ASF. Będzie 10 milionów złotych więcej na zwalczanie pomoru?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
16-07-2018,13:35 Aktualizacja: 16-07-2018,13:42
A A A

Program zwalczania ASF ma być znowelizowany. Zmiany wprowadza projekt rozporządzenia. Najważniejszą jest wzrost szacowanych ogólnych kosztów realizacji programu na terytorium Polski w 2018 r. z 28,4 mln do 38,2 mln zł (9,2 mln euro).

Polska wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie programu ze środków Unii Europejskiej w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 23 193 298,30 zł (5 589 099,61 euro).

Projekt rozporządzenia wprowadza sporo zmian. Wypłata pieniędzy za zgłoszenie zwłok padłych dzików będzie przysługiwać za wszystkie zwłoki znalezione na obszarze całego kraju.

wieprzowina, mięso wieprzowe, trzoda chlewna, eksport wieprzowiny

Wyprodukujemy więcej wieprzowiny. Co dalej z eksportem?

Stada hodowlane trzody chlewnej zwiększyły się w grudniu 2017 roku o 1,1 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2016 roku. W związku z tym produkcja mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2018 r. w porównaniu z...

Kampania informacyjna o ASF ma być prowadzona także przez inne służby, inspekcje oraz podmioty świadczące usługi z zakresu przewozu osób, w tym operatorów portów żeglugi i portów lotniczych oraz operatorów biur podróży i podmioty świadczące usługi pocztowe.

Stawki za dziki pozyskane w ramach polowania na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia będą wynosiły 650 zł brutto za samicę przelatkę i dorosłą samicę dzika oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki.

Wysokość kosztu za unieszkodliwienie tusz dzików pochodzących z polowania na obszarach objętym ograniczeniami i zagrożenia niezagospodarowanych przez myśliwych będzie wynosić 700 zł brutto za sztukę.

Rozporządzenie wprowadza akapit zatytułowany "Obszar WAMTA" (obszar, na którym zgodnie z założeniami "Strategii ws. ASF dla wschodniej części UE" prowadzone są działania średnioterminowe związane ze zwalczaniem ASF).

afrykański pomór świń, PZŁ, ASF, Jan Krzysztof Ardanowski, odstrzał dzików

Minister ma pomysł, jak zmusić myśliwych do odstrzału dzików

Zminimalizowanie pogłowia dzików, większe zaangażowanie rolników, a także wzmocnienie służb weterynaryjnych i pomoc Unii Europejskiej, pomoże w zwalczaniu choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) - mówił w czwartek minister...

Obszar WAMTA to wg definicji zawartej w rozporządzaniu gminy, które w całości lub części są położone w pasie do 100 km od granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Litwą, Białorusią i Ukrainą, za wyjątkiem gmin położonych na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia oraz gmin, które w całości lub części są położone w pasie do 100 km od zewnętrznej granicy obszaru ochronnego.

Na obszarze WAMTA zostały określone nowe wysokości stawek za dziki pozyskane w ramach polowania tj. 650 zł brutto za samicę przelatkę i dorosłą samicę dzika oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki.

Rozporządzenie wprowadza wypłatę środków za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych w całym kraju, w tym dla obszarów ochronnego, objętego ograniczeniami i zagrożenia.

Wypłaty mają stanowić 200 zł brutto oraz 100 zł brutto dla obszarów poza wyżej wymienionymi. Poprzednia kwota 100 zł brutto funkcjonowała tylko na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia i nie stanowiła wystarczającej zachęty do zgłaszania padłych dzików.

Rozporządzenie wprowadza obowiązek bezpiecznego usuwania zwłok padłych dzików na obszarze całego kraju. Zmianie uległ koszt tej czynności na obszarach ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia tj. 170 zł brutto za sztukę (program zakłada 1 800 tusz padłych dzików do utylizacji) i 1220 zł brutto za tonę (program zakłada 90 ton tusz padłych dzików).

ASF, wirus, afrykański pomór świń, wieprzowina, mięso, kotlet schabowy

ASF rozprzestrzenia się szybciej, niż przewidywali specjaliści

Dalsze rozpowszechnianie się wirusa ASF może oznaczać prawdziwą katastrofę gospodarczą. Zmniejszyć ryzyko przedostania się choroby miały kontrole gospodarstw z trzoda chlewną. Służby weterynaryjne muszą ich odwiedzić ok. 200 tys., jednak...

Całe terytorium kraju jest objęte zakazem dokarmiania dzików zgodnie z założeniami "Strategii ws. ASF dla wschodniej części UE".

Rozporządzenie określa wysokość kosztów dofinansowania odłowu dzików, ich uśmiercenia oraz transport do zakładu utylizacji i utylizację ich zwłok.

Założono utylizację 1 500 sztuk zwłok uśmierconych dzików i wypłatę wykonawcy tego nakazu kwotę w wysokości 700 zł brutto za dzika, niezależnie od płci i masy ciała zwierzęcia w wysokości.

W przypadku wydania przez powiatowego lekarza weterynarii takiego nakazu powyższy odłów dzików dotyczyć będzie miast i obszarów gdzie nie wykonuje się polowań albo odstrzałów sanitarnych.

Szacunkowe koszty programu w stosunku do obowiązującego od stycznia 2018 wzrosły o 10 mln zł a całkowite szacunkowe koszty programu z 28,4 mln do 38,3 mln.

ASF, dziki, przypadki, odstrzał sanitarny

Zagęszczenie dzików jest nadal zbyt duże. Mamy kolejne przypadki ASF

Redukcja populacji dzików w Polsce przebiega za wolno, o czym świadczą kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń. Główny lekarz weterynarii poinformował o wystąpieniu 46. nowych przypadków choroby.   Liczba...

Koszty programu mają być o 10 mln większe ponieważ:

  • wzrosły stawki wypłacane za dziki odstrzelone w ramach odstrzału sanitarnego oraz polowania oraz za znalezione dziki padłe w całym kraju;
  • wprowadzono koszt bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia;
  • wprowadzono stawkę związaną z odłowem dzików, ich uśmiercenia, transportem do zakładu utylizacji i utylizacją w przypadku wydania nakazu takiego odłowu przez powiatowego lekarza weterynarii w miastach i obszarach gdzie nie wykonuje się polowań albo odstrzałów sanitarnych;
  • zwiększono liczbę dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego, planów łowieckich i liczby wykonanych testów PCR w związku z intensyfikacją ww. działań na obszarach ochronnym, objętym ograniczenia i zagrożenia;
  • mają zostać kupione wagi hakowe do określenia masy ciała dzika, co ma znaczenie przy określaniu wieku samicy dzika w związku z wypłatą różnych stawek za pozyskanie samic dzika poniżej i powyżej kategorii przelatek, a także przy określaniu kosztów utylizacji zwłok dzików jeżeli cena jest liczona za tonę;

Projekt rozporządzenia można znaleźć tutaj.

  • Informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń oraz tematy związane z hodowlą i produkcją trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA