Polski dług publiczny nie jest najwyższy. Są "lepsi"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-04-2017,10:20 Aktualizacja: 25-04-2017,10:47
A A A

Najbardziej zadłużone kraje UE to, oprócz Grecji, Włochy (132,6 proc. PKB), Portugalia (130,4 proc.), Cypr (107,8 proc.) i Belgia (105,9 proc.). Szesnaście państw miało wskaźniki długu publicznego powyżej 60 proc. PKB.

Najlepiej sytuacja wyglądała - oprócz w Estonii - w Luksemburgu (20 proc.), Bułgarii (29,5 proc.), Czechach (37,2 proc.), Rumunii (37,6 proc.) i Danii (37,8 proc.).

Według wyliczeń Eurostatu, w przypadku Polski na koniec 2016 roku dług publiczny wyniósł 54,4 proc. PKB.

W ubiegłym roku w UE deficyt sektora finansów publicznych spadł z 2,4 do 1,7 proc., a dług publiczny z 84,9 do 83,5 proc. W przypadku strefy euro w 2016 roku deficyt sektora rządowego i samorządowego spadł z 2,1 do 1,5 proc., a dług publiczny z 90,3 do 89,2 proc. PKB.

W 2016 roku wydatki publiczne w strefie euro odpowiadały 47,7 proc. PKB, a dochody 46,2 proc. W przypadku całej Unii Europejskiej było to odpowiednio 46,6 proc. i 44,9 proc.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu