UOKiK wydał decyzję. Agri Plus zdecydowanie odpowiada

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
09-01-2023,16:00 Aktualizacja: 09-01-2023,15:59
A A A

Prezes UOKiK otrzymał informację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, że organizator tuczu kontraktowego, spółka Agri Plus, może konstruować umowy z rolnikami w taki sposób, że pozbawia ich otrzymanej pomocy publicznej. Zarząd Agri Plus natychmiast odpowiada na postawione firmie zarzuty.

UOKiK informuje, że przeprowadzone przez nie postępowanie potwierdziło, że spółka zobowiązywała dostawców świń z terenów ASF do przekazywania jej otrzymanej od państwa pomocy finansowej.

Z ustaleń UOKiK wynika również, że spółka monitorowała, którzy rolnicy dostali wsparcie, a następnie żądała pomniejszenia ich wynagrodzenia przez wsteczne korygowanie faktur sprzedaży.

Agri Plus, Uniwersytet Agri Plus, trzoda chlewna, rozród, maciory, tlenek cynku, ASF, antybiotyki, PCV2

Uniwersytet Agri Plus zgromadził przedstawicieli branży trzodowej

- Dlaczego stworzyliśmy Uniwersytet Agri Plus? Chcemy połączyć środowisko naukowe, studentów medycyny weterynaryjnej, a także praktyków czyli lekarzy weterynarii i hodowców - mówił rozpoczynając wrześniową konferencję...

W ten sposób przedsiębiorca miał pobrać co najmniej 12 mln złotych od kilkudziesięciu hodowców.

- Rolnicy ze stref objętych ASF znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. Dlatego pomoc publiczna miała zrekompensować im poniesione straty. Niedopuszczalne jest zatem pozbawianie ich otrzymanego wsparcia przez kontrahenta o silniejszej pozycji rynkowej - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Agri Plus z wysoką karą

Kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nałożona na spółkę Agri Plus wyniosła ponad 68 mln zł (68 468 886,20 zł). Decyzja nie jest prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Hodowcy, którzy mieli zostać pokrzywdzeni przez Agri Plus, mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem cywilnym. Prezes UOKiK może w takiej sytuacji przedstawić sądowi istotny dla sprawy pogląd, prezentujący ustalenia przeprowadzonego postępowania.

Agri Plus wyjaśnia

ASF, obszar objęty ograniczeniami III, strefa czerwona, strefa różowa, Wielkopolska,

Regionalizacja ASF. Zmiany w ostatnich 4 miesiącach 2022 roku

Główny lekarz weterynarii poinformował, że w II połowie 2022 r zostały zmienione znacząco obszary z ograniczeniami ASF. Zniesione zostały obszary ustanawiające największe restrykcje wynikające z rozporządzenia wykonawczego Komisji...

Agri Plus nie zgadza się z decyzją prezesa UOKiK w sprawie stosowanych klauzul umownych wprowadzonych w celu minimalizacji negatywnych skutków afrykańskiego pomoru świń (ASF). Firma już zapowiada odwołanie się od tej decyzji.

Agri Plus w odniesieniu do partnerów w tuczu kontraktowym uważa, że kluczowe jest zagwarantowanie im stałego przychodu i przejęcie przez firmę ryzyka rynkowego związanego z prowadzeniem hodowli.

"Spółka, w odróżnieniu od innych uczestników rynku, stosuje politykę gwarantującą kontrahentom stały przychód ze sprzedaży żywca wieprzowego, niezależnie od strefy ASF, w której aktualnie znajduje się dane gospodarstwo" czytamy w komunikacie firmy.

Zarząd Agri Plus podkreśla, że decyzja prezesa UOKiK zostanie z pewnością odebrana przez przedstawicieli sektora wieprzowego, jako poważna ingerencja w swobodę działalności gospodarczej oraz kolejna bariera dla utrzymania rodzimej produkcji trzody chlewnej.

Agri Plus z ogromnym zaskoczeniem przyjęła decyzję wynikającą z odmiennego postrzegania zagrożeń, jakie ASF stwarza dla uczestników rynku trzody chlewnej w Polsce oraz różnic w interpretacji przepisów.

NIK, Najwyższa Izba Kontroli, ASF, zwalczanie ASF, trzoda chlewna, dziki, odstrzał dzików, redukcja populacji dzików

ASF pod lupą NIK: duże zaniedbania weterynarii

Najwyższa Izba Kontroli zarzuca Inspekcji Weterynaryjnej opieszałość i liczne za niedbania dotyczące działań podejmowanych na obszarach dotkniętych afrykańskim pomorem świń. W siedzibie Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze 19...

"Decyzja pomija fakt, że Agri Plus, jako podmiot ekonomicznie odpowiedzialny za proces produkcji żywca, ponosi praktycznie wszystkie ryzyka rynkowe związane z produkcją, włącznie z ryzykiem dotyczącym ASF. Prezes UOKiK nie uwzględnił również w swojej decyzji faktu, że podmiotem poszkodowanym w związku ASF jest Agri Plus, a straty finansowe z tego tytułu szacowane są na ok. 145 mln zł" czytamy w komunikacie firmy.

Zarząd firmy nie podziela wniosków zawartych w stanowisku urzędu, a samą decyzję traktuje jako bezprecedensową i niesłuszną.

Agri Plus podkreśla, że działania podejmowane przez spółkę były zgodne z ówczesną praktyką rynkową oraz neutralne dla uzyskiwanego przez hodowców przychodu, zgodnie z zawartą przez strony umową tuczu kontraktowego.

"Niezależnie od tego czy producenci trzody chlewnej prowadzili swoją działalność w strefach, gdzie nałożone zostały ograniczenia weterynaryjne wynikające z przeciwdziałania ASF, czy też nie, otrzymywali stałe wpływy finansowe od Agri Plus" czytamy w komunikacie firmy.

  • Stanowisko UOKiK w sprawie firmy Agri Plus znajdziesz TUTAJ
  • Stanowisko zarządu firmy Agri Plus znajdziesz TUTAJ

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ


 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2023

Hoduj z głową bydło:

-Cena mleka w UE spada

-Pierwiastki potrzebują miejsca

-Genetyka, czyli hazard w oborze

-Postawili na szybkość doju

-Czołówka producentów opasów

 

PRENUMERATA