Strategia sektora wieprzowiny: zagospodarowanie nawozów naturalnych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
13-10-2022,9:30 Aktualizacja: 13-10-2022,9:27
A A A

Branża trzody chlewnej w Polsce nie ma długoterminowej strategii. Tymczasem bez niej trudno będzie ją rozwijać, przez co hodowcy świń mogą się znaleźć w jeszcze trudniejszej sytuacji.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig opracował szereg rekomendacji praktycznych dla rozwoju polskiej hodowli trzody chlewnej i 25 sierpnia złożył go w ministerstwie rolnictwa. Póki co nie otrzymał informacji zwrotnej.

Wizja rozwoju strategicznego sektora wieprzowiny, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez KZP-PTCH Polpig, powinna zawierać następujące elementy:

KZP-PTCH POLPIG, trzoda chlewna, branża trzodowa, hodowcy świń, producenci tuczników, politycy, ASF, dobrostan

Hodowcy świń apelują o strategię

Dobrostan zwierząt, zrównoważony rozwój i walka z ASF były głównymi tematami zjazdu Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Polpig. Pracodawcy i producenci trzody chlewnej oraz eksperci w...

- odbudowę produkcji prosiąt w Polsce;

- poprawę konkurencyjności produkcji świń przez wprowadzanie najnowszych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i zmiany strukturalne;

- partnerską współpracę w całym łańcuchu dostaw;

- dostosowanie produkcji do potrzeb i rynków zbytu;

- platformę wymiany informacji i komunikacji w łańcuchu dostaw;

- budowanie marki polskiej wieprzowiny w całym łańcuchu dostaw jako zdrowej żywności;

- tworzenie zrównoważonego rozwoju sektora;

- zmianę wizerunku produkowanej wieprzowiny, której podstawą jest certyfikacja produkcji trzody chlewnej;

tuczniki, cena tuczników, wieprzowina, mięso wieprzowe, tuczniki w Niemczech, VEZG, żywiec wieprzowy, świnie

Cena tuczników na VEZG z 12 października. Stagnacja postępuje

Cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG w notowaniu z 12 października po raz drugi z rzędu utrzymała się na poziomie 2 euro za kg wbc. Cena tuczników w najnowszym notowaniu VEZG pozostała bez zmian i nadal wynosi 2 euro za kg wbc. W...

Zagospodarowanie nawozów naturalnych

Pierwszym elementem strategii jest problem zagospodarowania nawozów naturalnych.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. od prowadzącego produkcję świń wymaga się zagospodarowania co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin.

Ustawa ograniczyła możliwość rozwoju podmiotom, które prowadzą produkcję świń w oparciu o pozwolenie zintegrowane czyli posiadają instalacje powyżej 2000 stanowisk dla zwierząt o wadze ponad 30 kg lub 750 dla macior.

Przepis ten nabrał szczególnego znaczenia w okresie obecnego kryzysu związanego z ograniczonym dostępem do nawozów mineralnych i ich wysokimi cenami.

Bartosz Czarniak, trzoda chlewna, wieprzowina, ceny tuczników, strategia rynku wieprzowiny, trzoda chlewna, ceny pasz

Koszty produkcji świń wciąż wyższe od zysków

Cena tuczników w najnowszym notowaniu VEZG pozostała bez zmian i nadal wynosi 2 euro za kg wbc. W przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP (4,8128), jest to 9,63 zł za kg wbc. Cena tuczników w Polsce również nie...

Eksperci zwracają również uwagę na fakt, że wymóg obowiązkowego posiadania ziemi do produkcji trzody chlewnej stanowi poważną barierę rozwoju sektora, dlatego nie jest stosowany w innych krajach.

Propozycja zmiany w nowej strategii

KZP-PTCH Polpig proponuje, aby zmienić brzmienie artykułu 105 a ust. 6 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

"Podmiot prowadzący działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może zbyć do 100% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, przeznaczyć we własnym zakresie lub przekazać innemu podmiotowi do produkcji biogazu, w tym rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub zagospodarować na działkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin".

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pięć kroków do sukcesu

-Dzięki dywersyfikacji nadal tuczy

-Audyt rzeźniany 

-ASF znów w natarciu

-Biogazownie - zasada działania

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2023

Hoduj z głową bydło:

-Białogrzbiete to spokojna rasa

-Detoksykanty zabezpieczają

-Tajemnice rekordowej produkcji 

-Ubój na pastwisku bez stresu

 

PRENUMERATA