Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2016,14:30 Aktualizacja: 08-12-2016,14:54
A A A

Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę okołobudżetową, która tworzy prawne podstawy gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków publicznych, aby były zgodne z budżetem - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP.

Chodzi o ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. W ustawie przewidziano m.in. umorzenie pożyczek udzielonych FUS przez Skarb Państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych przez państwo, których termin spłaty przypada na 31 marca 2017 r. Chodzi o 39 mld 151 mln 886 tys. zł.

deficyt budżetu, budżet państwa, ministerstwo finansów, wydatki państwa, dochody państwa, finanse

Deficyt budżetu może być poniżej 40 miliardów

Jeśli chodzi o nominalny deficyt budżetu państwa, to na koniec tego roku może być poniżej 40 mld zł - poinformował Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister finansów i rozwoju. - Nominalne wykonanie idzie na poniżej 40 mld zł (...), na...

W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że fundusz nie jest w stanie spłacić zapadających w marcu 2017 r. pożyczek. Zaznaczono, że umorzenie pozostanie bez wpływu na wynik sektora finansów publicznych i dług publiczny, będzie też neutralne z punktu widzenia stabilizującej reguły wydatkowej.

Zamrożony ma być fundusz świadczeń socjalnych. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania odpisu będzie kwota w wysokości 2 tys. 917,14 zł.

Przewidziano też, że 1 mld 32 mln 721 tys. zł z Funduszu Pracy zostanie przeznaczone na finansowanie staży podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. W 2017 r. staże te i szkolenia będą w całości finansowane z Funduszu Pracy.

Ustawa obejmuje też przepisy związane ze świadczeniami dla nauczycieli oraz pracowników uczelni publicznych. Zgodnie z nimi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2012 r. Wysokość odpisu dla pracowników uczelni publicznych zostanie utrzymana na poziomie roku 2013.
pkb, produkt krajowy brutto, wzrost gospodarczy, gospodarka, gus

GUS: PKB w trzecim kwartale wzrósł realnie o 2,5 procenta

PKB niewyrównany sezonowo - w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego - wzrósł w trzecim kwartale realnie o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 - podał GUS. "W stosunku do opublikowanego w dniu 15...

Ponadto ustawa zakłada, że składka związana z uczestnictwem w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej ma być finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z ustawą w 2017 r. nadal ma być zawieszony przepis ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który umożliwia dofinansowanie przez ministra ds. gospodarki działań związanych z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

W ustawie zaproponowano ponadto przesunięcie o jeden rok wzrostu poziomu dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zdaniem rządu projekt budżetu na 2017 r. spełnia kryteria tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) – niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement