Ruszył nabór na członków funduszy promocji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-01-2021,11:00 Aktualizacja: 02-01-2021,21:32
A A A

Ministerstwo rolnictwa ogłosiło nabór na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2021-2025. Wnioski trzeba złożyć do 1 lutego.

Zgodnie z prawem ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji muszą zgłosić szefowi resortu kandydatów na członków komisji, nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji.

programy promocyjne ue, promocja żywności, program prosty, program wielonarodowy

Promocja żywności priorytetem. Resort czeka na opinie

Do 10 lipca potrwają konsultacje projektu programu prac KE na 2021 r. dotyczących programów informacyjnych i promocyjnych z organizacjami branżowymi, międzybranżowymi i organizacjami producentów. Komisja Europejska pod koniec czerwca...

Obecna upływa z dniem 31 maja z wyjątkiem Funduszu Promocji Roślin Oleistych utworzonym w 2019 r.

Zgłoszenia można przesłać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia - w formie papierowej na adres ministerstwa lub drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministerstwa rolnictwa.

Fundusze promocji zostały utworzone na mocy ustawy z maja 2009 r. Obecnie jest ich 10 (Fundusz Promocji: Mleka; Mięsa Wieprzowego; Mięsa Wołowego; Mięsa Końskiego; Mięsa Owczego; Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych; Owoców i Warzyw; Mięsa Drobiowego; Ryb), ostatni Fundusz Promocji Roślin Oleistych działa od 1 sierpnia 2019 r.

Mają wspierać marketing rolny, wzrost spożycia oraz promować produkty rolno-spożywcze.

Na ten cel dysponują pieniędzmi zebranymi ze sprzedaży zwierząt i płodów rolnych, rocznie jest to kwota rzędu 70 mln zł.

mleko, Fundusz Promocji Mleka, PFHBiPM, ogólnopolska kampania promująca polskie mleko i jego przetwory,

Pieniądze z wystaw i szkoleń przeznaczone na promocję mleka

Pandemia koronawirusa doprowadziła do odwołania wystaw hodowlanych, konferencji, szkoleń i innych imprez skierowanych dla rolników. Zaoszczędzone pieniądze mają być skierowane na ogólnopolską kampanię promującą polskie mleko i jego...

Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane pierwsze podmioty skupujące w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma surowca, natomiast wpłaty na pozostałe fundusze promocji naliczane są w wysokości 0,1 proc. wartości od sprzedaży żywych świń, bydła, koni, owiec, drobiu, ryb, zboża owoców i warzyw.

Każdy fundusz zarządzany jest przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków (3 przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 5 producentów oraz 1 przedstawiciela izb rolniczych). Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata.

Do kompetencji komisji zarządzających należy reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec ministra rolnictwa i innych organów administracji publicznej oraz ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji określających przede wszystkim szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań.

Do zadań komisji należy też opracowywanie planu finansowego funduszu i opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji. To komisje podejmują decyzje, czy np. promować branże na targach, w kampanii, czy też przez pokazy kulinarne, wydawnictwa czy w formie szkolenia producentów rolnych.

Administrowaniem funduszami promocji oraz obsługą rachunków bankowych poszczególnych funduszy zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj