Nowe odmiany bobowatych w 2020 roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: mgr inż. Agnieszka Osiecka, mgr Marcin Binkowski, COBORU w Słupi Wielkiej | redakcja@agropolska.pl
27-04-2020,8:10 Aktualizacja: 27-04-2020,8:59
A A A
W lutym 2020 roku Komisja ds. rejestracji odmian pastewnych podjęła decyzję o wpisaniu do krajowego rejestru (KR) 8 odmian w gatunkach bobowatych grubonasiennych: bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego oraz 4 odmiany soi. 
 
Oto charakterystyka odmian wpisanych do krajowego rejestru w tym roku:
 
Bobik
 
bobik, rośliny, pole, niebo

Plonowanie bobiku w PDO w 2019 roku

Średni plon bobiku w doświadczeniach wyniósł 29,1 dt/ha i był zdecydowanie niższy niż w 2018 r. (38,7 dt/ha) i w 2017 r. (47,5 dt/ha). W badaniach PDO brało udział 4 odmiany niskotaninowe oraz 5 wysokotaninowych. Wszystkie te odmiany są...
Domino - odmiana niesamokończąca, niskotaninowa, przeznaczona do uprawy na nasiona. Plon nasion i białka dość duży. Termin kwitnienia i termin dojrzewania nieco późniejszy od średniego, okres kwitnienia dość długi. Równomierność dojrzewania średnia. Rośliny wysokie. Odporność na wyleganie w fazie końca kwitnienia dobra, przed zbiorem średnia. Odporność na czekoladową plamistość - duża, na zgorzelową plamistość bobiku i rdzę bobiku - średnia. Masa 1000 nasion bardzo mała. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, zawartość włókna surowego dość duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 50 szt./m2
 
Groch siewny
 
Achille - odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, białka średni. Termin kwitnienia i dojrzewania oraz okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. Odporność na zgorzelową plamistość i mączniaka rzekomego - średnia, na fuzaryjne więdnięcie i mączniaka prawdziwego - mniejsza od średniej. Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, włókna surowego średnia. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) powyżej średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.
 
groch, kombjan, pole

Plonowanie grochu w PDO w 2019 roku

Przeciętne plony grochu w 2019 roku w doświadczeniach wyniosły 35,7 dt/ha i były prawie identyczne, jak w 2018 r. (35,5 dt/ha). W 2017 r. było to 50,1 dt/ha. Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany ogólnoużytkowej grochu...
Grot - odmiana ogólnoużytkowa wąskolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion średni do dużego, plon białka średni. Termin kwitnienia wczesny, termin dojrzewania średni, okres kwitnienia dość długi. Równomierność dojrzewania dobra. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość mała, przed zbiorem mała. Odporność na zgorzelową plamistość, mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego - średnia, na fuzaryjne więdnięcie - mniejsza od średniej. Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach i włókna surowego średnia. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) nieco poniżej średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.
 
Kazek - odmiana ogólnoużytkowa wąskolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, plon białka dość duży. Termin kwitnienia i termin dojrzewania oraz okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania średnia. Rośliny średnie do wysokich. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia oraz przed zbiorem mała do średniej. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego – większa od średniej, na zgorzelową plamistość – średnia. Nasiona żółte, masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach dość mała. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) poniżej średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.
 
groch, siewnik, ciągnik, pole

Listy odmian grochu zalecanych do uprawy 2019

Tegoroczne listy prezentują się znacznie okazalej niż zeszłoroczne. Zostały opracowane przez COBORU dla całego kraju, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Znalazło się na nich 14 odmian ogólnoużytkowych i 3 pastewne grochu...
Prosper - odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion duży, białka dość duży. Termin kwitnienia i termin dojrzewania oraz okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość, mączniaka prawdziwego oraz mączniaka rzekomego - średnia. Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, włókna surowego średnia. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) powyżej średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.
 
Łubin wąskolistny
 
Furman - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion oraz plon białka średni do dużego. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin oraz okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia duża, przed zbiorem bardzo duża. Odporność na fuzaryjne więdnięcie - duża, na antraknozę - średnia. Dojrzewanie dość równomierne. Skłonność do osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego dość duża, alkaloidów mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2.
 
