Ruszyły dwa nabory wniosków. Duże pieniądze czekają

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-11-2020,13:30 Aktualizacja: 30-11-2020,13:35
A A A

Ruszyły dwa nabory wniosków do programów, z których można otrzymać wsparcie na inwestycje przeciwszuszowe oraz na rozwój usług rolniczych. W pierwszym przypadku można zdobyć do 100 tys. zł, a w drugim do 0,5 mln zł.

ARiMR wyjaśniła, że w przypadku inwestycji poprawiających odporność gospodarstw rolnych na suszę o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

rozpoczęcie działalności pozarolniczej, biznes na wsi, arimr, wsparcie dla rolnictwa

ARiMR przedłuża kolejny nabór wniosków

Nawet 250 tys. zł wsparcia można dostać na założenie biznesu na wsi. Nabór wniosków został przedłużony do 31 grudnia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR przyjmuje wnioski od gospodarzy,...

Warunkiem ubiegania się o pomoc jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Agencja poinformowała, że wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje.

Pieniądze można zdobyć m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Jak wyjaśniono, limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalna wartość inwestycji musi być wyższa niż 15 tys. zł.

Halina Szymańska, ARiMR, prow 2014-2020, wsparcie dla rolników, nabory wniosków dla rolników

ARiMR uruchamia cztery nowe nabory wniosków dla rolników

Uruchamiamy cztery nowe nabory wniosków dla rolników, którzy m.in. chcą przeciwdziałać skutkom suszy i zaopatrzyć gospodarstwa w urządzenia nawadniające - poinformowała w piątek ARiMR. Jak wskazała Halina Szymańska, prezes...

Drugi program z kolei jest adresowany do przedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach.

O wsparcie finansowe mogą obiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które jako mikro- lub małe przedsiębiorstwa wykonują działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. Takie przedsiębiorstwa muszą realizować usługi sklasyfikowane według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z).

Agencja wyjaśniła, że refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Wnioski o pomoc finansową przyjmowane są przez oddziały regionalne ARiMR. W przypadku inwestycji przeciwsuszowych wnioski można składać do 28 stycznia 2021 r., z kolei w przypadku programu wsparcia usług do 13 stycznia 2021 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY