Plan Strategiczny uzgodniony. Więcej pieniędzy na dobrostan zwierząt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
26-07-2022,14:15 Aktualizacja: 26-07-2022,14:16
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15 lipca przekazało do akceptacji Komisji Europejskiej projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

- Wiele na to wskazuje, że polski KPS będzie uzgodniony w pierwszej kolejności z 10 innymi krajami. Takie zapewnienie dał nam Komisarz UE do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Dzięki temu już wkrótce dowiemy się jak będzie wyglądała dla Polski Wspólna Polityka Rolna na lata 2023–2027 - mówi Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dodając:

- Jest to projekt ramowy, więc kolejnym krokiem będzie legislacja krajowa w postaci ustaw i rozporządzeń wykonawczych.

wieprzowina z UE, wirus ASF, wołowina, drób, spadek produkcji, wysokie koszty paszy i energii,

Produkcja mięsa w Unii Europejskiej spadnie

W 2022 r. produkcja wieprzowiny ma spaść o niemal 5%, a wołowiny o 0,5%. Według prognoz tylko produkcja drobiu utrzyma się na zbliżonym poziomie jak przed rokiem.    Według prognozy Komisji Europejskiej produkcja drobiu w Unii...

Uzgodniony z KE polski KPS zwiera zmiany wynikające z trwających przez wiele miesięcy uzgodnień.

Dobrostan zwierząt w KPS

W zakresie dobrostanu zwierząt dodana została interwencja: Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń.

Instrument ten z budżetem wysokości ponad 300 mln euro środków publicznych, ma wspierać m.in. wyposażenie gospodarstw w wybiegi, wyposażenie pastwisk, czy poprawę warunków cyrkulacji powietrza w budynkach inwentarskich.

W zakresie ekoschematu "Dobrostan zwierząt" uzgodnione zostało odejście od systemu wariantowego oraz dodano nowe praktyki, które do tej pory nie były premiowane.

Do praktyk tych należą m.in. zwiększenie powierzchni bytowej o co najmniej 50%, utrzymanie zwierząt na ściółce, dostęp do wybiegu, późniejsze odsadzenie młodych od matki, czy utrzymanie świń w cyklu zamkniętym.

#HodowcyRazem, trzoda chlewna, bydło mleczne, bydło mięsne, drób, minister rolnictwa, Krajowy Plan Strategiczny,

Hodowcy apelują do rządzących o uproszczenie ekoschematów

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej zdecyduje o przyszłości polskiego rolnictwa. Hodowcy apelują więc do rządzących o to, aby ekoschematy były dla nich bardziej przyjazne i przede wszystkim, możliwe do realizacji. Hodowcy...

Ekoschemat "Dobrostan zwierząt" będzie realizowany w oparciu o system punktowy. 1 punkt odpowiada 100 zł.

Budżet przeznaczony na wsparcie podwyższonego dobrostanu zwierząt w ramach ekoschematu zwiększono dwukrotnie. Będzie on wynosił około 1,4 mld euro.

Rolnictwo węglowe

Wprowadzony został ekoschemat "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi". Obejmuj one 8 praktyk:

  1. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt;
  2. Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe;
  3. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem;
  4. Zróżnicowana struktura upraw;
  5. Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;
  6. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;
  7. Uproszczone systemy uprawy;
  8. Wymieszanie słomy z glebą;

trzoda chlewna, Krajowy Plan Strategiczny, gospodarstwa rodzinne, minister rolnictwa, ekoschematy, dobrostan zwierząt

Hodowcy świń czują się oszukani przez ministerstwo

Organizacje rolnicze spotkały się w miniony wtorek w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem. Rozmawiali o proponowanych przez nie zmianach w Krajowym Planie Strategicznym. - Jesteśmy rozczarowani. My czyli...

Ekoschemat Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi realizowany będzie w oparciu o system punktowy. 1 pkt odpowiada około 100 zł.

Pozostałe ekoschematy obszarowe stanowią "Obszary z roślinami miododajnymi", "Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin", "Biologiczna ochrona upraw" oraz "Retencjonowanie wody na TUZ".

Te ekoschematy nie będą objęte systemem punktowym. Nadal stanowią one oddzielne interwencje z zachowaniem dotychczasowych wymogów, wysokości wsparcia i powierzchni (produktów).

KE uzgodniła odstąpienie od wdrażania w ramach I filaru ekoschematu "Rolnictwo ekologiczne". Środki alokowane na ten ekoschemat zasiliły budżet ekoschematu "Dobrostan zwierząt".

KE odstąpiła także od wprowadzenia ekoschematu "Przeznaczenie 7% powierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne".

Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian znajdziesz TUTAJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) Sygnały brojlerów |Sygnały kur nieśnych |Sygnały indyków

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA