8 proc. gruntów wyłączonych, 2,4 mld zł strat w rolnictwie. Minister ostrzega przed realizacją unijnych celów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Adrian Reszczyński PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
18-09-2023,13:25 Aktualizacja: 18-09-2023,13:27
A A A

Realizacja celów dotyczących odbudowy ekosystemów rolniczych może przyczynić się do ograniczenia produkcji rolnej. W Polsce mogłoby to oznaczać straty w rolnictwie wynoszące niemal 2,4 mld zł – przekazał minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas posiedzenia Rady AGRIFISH.

MRiRW poinformowało w poniedziałek na platformie X (dawniej: Twitter), że rozpoczęło się posiedzenie Rady AGRIFISH (Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa) z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa.

8 proc. gruntów wyłączonych

Telus wskazał, że przyjęcie unijnego rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych razem z wymogami warunkowości może doprowadzić do sytuacji, że w Polsce 8 proc. gruntów rolnych zostanie wyłączonych z produkcji rolnej.

"Realizacja celów dotyczących odbudowy ekosystemów rolniczych może przyczynić się do ograniczenia produkcji rolnej. W Polsce mogłoby to oznaczać wyłączenie z produkcji rolnej nawet ok. 700 tys. ha i straty w sektorze rolnym wynoszące niemal 2,4 mld zł" – stwierdził szef resortu rolnictwa.

europarlament, stanowisko, zasoby przyrodnicze, rekultywacja

Europarlament przyjął stanowisko w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. Projekt wpłynie też na rolnictwo

Po wtorkowej debacie, Parlament Europejski przyjął w środę stanowisko w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych UE 336 głosami za, przy 300 przeciw i 13 wstrzymujących się. Projekt Komisji Europejskiej zakłada, że UE musi wdrożyć środki...

Dodał, że ministrowie rolnictwa powinni mieć na względzie dbałość o rolnictwo europejskie, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację związaną z negatywnymi skutkami wystąpienia katastrof naturalnych w Unii Europejskiej czy wojną na Ukrainie.

Odbudowa zasobów przyrodniczych

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjmuje ustawodawstwo w dziedzinach związanych z produkcją żywności, rozwojem obszarów wiejskich i zarządzaniem rybołówstwem. Rada gromadzi ministrów ze wszystkich państw UE.

Jak wynika z informacji na stronie MRiRW, w czerwcu 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Cele wyznaczone w projekcie zakładają m.in. zwiększenie odsetka gruntów rolnych z elementami krajobrazu o wysokiej różnorodności, ponowne nawodnienie osuszonych torfowisk i zwiększenie zasobów węgla organicznego w glebach mineralnych. Obecnie trwają prace nad projektem tego rozporządzenia oraz prowadzone są negocjacje i uzgodnienia na poziomie unijnym.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE