Wiosenne nowości w odchwaszczaniu ozimin

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin IOR-PIB Poznań | redakcja@agropolska.pl
08-02-2018,7:00 Aktualizacja: 05-02-2018,16:34
A A A

Nowy sezon wegetacyjny, to również oczekiwanie na nowe rozwiązania w odchwaszczaniu upraw. Każdy kolejny herbicyd pojawiający się na rynku z pewnością należy uznać za nowość, ale ranga nowości jest różna. Nie przeszkadza to jednak przeprowadzać zabiegów w nowatorski sposób.

Jedna grupa to herbicydy identyczne w stosunku do istniejących na rynku, różniące się tylko nazwą handlową. Druga grupa to znane już substancje czynne oferowane w nowym stężeniu lub formie użytkowej. Trzeci wariant to wykorzystanie istniejących substancji czynnych rejestrowanych w formie nowych mieszanin fabrycznych lub zbiornikowych.

Najbardziej oczekiwane są zupełnie nowe substancje - tych jednak brakuje. Za nowatorskie rozwiązania uznawane są także nowe terminy stosowania, zakresy dawek lub wykorzystanie znanych substancji czynnych w nowych uprawach.

buraki, kombajn, zbiór

Zaślaz pospolity - nowy uciążliwy chwast buraków i kukurydzy

Proces ten bardzo przybiera na sile, a sprzyjają mu: powszechna globalizacja, słabe uszczelnienie granic państwowych, szybki rozwój szlaków komunikacyjnych i zmiany klimatyczne. Jednym z gatunków, który zaczął pojawiać...

Miotła inaczej

Mniej oczekiwaną nowością jest (niestety) wycofywanie stosowanych od lat herbicydów. Takie zdarzenie dotyczy izoproturonu. Skreślenie z listy tej substancji czynnej to wyeliminowanie ponad 20. wariantów ochrony, które należy zastąpić innymi rozwiązaniami. Najbardziej zbliżonym związkiem do izoproturonu jest chlorotoluron. Tu rewelacji nie ma. Na rynek wprowadzono preparat Desperado 500 SC, który jest odpowiednikiem preparatów Dicurex Flo, Lentipur flo, Tolurex – wszystkie również 500 SC.

Podobnie miotłę zbożową można zwalczać herbicydem Lexus 50 WG. To herbicyd znany od wielu lat poza granicami Polski. Od niedawna zarejestrowany w kraju prawdopodobnie wypadnie z zaleceń. Aktualnie jego obecność jest rozpatrywana przez Komisje Europejską. Oprócz miotły bardzo skutecznie zwalcza wyczyniec polny i pewną grupę chwastów dwuliściennych.

Innym rozwiązaniem zwalczania tylko chwastów jednoliściennych jest stosowanie fenoksapropu-P-etylu rozpowszechnionego najbardziej przez środek Puma Uniwersal 069 EW i wiele jego odpowiedników. Obecnie na rynku pojawiły się trzy nowe herbicydy: Fenoxinn, Herbos i Monarchi. Różnią się zawartością s.cz. i jej formulacją - 110 EC. Dodatkową zaletą jest możliwość ich łącznego stosowania z niektórymi herbicydami zawierającymi fluroksypyr i tribenuron metylu.

Już dosyć dobrze znany jest środek Axial (pinoksaden) zalecany do zwalczania wyłącznie chwastów jednoliściennych. Aktualnie na rynku pojawiły się preparaty Axial Komplett i Axial One 50 EC. Ich drugim składnikiem jest florasulam, umożliwiający jednoczesne zwalczanie chwastów dwuliściennych.

oprsykiwacz, pszenica, Sahryń

Czy niewykorzystane jesienią herbicydy można stosować wiosną?

Rolnicy aby niepotrzebnie nie zamrażać pieniędzy na niewykorzystane herbicydy i magazynować je aż do kolejnego sezonu, chcą zakupione preparaty jak najszybciej zastosować wykonując zabiegi ochronne. Zawsze jednak uzależnieni są od pogody,...

Tylko dwuliścienne

W omawianych kombinacjach często jako substancje dodatkowe przewijają się związki typowe do zwalczania chwastów dwuliściennych: florasulam, fluroksypyr i tribenuron metylu. Wszystkie mają swoich następców lub zastosowanie w nowatorskich rozwiązaniach. Florasulam znany jest najbardziej jako Kantor 050 SC.

Jego nowymi odpowiednikami są Floram 50 SC i Saracen 050 SC. Fluroksypyr jest reprezentowany przez około 20 formulacji. Ostatnio poza znaną Starane 250 EC pojawiła się jego nowa forma użytkowa: Starane 333 EC oraz Galgone EC i Galistop 200 EC. Z kolei tribenuron metylu (Granstar 75 WG) mający wiele odpowiedników doczekał się następnych: Lumer 500 WG znany dawniej jako Master 500 WG, Tribe 75 WG i Toraya 50 SG.

Te same substancje czynne produkowane są w mieszaninach fabrycznych, wzajemnie lub z innymi substancjami czynnymi. Pierwszych jest mniej i reprezentuje je np. Saracen Max 80 WG (florasulam + tribenuron metylu).

Na bazie florasulamu produkowany jest znany od lat Mustang 306 SE (+2,4-D), który doczekał się najnowszych odpowiedników Deresz Bis i Eguo 306 SE. Ponadto Biathlon 4D (+ tritosulfuron) znany jako pierwszy zarejestrowany w późnych fazach rozwojowych, tzn. do w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 39). Dalej to Kantor Perfekt (+ chlopyralid) oraz Saracen Delta 550 SC (+ diflufenikan) również wykazujący działanie doglebowe.

Fluroksypyr jest także komponentem nowego krajowego produktu Chwastox Complex 260 EW (+ chlopyralid + MCPA), tribenuron metylu to składnik stosunkowo nowych identycznych mieszanek fabrycznych takich jak Bluskay 500 WG i Mofat 500 WG (+ metsulfuron metylu).

burak, chwościk, plantacja

Monitoring odporności agrofagów na środki ochrony roślin - najnowsze wyniki badań

Odporność agrofagów na chemiczne środki ochrony roślin jest dla rolnictwa zjawiskiem o dużym znaczeniu ekonomicznym i ekologicznym. Dlatego jego monitoring stał się stałym elementem programów ochrony roślin rolniczych w Polsce....

Z dopiskiem „Nowe”

Niektórzy producenci chcąc zasygnalizować odmienność swoich znanych substancji czynnych, zachęcający człon „nowy”, umieszczają już w nazwie handlowej preparatu. Takim przykładem jest Chisel Nowy 51,6 WG (chlorosulfuron + tifensulfuron), w którym zmieniono proporcje substancji czynnych w stosunku do już wycofanego preparatu Chisel 75 WG. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że na rynku pojawiły się dwie nowe formy samego chlorosulfuronu – Chlorosulfuron 75 WG i Tacyt 75 WG.

Drugi taki przykład to krajowy produkt Chwastox Nowy Trio 390 SL, w którym w stosunku do preparatu Chwastox Trio 540 SL (dikamba, MCPA, mekoprop) zamieniono mekoprop na jego bardziej unowocześnioną (izomer) formę mekoprop-P. W ramach nowych regulatorów wzrostu zarejestrowano szereg analogów Aminopielik D MAXX 430 EC, Chwastox Professional 750 SL oraz serię herbicydów Premier.

Kilka najnowszych

Znany Atlantis 12 OD doczekał się swojego rozbudowanego następcy Atlantis Star (jodosulfuron + mezosulfuron + tienkarbazon metylu). Skład substancji czynnych to gwarancja zniszczenia większości gatunków jednoliściennych w towarzystwie wielu dwuliściennych (bodziszki, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, owies głuchy,

przetacznik bluszczykowy i perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stokłosa dachowa, tasznik pospolity, wyczyniec polny, życica trwała, życica wielokwiatowa).

Monolith 11,25 WG (mezosulfuron + propoksykarbazon sodowy) to również rozwiązanie polegające na łącznym stosowaniu znanych substancji czynnych, które gwarantują zniszczenie co najmniej takich gatunków jak: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna i wyczyniec polny.

rzepak, przeimowanie, wymarznięcia

Problemy herbicydowe po wymarznięciu plantacji

Jesienne odchwaszczanie ozimin połączone jest z pewnym ryzykiem. Podczas mroźnych i bezśnieżnych zim rośliny często wymarzają i wiosną trzeba plantacje zlikwidować. Wówczas straty są podwójne – z jednej strony koszty poniesione...

Zmiany terminów

Oprócz jeszcze kilku odpowiedników zamieszczonych w tabeli warto zwrócić uwagę, że nowością może także być, zmieniony (lub uzupełniony) termin stosowania. Przykładem jest zamieszczenie takiej samej mieszanki zbiornikowej (Aurora + Pike) zalecanej inaczej w każdej z etykiet. Sam herbicyd Aurora 40 WG (karfentrazon etylu) podobnie jak jego mieszanina z herbicydem Pike 20 WG (mezosulfuron) zalecany jest w pszenicy od fazy trzech liści do końca krzewienia (BBCH 13-29).

Informacja dotycząca terminu stosowania zawarta w etykiecie preparatu Pike 20 WG zaleca wykonanie zabiegu w fazie od pełni krzewienia do fazy trzeciego kolanka (BBCH 25-33). Z etykiety preparatu Pike 20 WG wynika również, że herbicyd Aurora 40 WG należy stosować w dawce 50 g/ha (a nie 40 g/ha jak w etykiecie środka Aurora). Ponadto według etykiety preparatu Pike 20 WG, mieszankę można także stosować w pszenżycie.

Poszkodowany rzepak

Nieliczne zalecenia dotyczące odchwaszczania rzepaku wiosną aż „proszą się” o nowe rejestracje. Pojawiło się ich kilka, ale niestety nie są to rozwiązania radykalne. Licznie reprezentowany chlopyralid został zarejestrowany w identycznych jak dotychczas (300 SL) i nowych formach użytkowych (600 SL). Jedna z niedawno zarejestrowanych form użytkowych Lontrel 72 SG została już wycofana.

oprsykiwacz, pole, rzepak

Wpływ pogody na działanie herbicydów

Na efektywność działania środków ochrony roślin znaczący wpływ mają warunki pogodowe. Ich znajomość pozwala rolnikom wybrać optymalny herbicyd i zastosować go w najbardziej odpowiednim terminie. Szczególnie ważne są temperatura i...

Nie ma zmian w rejestracji herbicydów zawierających chlopyralid i pikloram (np. Galera), natomiast nowością są trzy identyczne herbicydy zawierające sam pikloram (Pikas, Raldico, Zorro). Zakres zwalczanych chwastów jest w tym przypadku bardzo zbliżony do fabrycznej mieszaniny chlopyralid + pikloram, czyli praktycznie nie wnosi nic nowego.

Nowością są dwa identyczne herbicydy Cleravo 285 SC i Cleversa 285 SC zawierające imazamoks i chinomerak. Imazamoks jest substancją czynną o specyficznej selektywności w stosunku do rzepaku. Można go stosować jedynie w odmianach niewrażliwych, opatrzonych symbolem „CL”. Tym samym decyzję o stosowaniu tych herbicydów wiosną należy podjąć już jesienią podczas siewu z góry zaplanowanej odmiany.

***

Wiosenne nowości w oziminach można określić co najwyżej jako umiarkowany optymizm. Na dużych areałach zużycie środków jest bardzo wysokie, stąd cena jednostkowa poszczególnych preparatów ma duże znaczenie. Pojawienie się na rynku wielu odpowiedników (generyki, import równoległy) pozwala wybrać tańszy wariant, jednak ważne, aby pochodził z uznanego źródła. Nowe rozwiązania (mieszaniny) również mogą być przydatne na dużych plantacjach. Należy jednak wziąć pod uwagę, że na takich istnieje duża zmienność gatunkowa. Lustracji dotyczących składu botanicznego zachwaszczenia nigdy za dużo i być może na dużym areale wygodniej jest zastosować nie jeden środek, ale czasami efektywniej dwa, a nawet trzy…?

  • Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 1-2018 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement