Trudna sytuacja na rynku mleka. Szans na poprawę nie widać

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-06-2016,8:10 Aktualizacja: 13-06-2016,8:44
A A A

Trudna sytuacja na rynku mleka wynika głównie z nierównowagi podażowo-popytowej na rynku krajowym, ale przede wszystkim na rynkach światowych - poinformował Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa. Według KE dekoniunktura potrwa co najmniej do końca roku.

- Nadwyżki produktów mleczarskich są wynikiem z jednej strony zwiększonej podaży mleka po zniesieniu kwotowania, a z drugiej strony spadkiem popytu ze strony krajów rozwijających się (szczególnie Chin), także embargiem rosyjskim na produkty mleczarskie. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w chwili obecnej problemy na rynku mleka narastają - powiedział wiceszef resortu podczas posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa.

mleko, ceny, kryzys mleczny, polska izba mleka

Producenci mleka i przetwórcy muszą otrzymać pomoc

Polska Izba Mleka w swoim piśmie skierowanym do ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela przygotowała kilkanaście postulatów, które jej zdaniem mogą pomóc rozwiązać trudną sytuację polskich producentów mleka oraz...

Bogucki zauważył, że sytuacja się pogarsza m.in. z powodu wzrostu produkcji mleka. W pierwszych trzech miesiącach roku, w Polsce dynamika wzrostu skupu mleka była wysoka, utrzymywała się na poziomie 10 proc. Podobnie było na rynku unijnym, tam podaż mleka wzrosła o ponad 7 proc.

Obecnie średnie ceny podstawowych przetworów mleczarskich na rynku unijnym, gdzie Polska głównie sprzedaje swoje produkty, są niższe niż rok wcześniej: mleka odtłuszczonego w proszku o 14 proc., masła o 19 proc., a serów o ok. 22 proc. W Polsce na początku maja masło było tańsze o 17 proc., a sery o 12-13 proc.

Spada cena skupu mleka. W kwietniu mleczarnie płaciły średnio o 13 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Cena skupu mleka była o 8 proc. niższa od średniej UE. Przeciętna stawka skupu surowca w 2015 r. wyniosła 1,16 zł za kilogram i była o 13,7 proc. niższa od średniorocznych cen mleka w 2014 r.

Dekoniunktura na rynku unijnym i światowym skutkuje słabszymi wynikami w handlu produktami mleczarskimi za granicą. W pierwszych dwóch miesiącach br. branża sprzedała więcej towarów osiągając przychody o 9 proc. niższe - zaznaczył Bogucki. Dodał, że podobnie było w całym 2015 r., gdzie przy wzroście wywozu, nastąpił spadek wartości eksportu. Głównymi odbiorcami polskich produktów są Niemcy, Czechy, Holandia , W. Brytania, a wśród pozostałych krajów: Algieria, Wietnam, Meksyk.
trzoda chlewna, tuczniki, bydło mleczne, krowy

250 milionów do podziału dla producentów mleka i świń

Producenci mleka oraz trzody chlewnej w czerwcu otrzymają wsparcie w ramach nadzwyczajnej pomocy. Trafi do nich 250 milionów złotych. Jak zapewnia Agencja Rynku Rolnego, ci pierwsi mogą się spodziewać wypłaty pieniędzy w dniach od 13 do 16...

Według prognoz KE, mleko w kolejnych miesiącach będzie nadal taniało np. w Irlandii w marcu jego cena spadła aż o ok. 25 proc. Niskie ceny skupu mleka, z powodu dekoniunktury na rynku światowym i utrzymania wysokiej dynamiki skupu w UE, utrzymają się co najmniej do końca roku.

Jak mówił Bogucki resort rolnictwa stara się pomóc producentom mleka m.in. składając na każdym posiedzeniu unijnej rady ministrów rolnictwa wnioski o zajęcie się rynkiem mleka i uruchomieniem dodatkowego wsparcia z budżetu UE. Na razie rezultaty są niewielkie. KE jedynie zwiększyła limity ilościowe dla interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

- Takimi instrumentami pomocy mogły by być bezpośrednie dopłaty dla producentów mleka, przeznaczenie środków finansowych na stworzenie tzw. siatki bezpieczeństwa poprzez podniesienie cen skupu interwencyjnego, zwiększenie limitu tego skupu, uruchomienie mechanizmów promowania i wspierania eksportu poza UE w celu trwałego zdjęcia nadwyżek produktów mlecznych w Unii - wyliczał wiceminister.
mleko, produkcja, pieniądze, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel, UE, Agencja Rynku Rolnego

Od 13 czerwca rusza wypłata pomocy dla producentów mleka

Od 13 do 16 czerwca br. Agencja Rynku Rolnego wypłaci producentom mleka pieniądze w ramach unijnej pomocy - poinformował resort rolnictwa. Na ten cel jest ponad 122 mln zł. Producenci mleka, którzy złożyli do ARR wnioski otrzymają wsparcie w...

Dodał, że istotne jest też stworzenie podstaw prawnych na poziomie UE dla sprawiedliwego podziału marż handlowych oraz zintensyfikowanie poszukiwania rynków zbytu poza UE, a także prowadzenie rozmów KE z Rosją w celu zniesienia embarga.

Obecni na posiedzeniu komisji rolnicy mówili o swoich problemach, które wynikają z niskich cen skupu mleka, ale także z powodu konieczności płacenia wysokich kar za przekroczenie limitów produkcyjnych w ostatnim roku kwotowania 2014/2015. Ich sytuację pogarsza konieczność spłaty kredytów zaciągniętych na rozwój produkcji mleka.

Bogucki poinformował, że resort rolnictwa przygotował program pomocy dla producentów mleka, ale na razie nie można go uruchomić, gdyż wymaga to zgody KE. Jego zdaniem szanse za pozytywne rozstrzygnięcie są pół na pół. Chodzi o umorzenie, na wniosek rolnika i z istotnych powodów, drugiej i trzeciej raty kar za nadprodukcję mleka. Kary wynoszą nawet kilka milionów złotych.

Takiego rozwiązania nie popiera część rolników. Argumentują oni, że ci, którzy przekroczyli swoje limity produkcyjne musieli liczyć się z karami. Są też rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty i zapłacili karę w całości, a inni zainwestowali w zakup dodatkowych limitów. A więc ci "uczciwi" ponieśli koszty, a pomoc proponuje się tym, którzy naruszyli przepisy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2021

Hoduj z głową bydło:

-Zaburzenia rozrodu

-Na dobry start

-Inwestuje w kolejne roboty

-Monitoring kiszonek

-Krowy lubią czochradła

 

PRENUMERATA