Problemy herbicydowe po wymarznięciu plantacji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin IOR-PIB w Poznaniu | redakcja@agropolska.pl
23-12-2017,7:00 Aktualizacja: 21-12-2017,16:24
A A A

Jesienne odchwaszczanie ozimin połączone jest z pewnym ryzykiem. Podczas mroźnych i bezśnieżnych zim rośliny często wymarzają i wiosną trzeba plantacje zlikwidować. Wówczas straty są podwójne – z jednej strony koszty poniesione na ochronę, a z drugiej strata optymalnego stanowiska pod wysiew upraw jarych. Dlatego wielu rolników powstrzymuje się od wykonywania jesiennych zabiegów odchwaszczania. Tymczasem to ryzyko warto podjąć.

Podejmując ryzyko jesiennego odchwaszczania upraw ozimych należy tak dobrać środki chwastobójcze, aby ryzyko ograniczyć do minimum. Herbicydy stosować w optymalnych terminach i tylko zgodnie z zaleceniami. Starać się zniszczyć jak największą liczbę chwastów, w tym przede wszystkim gatunków zimujących. Zwrócić uwagę na rejonizację i dobór odmian, a przewidując możliwość likwidacji plantacji ustalić optymalne następstwo upraw.

Nie spiesz się z likwidacją rzepaku ozimego

Głównym problemem na plantacjach rzepaku ozimego w tej chwili jest bardzo duże zróżnicowanie wzrostu roślin. Są także kłopoty z równomierną obsadą. Nie wolno jednak spieszyć się z likwidacją plantacji.  Wszystko przez...

Decyduje pogoda

Podjęcie decyzji o uprawie jarej w dużej mierze powinno zależeć od przebiegu pogody po zastosowaniu herbicydów w okresie jesiennym. Ich rozkład (przede wszystkim środków z grupy o działaniu doglebowym), oprócz cech indywidualnych, uzależniony jest od temperatury i wilgotności gleby – im wyższe wartości osiągają, tym rozkład substancji czynnych jest szybszy. Najbardziej niekorzystne warunki są wówczas, gdy przez długi okres po zastosowaniu herbicydu panuje temperatura poniżej 0oC. Substancja czynna zachowuje się wtedy jak w zamrażalniku – nie zachodzą żadne procesy.

We wszystkich etykietach zamieszczone są dane dotyczące następstwa roślin, także w przypadku szybszej likwidacji plantacji. Nie zaznacza się jednak, jakich warunków klimatycznych (ich przebiegu) dotyczy informacja o działaniu następczym. Należy sądzić, że producenci herbicydów podają możliwość przesiewów dla warunków skrajnie niekorzystnych. Stąd okresy o podwyższonej temperaturze i częste opady sprzyjają szybszemu rozkładowi substancji czynnej.

Jan Gryn, Trzeszczany

Rzepak ozimy - bardzo prosta technologia dla każdego

Jan Gryn z Trzeszczan na Zamojszczyźnie drugi rok uprawia rzepak ozimy w mulczu z grochu. W zeszłym roku po raz pierwszy uprawiał rzepak w ten sposób na 10 ha, a w tym na całym areale - blisko 50 ha. Powodem takiej decyzji była wielkość...

Ważna orka

Podczas przesiewów rolnicy mają najwięcej problemów z przygotowaniem gleby. Orka, zwłaszcza głęboka, jest wykonywana niechętnie, z uwagi na to, że w jej następstwie obniża się wilgotność gleby, co w przypadku niedoboru opadów jest czynnikiem bardzo istotnym. Nieplanowana orka dezorganizuje też przebieg podstawowych prac w gospodarstwie zaplanowanych na wiosnę.

Rolnicy, szczególnie wielkoobszarowi, biorą też pod uwagę z względy ekonomiczne. W wielu przypadkach orka jest konieczna, a pomimo wszystko pomijana, co powoduje przykre konsekwencje. Często obserwuje się wówczas bardzo dobre wschody przesianych zbóż, ale po dwóch, trzech tygodniach ich zamieranie. Oznacza to, że system korzeniowy zaczął wnikać do strefy, w której znajdują się jeszcze pozostałości substancji czynnej zastosowanego jesienią herbicydu.

Problemem jest szybkość przemieszczania się substancji czynnych w głąb gleby. Specjalistyczne badania wykazują, że podczas typowej zimy wiele z nich przemieszcza się zaledwie na maksymalną głębokość od 4 do 5 cm. W ostatnich latach pod tym względem warunki są korzystne. Długa ciepła jesień i fale odwilży przy nienajgorszej wilgotności gleby powodują szybszy rozkład substancji czynnych. Pewnym rozwiązaniem jest w tym przypadku głęboka orka, która powoduje przemieszczenie warstwy z pozostałościami herbicydu jeszcze głębiej. Wtedy wraz z upływem czasu substancja czynna ulegnie biologicznemu rozkładowi.

Zdecydowanie większy problem mają zwolennicy upraw uproszczonych. Z założenia rezygnując z orki są bardziej narażenie na działanie następcze. W tej sytuacji należy precyzyjnie dobierać siew roślin jarych. Muszą one być bardzo odporne (obojętne) na stosowaną uprzednio substancję czynną.

W celu obniżenia groźby działania następczego, można stosować mieszaniny herbicydów zarówno fabryczne, jak i zbiornikowe. Zmniejszenie koncentracji np. dwóch substancji czynnych jest mniej niebezpieczne niż stężenie jednej w analogicznej ilości. Jak postępować w konkretnych przypadkach szczegółowo ilustrują dane zamieszczone w tabelach. W przypadku stosowania niezarejestrowanych mieszanin zbiornikowych należy skorzystać z informacji dla pojedynczych substancji czynnych, uwzględniając ich dawkę w mieszaninie.

Tabela 1. Możliwość przesiewów po wymarzniętych i zaoranych plantacjach zbóż ozimych

Substancja czynna

Przykładowe herbicydy

Możliwe następstwo

beflubutamid

BeFlex 500 SC

Po uprawie przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny

beflubutamid + izoproturon

Herbaflex 585 SC

Można uprawiać: zboża jare, kukurydzę i ziemniaki. Nie uprawiać rzepaku jarego i buraków

chlorosulfuron

Glean 75 WG

 

Po wykonaniu orki można uprawiać wyłącznie pszenicę lub owies, w ciągu 3 miesięcy od zastosowania środka

chlorotoluron

Lentipur Flo 500 SC

Można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą i kukurydzę

chlorotoluron + diflufenikan

Snajper 600 SC

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, len, rzepak jary, słonecznik, ziemniaki; najmniej korzystny wybór to rośliny motylkowate. Nie uprawiać buraków

chlorotoluron + diflufenikan + pendimetalina

Trinity 590 SC

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać wszystkie rośliny. Bez orki można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, ziemniaki, groch, fasolę (oprócz szparagowej)

diflufenikan

Legato 500 SC

Nie uprawiać: buraków i grochu zwłaszcza na glebach lekkich, owsa, roślin kapustnych i warzyw cebulowych. Inne rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm

diflufenikan + florasulam + penoksulam

Bizon

Po wykonaniu orki można uprawiać kukurydzę bądź zboża jare

diflufenikan + flufenacet

Komplet 560 SC

Można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, rzepak jary, ziemniaki (orka niekonieczna jeżeli zima lekka). Nie uprawiać buraków

diflufenikan + izoproturon

 

Legato Plus 600 SC

Po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, len, rzepak jary, słonecznik, ziemniaki; możliwa, ale najmniej zalecana jest uprawa bobowatych i buraków

diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron

Alister Grande 190 OD

Można uprawiać: groch, kukurydzę, lucernę oraz zboża jare. Buraki i groch ryzykowne. Wskazana orka

diflufenikan + prosulfokarb

Boxer Evo EC

Po zaoraniu plantacji jesienią można wysiać niezwłocznie pszenicę ozimą lub jęczmień ozimy

flupyrsulfuron metylowy

Lexus 50 WG

W okresie 3 miesięcy od wykonania zabiegu można uprawiać wyłącznie pszenicę ozimą

flufenacet + metrybuzyna

Expert Met 56 WG

Można uprawiać: zboża jare (oprócz owsa), kukurydzę, lucernę, pomidory, rzepak jary, ziemniaki (orka niekonieczna jeżeli zima lekka)

fluorochloridon

Racer 250 EC

Można uprawiać: zboża jare, czosnek, bobik, groch, kukurydzę i selerowate. Nie uprawiać buraków i kapustnych

jodosulfuron

Huzar 05 WG

Po wykonaniu orki na głębokość minimum 10 cm można uprawiać: zboża jare, kukurydzę i ziemniaki

izoproturon

Protugan 500 SC

Można uprawiać: zboża jare, kukurydzę i ziemniaki; nieco gorszym wyborem jest rzepak jary. Nie uprawiać buraków

izoproturon + pendimetalina

Maraton 375 SC

Po wykonaniu orki na głębokość około 15 cm można uprawiać: zboża jare (oprócz owsa), kukurydzę i ziemniaki

pendimetalina

Stomp 330 EC

Po wykonaniu orki na głębokość około 15 cm można uprawiać: zboża jare (oprócz owsa), bobik, łubiny, kukurydzę, ziemniaki oraz cebulę

pinoksaden

Axial 100 EC

Wiosną można uprawiać wszystkie rośliny

prosulfokarb

Boxer 800 EC

Producent nie podaje

2,4-D

Esteron 600 EC

Brak przeciwwskazań, można uprawiać wszystkie rośliny

2,4-D + dikamba

Aminopielik Super 464 SL

MCPA

Chwastox Extra 300 SL

MCPA + dikamba

Chwastox D 179 SL

MCPA + dikamba + mekoprop

Chwastox Trio 540 SL

 

