ARiMR uruchamia cztery nowe nabory wniosków dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Ewa Wesołowska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-11-2020,10:00 Aktualizacja: 21-11-2020,21:20
A A A

Uruchamiamy cztery nowe nabory wniosków dla rolników, którzy m.in. chcą przeciwdziałać skutkom suszy i zaopatrzyć gospodarstwa w urządzenia nawadniające - poinformowała w piątek ARiMR.

Jak wskazała Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabory zostały uruchomione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

arimr, kontrolle rolników na miejscu, Dacia Duster, Renault Retail Group

Agencja przyjedzie do rolników nowymi autami. Ile ich kupiła?

Inspektorzy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrole na polach i w gospodarstwach będą wykonywać przy pomocy setki nowych samochodów. Kosztowały grubo ponad 7 milionów złotych. ARiMR rozstrzygnęła w październiku...

- Wśród nich jest np. program pomocy dla rolników, którzy chcą przeciwdziałać skutkom suszy i zaopatrzyć  gospodarstwa w urządzenia nawadniające. Przed kolejnym sezonem wiosenno-letnim warto o takich inwestycjach pomyśleć - powiedziała.

Nabór wniosków potrwa od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy przed złożeniem dokumentu wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje.

zaliczki dopłat bezpośrednich, dopłaty, pieniadze, arimr, pieniądze dla rolników

Zaliczki dopłat bezpośrednich na kontach rolników. Najnowsze dane

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 16 listopada br. wypłaciła 10 mld zł w formie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - poinformowało...

"Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem" - czytamy w komunikacie ARiMR.

Limit finansowy na beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji, a 60 proc. w przypadku młodego rolnika. Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Wśród uruchomionych naborów jest również propozycja skierowana do przedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach.

Mogą oni składać wnioski o pomoc na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r.

małe przetwórstwo, rolniczy handel detaliczny, żywność, arimr, pieniądze

Dłuższy termin na składanie wniosków o pomoc na małe przetwórstwo rolne

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny został wydłużony do 24 grudnia 2020 r. - poinformowała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Napisano, że...

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Zaznaczono, że muszą oni prowadzić działalność "w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach".

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje.

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, wsparcie dla rolnictwa, 1 DJP bydła, użytki rolne

Złotówka zwrotu za litr wykorzystanego oleju napędowego

W 2021 roku rolnicy dostaną 1 zł zwrotu akcyzy od każdego litra wykorzystanego do produkcji rolnej oleju napędowego - przewiduje opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie stawki...

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na beneficjenta. Zaznaczono, że dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Kolejną grupą, która może składać wnioski są rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo. Napisano, że będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" od 1 do 30 grudnia.

"Pomoc może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach" - czytamy.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, które nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000.

chryzantemy, Anna Gembicka, Grzegorz Puda

Ponad 84 mln złotych z budżetu państwa za niesprzedane chryzantemy

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do tej pory wpłynęło od posiadaczy chryzantem 5,3 tys. wniosków o pomoc na kwotę 84,3 mln zł - poinformował w czwartek na konferencji minister rolnictwa Grzegorz Puda. Jak mówił...

Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji, a w przypadku młodego rolnika 60 proc.

"Limit pomocy przypadający na beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz, można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł" - czytamy w informacji.

O pomoc mogą również wnioskować rolnicy, którzy chcą w gospodarstwach zrealizować "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych". Mogą od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. składać w ARiMR wnioski o dotacje na ten cel.

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

rozpoczęcie działalności pozarolniczej, biznes na wsi, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Nawet 250 tysięcy złotych na założenie biznesu na wsi

Rolnicy będą mogli ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 250 tys. zł rozpoczęcia działalności pozarolniczej na wsi. Wnioski można składać 29 października do 30 listopada - poinformowała ARiMR. Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc...

W tym naborze na jedno gospodarstwo można otrzymać maksymalnie 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

Wskazano, że pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w "Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników).

"Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych" - podaje ARiMR.

Dodano, że wnioski w tych czterech naborach przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY