Najlepiej plonujące odmiany soi w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
01-12-2019,7:50 Aktualizacja: 01-12-2019,7:50
A A A

Plon nasion wzorca dla odmian soi sprawdzanych w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w 2019 r. wyniósł 27,9 dt/ha i był znacznie mniejszy niż rok wcześniej (37,6 dt/ha) i w 2017 r. (34,4 dt/ha).

Różnice w plonie najlepszych i najgorszych odmian bardzo wczesnych i wczesnych wyniosły 12 proc. wzorca (3,3 dt/ha), średnio wczesnych i średnio późnych 14 proc. (3,9 dt/ha), późnych 23 proc. (6,4 dt/ha) i bardzo późnych 7 proc. (2,0 dt/ha) (tab. 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania odmian soi w doświadczeniach PDO w 2019 r.

Odmiany

proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

27,9

bardzo wczesne i wczesne

Najlepsza

97

Najgorsza

85

średnio wczesne i średnio późne

Najlepsza

108

Najgorsza

94

późne

Najlepsza

119

Najgorsza

96

bardzo późne

Najlepsza

114

Najgorsza

107

Źródło: COBORU 2019.

W badaniach uczestniczyły 33 odmiany soi, z czego 19 pochodzących ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), a 5 z krajowej hodowli.

Najlepiej plonujące odmiany bardzo wczesne i wczesne to Mayrika, Adessa i Antigua, a średnio wczesne i średnio późne -  Sirelia, Abelina i Obelix (tabela 2). Natomiast z odmian późnych szczególnie dobrze wypadła odmiana Acardia, a z bardzo późnych Kofu, Tertia i Bettina.

nasiona soi, przyczepa

Na które odmiany soi postawić w 2019 roku?

Na tegorocznych listach odmian soi rekomendowanych do uprawy w 15 województwach znalazło się 20 odmian. Najdłuższe są w województwach opolskim i wielkopolskim, bo obejmują po 8 odmian. Ponad połowę, bo 11 odmian, stanowią odmiany...

Tabela 2. Plonowanie 5 najlepszych odmian soi w doświadczeniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiany

proc. wzorca

bardzo wczesne i wczesne

1

Mayrika

97

2

Adessa

95

3

Antigua

92

4

Ambella

86

5

Erica

85

średnio wczesne i średnio późne

1

Sirelia

108

2

Abelina

105

3

Obelix

103

4

Moravians

99

5

Alexa

99

późne

1

Acardia

119

2

Adelfia

108

3

Albiensis

108

4

ES Comandor

107

5

Viola

106

bardzo późne

1

Kofu

114

2

Tertia

114

3

Bettina

112

4

Coraline

109

5

Petrina

108

                                                                               Źródło: COBORU 2019.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
Advertisement