projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Łączna moc inwestycji może wynieść nawet 1200 MW.    Koncepcja techniczna będzie obejmowała...

Jak zatem wybrnąć z sytuacji, by była ona możliwie korzystna dla obu stron? Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zaapelowało do operatorów elektrowni, by spróbowali wypracować razem z gminami rozwiązania, które umożliwią dalszą dobrą współpracę.

"Mając świadomość, jak mocno tzw. ustawa odległościowa uderzyła w ekonomiczne podstawy państwa biznesowych przedsięwzięć, zwracamy uwagę, że nieścisłości regulacyjne, powstałe na gruncie tego aktu prawnego, mają swoje poważne konsekwencje budżetowe także dla naszych partnerów po stronie samorządów lokalnych" - podkreśla PSEW.

"Mając na względzie zrównoważony rozwój Polski, także w wymiarze rozwoju OZE, w tym energetyki wiatrowej, rekomendujemy państwu podejmowanie działań mających na celu znalezienie rozwiązań kompromisowych dla obu stron, bez szkody dla żadnej z nich. Przykładowo, w naszej ocenie dobrym rozwiązaniem byłoby dążenie do tego, by wpłacone nienależnie kwoty były rozpatrywane jako nadpłata podatku na lata następne" - proponuje stowarzyszenie. 

windeurope, europejskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej, elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe na morzu

Byli górnicy znajdą pracę w OZE. Przeszkoli ich branża wiatrakowa

Program szkoleń dla byłych górników chce wdrożyć w Polsce WindEurope, europejskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej. - Chcemy przygotować byłych pracowników przemysłu górniczego w Polsce do pracy w firmach z sektora...

"Należy pamiętać, że inwestycje w infrastrukturę energetyczną są przedsięwzięciami długoterminowymi. Tym samym, decydując się na realizację instalacji w energetykę wiatrową każda ze stron podejmuje decyzję o wieloletniej współpracy, dlatego warto, aby współpraca inwestorów z samorządami przebiegała w atmosferze dialogu i wzajemnego zaufania, które służą obydwu stronom" - zachęca PSEW.

"Otwarta na kompromis postawa w kwestii wymiaru podatku od nieruchomości będzie zarówno dla przedstawicieli samorządów lokalnych, jak i dla polskiego rządu, jasnym sygnałem o społecznej odpowiedzialności polskiej branży energetyki wiatrowej, jej gotowości do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego kraju” - zwracają uwagę przedstawiciele stowarzyszenia.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama