Zwalczanie chorób pszenicy ozimej w terminie T1

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: prof. dr hab. Marek Korbas, mgr inż. Jakub Danielewicz, IOR-PIB w Poznaniu | redakcja@agropolska.pl
03-04-2020,12:30 Aktualizacja: 03-04-2020,14:25
A A A
Pszenica ozima rozwijająca się w optymalnych warunkach może wydać plon nawet powyżej 10 t/ha, pod warunkiem, że jej rozwój nie będzie niczym zakłócony. Po siewie, przez kilka tygodni bezpieczny rozwój roślinom zapewniają zastosowane zaprawy nasienne. Po okresie zimowego spoczynku i ruszeniu wegetacji na wiosnę, w trosce o zdrowy łan, należy wykonać zabieg T1.
 
Wymierne korzyści w postaci uratowania plonu pszenicy w ilości kilkunastu procent potwierdzają zazwyczaj, że zabieg T1 opłaca się wykonać nawet wtedy, gdy producent ma wątpliwości, czy jest konieczny. Wątpliwości te najczęściej wynikają z faktu, że infekcja często rozwija się dużo wcześniej (w sposób utajony), a objawy porażenia roślin widoczne są na plantacji nawet 3-4 tygodnie później.
 
kondycja rzepaku ozimego, kondycja zbóż ozimych, przezimowanie upraw, ochrona przed chorobami ozimin, odchwaszczanie

Niezbędne mocne uderzenie w zabiegu T1

O tym w jakiej kondycji znajdują się uprawy ozime, w jakiej fazie rozwojowej, jaki jest ich stan fitosanitarny, a także jakie działania trzeba będzie podjąć w najbliższym czasie mówią pracujący w terenie przedstawiciele firm oferujących...
Chronić korzenie i podstawę źdźbła
 
Zabieg opryskiwania w terminie T1 to w pierwszej kolejności zwalczanie gatunków grzybów rodzaju Fusarium i Oculimacula, obecnych wczesną wiosną na korzeniach i podstawie źdźbła. Gatunki te powodują przede wszystkim fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (Fusarium spp.) oraz łamliwość źdźbła zbóż i traw (Oculimacula spp.). 
 
Pszenica wiosną może też być porażana przez grzyby, które nie są wymienione na etykiecie używanego fungicydu w terminie T1,  a które wywołują takie choroby jak np.: ostra plamistość oczkowa (Rhizoctonia cerealis), zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (Bipolaris sorokiniana) i zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis). Można je zwalczać, oprócz zgorzeli podstawy źdźbła, przy pomocy zapraw, ale zabiegi opryskiwania wykonywane w terminie T1 praawdopodobnie też wpływają na hamowanie rozwoju tych grzybów.
 
Zdrowe liście
 
Rośliny na plantacjach pszenicy przed i po ruszeniu wiosennej wegetacji mogą być też porażone przez grzyby, które wywołują choroby liści. Ich zwalczanie jest także konieczne. Zdrowe liście to intensywna fotosynteza, czyli doskonałe wykorzystanie promieni słońca. Dobrze funkcjonujące liście to też dobry rozwój korzeni i wzrost ich masy. 
 
Zdrowe rośliny, o silnym systemie korzeniowym i mocnym źdźble, łatwiej radzą sobie z przetrwaniem przez dłuższy czas w warunkach suszy, co w ostatnich latach, w których opadów jest niewiele, ma duże znaczenie. 
 
mączniak prawdziwy

T1 i T2 w zbożach – ważna właściwa diagnoza

Zabieg fungicydowy jest tym skuteczniejszy im trafniej rozpoznane zostaną choroby przeciwko którym jest wykonywany i dobrane zostaną odpowiednie preparaty (substancje aktywne). Muszą być one optymalnie dopasowane do danej sytuacji. Jeżeli...
Do chorób, które w pierwszej kolejności należy zwalczać na liściach pszenicy, gdy wykonuje się zabieg T1 należą: septorioza paskowana liści (Zymoseptoria tritici), mączniak prawdziwy zbóż i traw (Blumeria graminis), rdza brunatna (Puccinia recondita), rdza żółta (Puccinia striiformis), brunatna plamistość liści - DTR (Drechslera tritici – repentis) i septorioza plew (Stagonospora nodorum). 
 
Chorób na liściach może być wiele, ale najczęściej jest tak, że dominuje jedna, np. paskowana septorioza lub mączniak prawdziwy zbóż i traw, a obok widoczne są pojedyncze poduszeczki rdzy brunatnej, żółtej lub nekrozy wskazujące na obecność brunatnej plamistości liści (DTR). 
 
Kiedy pryskać i czym?
 
Przy wykonywaniu zabiegu w terminie T1 użyty fungicyd powinien składać się z substancji czynnych zwalczających grzyby obecne na podstawie źdźbła i przynajmniej jeden z dominujących gatunków grzyba występującego na blaszkach liściowych. 
 
Najczęściej zabieg T1 wykonywany jest w fazie BBCH 30-31, ale jeżeli zaistnieje taka konieczność, można go wykonać wcześniej, czyli w fazie BBCH 29. Raczej nie zaleca się wykonania zabiegu T1 w dopuszczalnym, ale jednak zbyt późnym jak na ten zabieg terminie BBCH 32 (faza drugiego kolanka).
 
zboża jare, pszenica jara, plantacja, Brodzica

Zabieg T1 w zbożach jarych

W uprawie zbóż jarych w okolicy Hrubieszowa nadszedł czas na wykonanie pierwszego oprysku fungicydowego. Zboża jare na Zamojszczyźnie wchodzą już w początek fazy strzelania w źdźbło. Obfite, ale na szczęście jak do tej pory mające przeważnie...
Tak późne stosowanie fungicydu jest wskazane tylko wówczas, gdy wiosną warunki do rozwoju grzybów porażających podstawę źdźbła i liście są niekorzystne. W ochronie roślin przed patogenami obowiązuje zasada, że lepiej zabieg wykonać wcześniej niż zbyt późno. Wcześniej grzyby można łatwiej zwalczyć, ponieważ grzybni i zarodników jest mniej, a stosuje się tę samą dawkę fungicydu jak w przypadku ich późniejszego zwalczania, gdy materiału infekcyjnego jest znacznie więcej. 
 
Do zwalczania grzybów w zbożach w terminie T1 zalecanych jest wiele fungicydów, a właściwie substancji czynnych. Są to środki jedno-, dwu- i wieloskładnikowe. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania łamliwości źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni w zbożach ozimych w terminie T1 podane są w tabeli. Należy pamiętać, że mieszaniny środków (o ile nie zezwala na to etykieta) można stosować tylko na własną odpowiedzialność! 
 
Do walki z grzybami rodzaju Fusarium przydatne są substancje czynne z grupy chemicznej triazoli (np.tebukonazol, protiokonazol, metkonazol, epoksykonazol i inne) oraz imidazoli. Podobnie jest w przypadku łamliwości źdźbła, ale tutaj przydają się zarówno substancje czynne z wyżej wymienionych grup, jak również takie jak np. cyprodynil, czy metrafenon. 
 
pszenica ozima, oprysk, opryskiwacz samojezdny, T1

Zabieg T1 i skracanie pszenicy ozimej na Zamojszczyźnie

Na plantacjach pszenicy ozimej będących w dobrej kondycji pojawiło się już pierwsze kolanko, czyli krótko mówiąc nadszedł czas na regulację wzrostu. Natomiast jak do tej pory raczej bezdeszczowa pogoda w rejonie Hrubieszowa nie...
Do walki z mączniakiem najlepiej użyć np. fenpropidynę, proquinazid, cyflufenamid, spiroksaminę, fenpropimorf i cyprodynil. Do walki z rdzą najlepiej nadają się substancje czynne z grupy chemicznej triazoli i strobiluryn, a septoriozę paskowaną dobrze zwalczają substancje czynne z grup chemicznych karboksyamidów i triazoli. 
 
Aktualny stan 
 
W uprawie pszenicy ozimej w tym roku problem stanowi mączniak prawdziwy i septorioza paskowana liści. Liści z objawami porażenia przez sprawcę mączniaka jest dużo na wielu odmianach. Do tej pory nie stwierdzono silnego występowania rdzy brunatnej i żółtej.
 
W tym sezonie na wielu polach rolnicy obserwują, że starsze liście żółkną, ale nie zamierają. Oglądając takie rośliny trudno jest cokolwiek zauważyć, stwierdzić co jest powodem tych objawów. Dopiero, gdy przy pomocy łopatki wykopie się roślinę z korzeniami i użyje lupy, aby powiększyć i przybliżyć obserwowane części rośliny, można zauważy dwa typy objawów - pobrązowiałą pochwę liściową i pobrunatniałe korzenie, co wskazuje na fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni.
 
Można też zaobserwować, że pod pochwą liściową żółknącego liścia widoczne jest delikatne poczernienie (pseudoparenchyma), co wskazuje na to, że pszenica porażona jest przez sprawcę łamliwości źdźbła zbóż. Wymienione choroby mają znaczenie gospodarcze i trzeba je wiosną niezwłocznie ograniczać zwalczając ich sprawców.
 
  •      Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 3-2020 - ZAPRENUMERUJ
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu