Nadchodzące wydarzenia

XIX Warsztaty Zootechniczne pt. „Społeczny wymiar nauk o zwierzętach” w Warszawie 2015

Data rozpoczęcia: 2015-11-18
Data zakończenia: 2015-11-18
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Polskie Towarzystwo Zootechniczne – Koło Warszawskie, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie
Województwo: mazowieckie
Ulica i numer: Ciszewskiego 8

Polskie Towarzystwo Zootechniczne – Koło Warszawskie, Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich przy WNZ SGGW zaprasza w dniu 18 listopada 2015 roku (środa) na XIX Warsztaty Zootechniczne pt. „Społeczny wymiar nauk o zwierzętach”. Miejsce: Wydział Nauk o Zwierzętach (budynek 23, aula II), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, ul. Ciszewskiego 8.

W programie:

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.45 Przywitanie uczestników i otwarcie obrad

SESJA PLENARNA I

9.45-10.15 „Badania genetyczne i personalizacja terapii w leczeniu glejaka wielopostaciowego na przykładzie badań modelowych”. Marta Grodzik, Ewa Sawosz, Mateusz Wierzbicki, Anna Hotowy, Sławomir Jaworski, Marta Kutwin, Barbara Strojny, Natalia Kurantowicz, Andrzej Chwalibog*. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt,  Warszawa.*University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences, Department of Veterinary Clinical and Animal Sciences.

10.15-10.45 „Wpływ wybranych metali na proces nowotworzenia u zwierząt towarzyszących człowiekowi”. Michał Skibniewski, Ewa Skibniewska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk o Zwierzętach, Warszawa.  10:45-11:15 „Zastosowanie technik wspomaganego rozrodu w medycynie i produkcjizwierzęcej”. Ricardo Faundez Campos, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Warszawa.

11.15-11.45 „Zwierzęta laboratoryjne na pomoc człowiekowi” Magdalena Mleczko. University of California, Berkeley Office of Laboratory Animal Care, USA.

11.45 – 12.15  Przerwa kawowa

SESJA PLENARNA II

12.15-12.45 „Potwierdzanie autentyczności produktów pochodzenia zwierzęcego z użyciem analiz DNA”. Daniel Polasik, Arkadiusz Terman. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Szczecin.

12.45-13.15 „Spożycie wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego a zachorowalność na choroby cywilizacyjne” Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, Katarzyna Antosik. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Wydział Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu, Katedra Dietetyki i Oceny Żywności, Siedlce.

13.15-13.45 ”Transport i ubój zwierząt – prawda i stereotypy z perspektywy społeczno-kulturowej” – Krzysztof Tereszkiewicz. Politechnika Rzeszowska, Wydziała Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, Rzeszów.

13.45-14.15 „Dzik europejski w ocenie społecznej – spojrzenie myśliwych, konsumentów, rolników”. Wioleta Kniżewska, Anna Rekiel, Justyna Więcek, Martyna Batorska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Warszawa.

14.15 – 14.45 Dyskusja i podsumowanie obrad

Koszty uczestnictwa: 100 PLN – opłata normalna, 50 PLN – opłata ulgowa (studenci, doktoranci, pracownicy emerytowani); wpłaty Organizator  prosi dokonać do dnia 7.11.2015 roku, z adnotacją: XIX Warsztaty Zootechniczne. Konto PKO BP: 11 1020 1169 0000 8602 0221 5457 PTZ Koło Warszawskie ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Zgłoszenia na konferencję kierować na adres: Polskie Towarzystwo Zootechniczne – Koło Warszawskie, Ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, adres e-mail:

Więcej o wydarzeniu znajduje się na stronie ptz.icm.edu.pl