"Czternastka" z KRUS. Ile dostaną świadczeniobiorcy?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-08-2022,8:05 Aktualizacja: 09-08-2022,9:47
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w tym roku dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Kasa rozpocznie wypłatę tzw. "czternastej emerytury" od ostatnich terminów płatności świadczeń emerytalno-rentowych, czyli od 25 sierpnia. Kolejne wypłaty "14" będą - 10, 15 i 20 września.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, emerytury rolnicze, straty w uprawach, ceny zbóż

2000 zł najniższej emerytury rolniczej i 30 zł zasiłku chorobowego

Podwyższenia świadczeń do takich kwot chcą rolnicy z województwa łódzkiego. Oprócz tego domagają się zabezpieczania cen skupu zbóż w okresie żniw i zmian w dopłatach do materiału siewnego. Podczas VI Walnego Zgromadzenia...

W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie, dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w październikowych terminach płatności.

Co istotne "czternastkę" KRUS wypłaci z urzędu i nie trzeba składać żadnych wniosków. Przysługuje ona osobom, które na dzień 24 sierpnia będą mieć prawo do jednego ze świadczeń: emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza 4 tys. 188,44 zł.

"14" przysługuje w wysokości:

  • 1338,44 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca), jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza 2900 zł
  • 1338,44 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2900 zł jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2900 zł

emerytury i renty rolnicze, KRUS, świadczenia dla rolników, Anna Gembicka

Wiemy, ile osób obejmą przepisy emerytalne dla rolników

Nowe przepisy emerytalne dla rolników, przewidujące m.in. że przechodząc na emeryturę nie trzeba będzie zaprzestawać działalności rolniczej, obejmą ok. 130 tys. osób - poinformowała w Sejmie Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa....

"Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł. Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 4188,44 zł, nie otrzyma tzw. czternastej emerytury" - zaznacza Kasa.

Przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, uwzględnia się sumę ich kwot brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed zawieszeniem części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

Trzeba też dodać, że "14" jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poza składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty tego świadczenia nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

Jeśli chodzi o rentę rodzinną - jeżeli uprawniona jest do niej więcej niż jedna osoba - przysługuje jedna "czternastka", która zostanie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty według stanu na 24 sierpnia.

Wakacje kredytowe dla rolników, KRIR, MRiRW, zakup ziemi, Prawo restrukturyzacyjne

Wakacje kredytowe dla rolników? Resort: są inne możliwości

Samorząd rolniczy postulował umożliwienie skorzystania z tzw. wakacji kredytowych również rolnikom. Ministerstwo odpowiedziało, że gospodarze mają inne możliwości, które już funkcjonują w polskim prawie. Opisywane przez nas...

Z kolei, gdy do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, "14" z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielona stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 
"Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedna czternasta emerytura, która zostanie wypłacona przez właściwy organ. Osobie, której KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, czternastą emeryturę wypłaci Kasa. Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, czternastą emeryturę wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia będzie przyjmował sumę emerytur z ZUS i KRUS" - podsumowuje Kasa.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej