Buraki z przesiewów wymagają wsparcia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
23-06-2018,9:10 Aktualizacja: 23-06-2018,9:16
A A A

Z powodu masowego wystąpienia szarka komośnika w tym roku trzeba było przesiać ponad 1000 ha buraków cukrowych na południowym wschodzie kraju. Rośliny z powtórnych siewów wymagają szczególnej troski, aby mogłaby w jak największym stopniu nadrobić opóźnienia.

W Sahryniu (powiat hrubieszowski) część jednej z plantacji trzeba było przesiać. Przesiew wykonano 5 maja i został poprzedzony płytką uprawą przedsiewną. W szybkich i wyrównanych wschodach buraków pomogły opady, które wkrótce przyszły. W ostatnich tygodniach z opadami w tej części Zamojszczyzny nie jest źle.

W celu wsparcia roślin rolnik zastosował dokarmianie dolistne nawozami zawierającymi krzem. Pierwiastek ten ogranicza m.in. wpływ suszy, wysokiej temperatury, porażenia przez choroby i żerowania szkodników.

buraki, krzem, pole, powiat makowski

Wdrażanie dokarmiania dolistnego buraka cukrowego krzemem do praktyki

Podczas studiów na SGGW w Warszawie miałem okazję zapoznać się z badaniami nad dokarmianiem dolistnym  buraka cukrowego krzemem zawartym w nawozach płynnych. Teraz próbuję wdrożyć to rozwiązanie w naszym gospodarstwie położonym w...

Asortyment nawozów dolistnych zawierających krzem jest już dość bogaty i systematycznie się poszerza. Zdecydowana większość z nich jest w formie płynnej, co ułatwia ich stosowanie. Myślę, że ten rok będzie dla wielu nowych produktów czasem weryfikacji ich efektywności.

Na opisywanej plantacji rośliny z przesiewów szybko rosną. Świadczy o tym nie tylko ich kondycja, ale też wyniki przeprowadzanych pomiarów fizjologicznych, w tym wskaźnika powierzchni liści (z ang. LAI). LAI jest to stosunek powierzchni liści do powierzchni gleby. W przypadku buraków cukrowych powinien jak najszybciej osiągnąć wartość 3,0.

Duża wartość LAI świadczy o zdolności zatrzymywania znacznych ilości światła a przede wszystkim tzw. fotosyntetycznie aktywnej radiacji (z ang. PAR), która może być wykorzystywana przez rośliny w procesie fotosyntezy. Im więcej buraki cukrowe pochłoną takiego promieniowania, tym większy wytworzą później plon biologiczny i technologiczny cukru.  

Warto przypomnieć, że jest już za nami najdłuższy dzień w tym roku (21 czerwca) i dni stają się teraz coraz krótsze, a w związku z tym też ilość światła, z której rośliny mogą skorzystać też systematycznie się zmniejsza.

buraki, przesiew, Zamojszczyzna

Krajobraz po burzy - zniszczenia po ataku szarka komośnika

Ostatnie deszcze znacznie poprawiły kondycję buraków cukrowych na Zamojszczyźnie, które cierpiały nie tylko z powodu suszy, ale także niespotykanego dotychczas nasilenia występowania nowego szkodnika – szarka komośnika. Z powodu...

Na opisywanej plantacji wartość wskaźnika LAI oceniana parę dni temu dla roślin z przesiewów była o ok. 0,5 mniejsza niż z normalnego terminu siewu. Pomocne w osiągnięciu dużej wartości LAI na przesiewie było zagęszczenie siewu do 15 cm w rzędzie, co pomogło roślinom szybciej zakryć glebę.

Skrócenie dotychczasowego okresu wegetacji o 3 tygodnie odbiło się również na zmniejszeniu znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji (z ang. NDVI). Mówi on o kondycji roślin i im jest większy, tym kondycja roślin jest lepsza.

Rośliny z powtórnego siewu wymagają również dobrego zaopatrzenia w bor, dlatego konieczny jest dwukrotny oprysk nawozami mikroelementowymi zawierającymi ten pierwiastek.

Rolnicy, którzy chcą zastosować krzem i bor muszą pamiętać, że tylko nieliczne produkty mogą być stosowane łącznie. Zawsze trzeba zasięgnąć informacji u producentów obu nawozów co do możliwości ich łączenia. Na wszelki wypadek warto także dokonać próbnego zmieszania obu produktów w celu sprawdzenia czy nie dochodzi do niekorzystnych reakcji chemicznych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj