Plonowanie bobiku w PDO w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
13-10-2019,8:45 Aktualizacja: 13-10-2019,8:45
A A A

Średni plon bobiku w doświadczeniach wyniósł 29,1 dt/ha i był zdecydowanie niższy niż w 2018 r. (38,7 dt/ha) i w 2017 r. (47,5 dt/ha).

W badaniach PDO brało udział 4 odmiany niskotaninowe oraz 5 wysokotaninowych.

Wszystkie te odmiany są niesamokończące, z wyjątkiem odmiany Granit, która jest odmianą samokończącą. Natomiast Fanfare jest odmianą syntetyczną.

Zróżnicowanie plonowania odmian niskotaninowych wyniosło zaledwie 3 proc. wzorca (0,9 dt/ha), a wysokotaninowych 15 proc. wzorca (4,4 dt/ha) (tabela). Odmiany Capri, Apollo i Fanfare pochodzą z hodowli zagranicznych, a pozostałe z krajowych.

Wszystkie uczestniczące w badaniach PDO odmiany bobiku są wpisane do Krajowego Rejestru. 

nasiona bobiku, strąki, ręka

Odmiany bobiku polecane do uprawy 2019

Po raz pierwszy COBORU opracowało listy odmian bobiku zalecanych do uprawy. Znalazło się na nich 10 odmian rekomendowanych do siewu w 12 województwach. Najczęściej, bo w 10 województwach, polecana do uprawy jest odmiana Fanfare,...

Tabela. Plonowanie odmian bobiku w badaniach PDO w 2019 r.

Odmiana

Proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

29,1

Niskotaninowe

Albus

95

Amigo

94

Fernando

94

Diego

92

Wysokotaninowe

Capri

110

Apollo

110

Fanfare

109

Granit

100

Bobas

95

                                                                           Źródło: COBORU 2019

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
WAŻNE WYDARZENIE