Tabela 2. Możliwość przesiewów po wymarzniętych i zaoranych plantacjach rzepaku ozimego

Substancja czynna

Przykładowe herbicydy

Możliwe następstwo

aminopyralid + chlopyralid + pikloram

Navigator 360 SL

Po wykonaniu orki na głębokość 10 cm można uprawiać: gorczycę, kukurydzę, rzepak jary, zboża jare oraz sadzić kapustę z rozsady

bifenox

Fox 480 EC

Bez konieczności wykonania orki można uprawiać zboża jare

chinomerak + dimetenamid-P + metazachlor

Butisan Star Max 500 SC

Po wykonaniu orki na głębokość 15-20 cm, wiosną można uprawiać: pszenicę jarą, groch, bobik oraz rzepak jary

chinomerak + imazamoks

Cleravo 285 SC

Po upływie ośmiu tygodni od zastosowania środka i intensywnej uprawie gleby oraz przestrzeganiu terminów agrotechnicznych można uprawiać zboża ozime. Wiosną można uprawiać bez ograniczeń kukurydzę i rośliny bobowate

chinomerak + imazamoks + metazachlor

Cleravis 492,5 SC

Po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać: zboża jare oprócz jęczmienia, groch i kukurydzę

chinomerak + metazachlor

Butisan Star 416 SC
 

Po wykonaniu orki na głębokość 15 cm można uprawiać: bobik, buraki, groch, pszenicę jarą, rzepak jary i rośliny kapustne oraz ziemniaki. Po orce na głębokość ponad 20 cm można uprawiać owies

chlomazon

Command 480 EC

Po wykonaniu orki co najmniej na głębokość 10 cm można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidory z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, zboża jare (oprócz jęczmienia), ziemniaki oraz tytoń

chlomazon + dimetachlor

Pronap Extra 430 EC

Po wykonaniu orki na głębokość 10 cm można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, kapustę, fasolę, groch, kukurydzę, pomidory z rozsady, pszenicę jarą, rzepak jary, słonecznik, soję, ziemniaki lub tytoń. Nie uprawiać buraków

chlomazon + dimetachlor + napropamid

Colzor Trio 405 EC

Po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 10 cm można uprawiać: groch, kukurydzę, rzepak jary, słonecznik. Nie uprawiać: buraków, lnu i zbóż

chlomazon + metazachlor

Kalif Mega 283 SE

Po wykonaniu orki na głębokość około 15 cm można uprawiać: bobik, groch, kukurydzę, len, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki. Nie uprawiać buraków

chlomazon + napropamid

Command Top 375 CS

Po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 10 cm można uprawiać: groch, kapustę, pomidory, rzepak jary, słonecznik, tytoń. Nie uprawiać buraków

chlopyralid

Lontrel 300 SL

Można uprawiać: rzepak jary i inne kapustne, buraki, cebulę, kukurydzę, len, jęczmień jary, pszenicę jarą, rośliny sadownicze i niektóre ozdobne oraz wiklinę. Orka niekonieczna

chlopyralid + pikloram

Galera 334 SL

Można uprawiać: kukurydzę, len, rzepak jary i zboża jare

dimetachlor

Teridox 500 EC

Po wykonaniu orki można uprawiać wszystkie rośliny

dimetenamid-P + metazachlor

Butisan Duo 400 SC

Po wykonaniu orki na głębokość 15-20 cm można uprawiać: bobik, groch, pszenicę jarą oraz rzepak jary

etametsulfuron metylu

Salsa 75 WG
 

Po wykonaniu orki na głębokość przynajmniej 10 cm, można uprawiać: pszenicę jarą, jęczmień jary i kukurydzę. Po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 22 cm można uprawiać słonecznik

metazachlor

Metazanex 500 SC

Po wykonaniu orki na głębokość około 15 cm można uprawiać: kukurydzę, rzepak jary i inne kapustne, ziemniaki oraz zboża jare z wyjątkiem jęczmienia

petoksamid

Koban Pro 600 SC

Po likwidacji jesienią, po wykonaniu orki przedsiewnej można uprawiać zboża ozime. W przypadku likwidacji plantacji wiosną, po zastosowaniu uprawki glebowej można uprawiać: zboża jare, burak cukrowy, groch, fasolę, a po wykonaniu orki na głębokość 15 cm można uprawiać: rzepak jary, kukurydzę, słonecznik, ziemniaki, łubin

propyzamid

Kerb 50 WP

Można uprawiać: buraki, fasolę, groch, kukurydzę, rzepak jary, sałatę. Nie uprawiać traw i zbóż

różne

graminicydy

Wiosną można uprawiać wszystkie rośliny

  • Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 11-2017 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement