Kiedy Polska zaspokoi paszowe potrzeby białkowe? Zapraszamy na webinar

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
08-12-2020,9:15 Aktualizacja: 08-12-2020,8:59
A A A

Zapraszamy hodowców trzody chlewnej oraz drobiu do wzięcia udziału w webinarze pt: "Rodzime białko roślinne jako czynnik bezpieczeństwa białkowego kraju w świetle wyników badań Programu Wieloletniego 2016-2020".

Podczas spotkania odbędzie się również debata. Jej uczestnicy będą dyskutować o tym, kiedy Polska będzie gotowa do tego, aby zaspokoić potrzeby białkowe.

W webinarze, który rozpocznie się 11 grudnia o godzinie 10.00, weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz osoby, które tworzyły wieloletni program.

Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w MRiRW, Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, otworzy spotkanie i wprowadzi uczestników w jego tematykę.

Prof. dr hab. Jerzy Księżak z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, wygłosi wykład pt: "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju".

śruta rzepakowa, polskie stowarzyszenie producentów oleju, trzoda chlewna, pasza

Śruta rzepakowa może z powodzeniem zastąpić importowaną soję

Badania naukowe potwierdzają duży potencjał zastosowania pasz rzepakowych w żywieniu świń, a śruta rzepakowa może być alternatywą dla importu soi - wynika z analiz ekspertów przedstawionych przez Polskie Stowarzyszenie Producentów...

Jerzy Księżak na co dzień zajmuje się doskonaleniem technologii produkcji nasion roślin strączkowych, biologicznymi podstawami plonowania mieszanek strączkowo-zbożowych, wykorzystaniem roślin rolniczych na cele energetyczne (biogaz), produkcyjnością roślin pastewnych w rolnictwie ekologicznym oraz oceną produkcyjności kukurydzy w różnych systemach uprawy.

W dalszej części webinarium koordynatorzy wieloletniego programu przedstawią obszary, którymi w jego ramach się zajmują.

Prof. dr hab. Wojciech Świecicki, Profesor Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu jest kierownikiem obszaru pod nazwą "Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych".

Celem tego obszaru było opracowanie nowych metod i technik uwzględniających ulepszanie procesów fizjologicznych roślin wpływających na cechy plonotwórcze, jakość nasion i zwiększających efektywność hodowli odmian.

Dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest kierownikiem obszaru pn: "Agrotechniczne sposoby zwiększenia wykorzystania potencjału biologicznego roślin strączkowych w aspekcie efektów l produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych".

Celem tego obszaru było opracowanie dla praktyki rolniczej naukowych podstaw z zakresu agrotechniki roślin strączkowych opartych na nowych technologiach uprawy, wpływających na większe wykorzystanie potencjału biologicznego roślin strączkowych, opłacalność uprawy, a w konsekwencji sprzyjających zwiększeniu powierzchni uprawy w kraju i prowadzącego do ograniczenia importu poekstrakcyjnej śruty sojowej.

śruta rzepakowa, białko roślinne, żywienie zwierząt, śruta sojowa

Śruta rzepakowa nadzieją na polskie białko

Polska jest krajem, który eksportuje tanie białko a importuje drogie. Mamy ogromne możliwości związane z wykorzystaniem w żywieniu zwierząt śruty rzepakowej. Ciągle jednak nie potrafimy, bądź nie chcemy ich wykorzystać. Dlaczego tak się...

Dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska, adiunkt w Katedrze Żywienia Zwierząt UP w Poznaniu, jest kierownikiem obszaru pod nazwą "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu i świń poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości".

Anita Zaworska-Zakrzewska jest specjalistą w zakresie żywienia rosnących grup trzody chlewnej i paszoznawstwa. Pełni ona również funkcję koordynatora, kierownika oraz wykonawcy krajowych projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW, NCBiR oraz MRiRW w zakresie białka paszowego oraz procesów uszlachetniania surowców paszowych.

Prof. dr hab. Michał Jerzak, Profesor UP w Poznaniu jest kierownikiem obszaru o nazwie" Doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych".

Prof. dr hab. Jerzy Barczewski Profesor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Fałentach jest kierownikiem obszaru o nazwie: "Zwiększenie wykorzystania potencjału paszowego trwałych użytków zielonych w produkcji białka poprzez ich renowację".

Webinar zakończy się debatą, w której wezmą udział koordynator i kierownicy obszarów, przedstawiciel MRiRW i zaproszeni goście.

Webinar będzie można oglądać na kanale Hoduj z Głową na YouTube TUTAJ.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2023

Hoduj z głową świnie:

-Lochy potrzebują obecności człowieka

-Natłuszczanie pasz a jakość siary i mleka loch

-Mikotoksyny psują nie tylko rozród

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2023

Hoduj z głową bydło:

-Jak długi okres przejściowy przed porodem?

-CCM coraz popularniejszy

-Genetyka jest bazą

-Suchy TMR dla cieląt

-Warto powstać na rasy mięsne

PRENUMERATA