Plonowanie łubinu wąskolistnego w PDO w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
02-10-2019,7:15 Aktualizacja: 01-10-2019,13:11
A A A

Średni plon łubinu wąskolistnego w 2019 roku wyniósł 23,1 dt/ha i był mniejszy niż rok wcześniej (25,0 dt/ha) i w 2017 r. (29,2 dt/ha).

Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany niesamokończącej niskoalkaloidowej łubinu wąskolistnego wyniosła 4,2 dt/ha (18 proc. wzorca) (tabela 1). U odmian samokończących niskoalkaloidowych było to 2,3 dt/ha (10 proc. wzorca).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania łubinu wąskolistnego w badaniach PDO w 2019 roku

Odmiana

Plon nasion ( proc. wzorca)

Wzorzec, dt/ha

23,1

niesamokończące niskoalkaloidowe

Najlepsza

110

Najgorsza

92

samokończące niskoalkaloidowe

Najlepsza

96

Najgorsza

86

Źródło: COBORU 2019

Wszystkie odmiany niesamokończące niskoalkaloidowe badane w PDO pochodziły z krajowej hodowli i wszystkie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze (tabela 2). Na czele stawki znajdowały się: Agat i Swing, a tuż za nimi Tango i Koral.

soja, rośliny, pole, niebo, Sahryń

Dokarmianie dolistne roślin strączkowych krzemem

Wyniki doświadczeń przeprowadzonych na całym świecie, ale także w naszym kraju dowodzą korzystnego wpływu stosowania dolistnego krzemu na plonowanie roślin strączkowych (bobowatych grubonasiennych). Najwięcej doświadczeń przeprowadzono z soją...

Tabela 2. Plonowanie 10 najlepszych odmian niskoalkaloidowych łubinu wąskolistnego w badaniach PDO w 2019 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Agat

110

2

Swing

110

3

Tango

109

4

Koral

109

5

Roland

107

6

Dalbor

106

7

Samba

105

8

Bazalt

103

9

Neron

102

10

Rumba

101

                                                                                         Źródło: COBORU 2019

W grupie odmian samokończących niskoalkaloidowych badano 4 odmian, z czego Boruta jest odmianą zagraniczną (tabela 3). Najlepiej plonowała odmiana Homer. Wszystkie 4 odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru.  

łubin żółty, strąki

Odmiany łubinów polecane do uprawy 2019

Listy odmian łubinu wąskolistnego i żółtego zalecanych do uprawy w tym roku są znacznie obszerniejsze niż w 2018 roku. W przypadku łubinu wąskolistnego dotyczą 13 województw, a łubinu żółtego - 11. Znalazło się nich łącznie 17...

Tabela 3. Plonowanie odmian samokończących niskoalkaloidowych łubinu wąskolistnego w badaniach PDO w 2019 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Homer

96

2

Szot

93

3

Boruta

87

4

Regent

86

Źródło: COBORU 2019

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
WAŻNE WYDARZENIE