Inwestycje zapobiegające ASF. Wydłużono termin składania wniosków

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
19-10-2023,9:20 Aktualizacja: 19-10-2023,9:23
A A A

Hodowcy i producenci świń mogą się jeszcze ubiegać o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń”.

ARiMR przedłużyła nabór wniosków o wsparcie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zakończy się on 20 października 2023 roku.

Wnioski są przyjmowane wyłącznie drogą internetową – przez PUE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczas złożono ich

cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, niemiecka cena

Spożycie wieprzowiny spada, co przekłada się na niższe ceny tuczników

Na rynku Unii Europejskiej odnotowuje się spadek popytu na mięso wieprzowe. W rezultacie niższej konsumpcji ceny żywca wieprzowego obniżyły się.    Wyraźny wzrost cen produktów wieprzowych w sklepach ograniczył konsumpcję i...

ARiMR informuje, że dotychczas hodowcy i producenci trzody chlewnej złożyli 950 wniosków.

O przyznanie dofinansowania na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ASF mogą się starać rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Rolnicy muszą m.in. zajmować się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń (średniorocznie) albo hodowlą świń ras rodzimych lub ras czystych.

Działalność prowadzona przez ubiegających się o wsparcie powinna być zarejestrowana na nieruchomości objętej inwestycją, a od realizującego ją podmiotu wymaga się wpisu do ewidencji producentów.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m. in. na wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, czy zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń.

Grupa robocza ds. trzody chlewnej, ASF, prosięta, produkcja prosiąt, budownictwo inwentarskie, pogłowie trzody chlewnej

Program odbudowy pogłowia loch ogłoszony. Branża jest zaskoczona

Branża mięsna z zaskoczeniem przyjęła informację przekazaną przez ministra rolnictwa Roberta Telusa. Dotyczy ona ogłoszenia programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Hodowcy i producenci trzody chlewnej oraz przetwórcy są zaskoczeni...

Wsparcie będzie także wypłacane na budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Limit dofinansowania w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi 100 tys. zł. Refundacji podlega 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia, obowiązują osobne stawki.

Rolnik może się też ubiegać o przyznanie 50% zaliczki. Należy o nią wystąpić na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy i wnieść zabezpieczenie w formie weksla in blanco.

Warto wiedzieć, że nie jest już wymagana gwarancja bankowa, którą należało mieć, gdy korzystało się z analogicznego wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ
 

 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2024

Hoduj z głową bydło:

-Gdy brakuje kiszonki z kukurydzy

-Kiszonki i woda nie mogą zamarzać

-Zimny wychów na zdrowie

-Jak walczyć z chorobami racic?

 

PRENUMERATA