łubin wąskolistny, rośliny

Plonowanie łubinu wąskolistnego w PDO w 2019 roku

Średni plon łubinu wąskolistnego w 2019 roku wyniósł 23,1 dt/ha i był mniejszy niż rok wcześniej (25,0 dt/ha) i w 2017 r. (29,2 dt/ha). Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany niesamokończącej niskoalkaloidowej łubinu...
Twist - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion oraz plon białka średni do dużego. Termin kwitnienia średni, dojrzewania roślin późniejszy od średniego. Okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem duża. Odporność na fuzaryjne więdnięcie - dość duża, na antraknozę - średnia. Dojrzewanie dość równomierne. Skłonność do osypywania nasion średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia, alkaloidów mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 100 szt./m2.
 
Łubin żółty
 
Salut - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka średni. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin oraz okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem duża. Odporność na antraknozę - średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym średni. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość duża, tłuszczu surowego i włókna surowego średnia. Zawartość alkaloidów bardzo mała. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona około 90 szt./m2.
 
łubin żółty, rośliny

Plonowanie łubinu żółtego w PDO w 2019 roku

Średni plon nasion łubinu żółtego w doświadczeniach wyniósł zaledwie 14,3 dt/ha. Rok wcześnie było to 16,0 dt/ha, a dwa lata temu 18,3 dt/ha. Zróżnicowanie plonowania najlepszej i najgorszej odmiany niesamokończącej łubinu...
Soja
 
Marzena - odmiana wczesna. Plon nasion i białka bardzo duży w porównaniu do odmian o podobnej wczesności. Termin kwitnienia roślin wczesny, okres kwitnienia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej wczesny do bardzo wczesnego. Rośliny średniej wysokości. Osadzenie najniższych strąków niskie. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną ospowatość dość duża, na bakteryjną plamistość - średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach bardzo mała, tłuszczu surowego duża, włókna średnia. Optymalna obsada roślin do 70 szt./m2.
 
ES Governor - odmiana późna. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin średni, okres kwitnienia długi. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej późny. Rośliny średnie do niskich. Najniższe strąki osadzone średniowysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem dość duża. Odporność na bakteryjną ospowatość i bakteryjną plamistość średnia. Równomierność dojrzewania średnia. Odporność na pękanie strąków dość duża. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu surowego duża, włókna średnia. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona do 70 szt./m2.
 
soja, rośliny, strąki

Najlepiej plonujące odmiany soi w 2019 roku

Plon nasion wzorca dla odmian soi sprawdzanych w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w 2019 r. wyniósł 27,9 dt/ha i był znacznie mniejszy niż rok wcześniej (37,6 dt/ha) i w 2017 r. (34,4 dt/ha). Różnice w...
Orpheus - odmiana bardzo późna. Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia roślin średni, okres kwitnienia dość długi. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej bardzo późny. Rośliny średniej wysokości. Najniższe strąki osadzone średniowysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem średnia. Odporność na bakteryjną ospowatość i bakteryjną plamistość dość duża. Równomierność dojrzewania średnia do małej. Odporność na pękanie strąków duża. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach bardzo duża, tłuszczu surowego średnia do małej, włókna średnia. Optymalna obsada roślin do 70 szt./m2.
 
Trumpf - odmiana bardzo późna. Plon nasion i białka bardzo duży. Termin kwitnienia roślin średni, okres kwitnienia długi. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej bardzo późny. Rośliny bardzo wysokie. Najniższe strąki osadzone dość wysoko. Odporność na wyleganie przed zbiorem mała. Odporność na bakteryjną ospowatość i bakteryjną plamistość średnia. Równomierność dojrzewania średnia do małej. Odporność na pękanie strąków duża. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, tłuszczu surowego bardzo duża, włókna średnia. Optymalna obsada roślin do 70 szt./m2.
 
Cały artykuł można znaleźć w majowym numerze "Nowoczesnej Uprawy".
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
 
Poleć
Udostępnij