Komisja Europejska odpowiada na protesty rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
18-04-2024,9:25 Aktualizacja: 18-04-2024,9:28
A A A

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, omówił zagadnienia, które stały się zalążkiem protestów rolniczych w całej Europie i przedstawił stanowisko Komisji Europejskiej.

W kwietniu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia Janusz Wojciechowski mówił o Wspólnej Polityce Rolnej w kontekście aktualnych i przyszłych wyzwań, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpośrednio dotyczących Polski.

dobrostan zwierząt, płatności dobrostanowe, bydło mleczne, bydło mięsne, trzoda chlewna, drób, ekoschemat, DJP

Hodowcy otrzymają wyższe płatności dobrostanowe za 2023 rok

Hodowcy i producenci zwierząt otrzymają wyższą od zakładanej kwotę płatności dobrostanowej. Wynika to z przyjętego przez Europejski Bank Centralny korzystnego kursu euro. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt...

Protesty rolników w 65 krajach

Janusz Wojciechowski poinformował, że obecnie protesty rolnicze odbywają się w 65 krajach na całym świecie.

Protesty w UE i Polsce wynikają głównie z ograniczeń przewidzianych w Europejskim Zielonym Ładzie, importu produktów z Ukrainy oraz wzrostu kosztów produkcji przy jednoczesnym spadku cen na rynkach rolnych.

Komisja Europejska w związku z tym planuje wprowadzenie zmian dotyczących warunkowości.

W przypadku GAEC 6 czyli obowiązku utrzymania okrywy glebowej, państwo członkowskie będzie miało swobodę w decydowaniu, w jakim okresie roku chce go ustanowić.

W przypadku zmianowania, czyli GAEC 7, państwo członkowskie może zdecydować o dodaniu dywersyfikacji upraw jako alternatywy do zmianowania.

W przypadku GAEC 8 czyli obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych, nastąpi jego zniesienie. W zamian państwo członkowskie ma obowiązek ustanowienia odpowiedniego ekoschematu, czyli dobrowolnej i płatnej interwencji dla rolników.

Trouw Nutrition Polska, Feeding the Future, zrównoważony rozwój, zrównoważone rolnictwo, produkcja zwierzęca, żywność

Jak wyżywić przyszłe pokolenia w zrównoważony sposób?

Jak wyżywić przyszłe pokolenia w zrównoważony sposób? Czym jest zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności i jaka będzie ich rola w przyszłości? Firma Trouw Nutrition Polska zorganizowała konferencję pod hasłem przewodnim...

Projekty rozporządzenia, jak informuje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, muszą zostać przyjęte przez Parlament Europejski. Będą one obowiązywać z mocą wstecz, czyli od 1 stycznia 2024 r.

Ochrona rolników i skup produktów

KE podejmuje także działania mające wprowadzić zmiany w dyrektywie dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych.

Rozszerzona ma zostać ochrona rolników przez obowiązkowe pisemne kontrakty.

KE chce także wprowadzić zakaz skupowania produktów rolnych poniżej kosztów produkcji, na wzór ustawy hiszpańskiej.

Janusz Wojciechowski podczas spotkania poinformował, że w latach 2024–2027 zostanie wprowadzona płatność dla małych gospodarstw do 5 ha. Wysokość stawki wyniesie 225 euro/ha.

Co z handlem z Ukrainą?

KE przygotowała projekt przedłużenia na kolejny rok umowy liberalizującej handel UE z Ukrainą. Ma ona obowiązywać do czerwca 2025 r.

Dariusz Goszczyński, mięso czerwone, wino, Komisja Europejska, promocja żywności, żywność, mięso, rośliny białkowe

Zakaz promocji czerwonego mięsa nie wchodzi w grę

- Programy promocyjne mają służyć podnoszeniu konkurencyjności unijnych artykułów rolno-spożywczych i konkurencyjności całego rolnictwa UE. Dlatego nie może być mowy o zakazie promocji czerwonego mięsa czy wina - mówi Dariusz...

KE umożliwia jednak państwom członkowskim domagania się wstrzymania eksportu jakiegokolwiek produktu z Ukrainy, jeśli poziom tego eksportu jest zbyt wysoki.

Wartość unijnego eksportu do Ukrainy w 2022 r. osiągnęła 39 mld euro, zaś import 23 mld euro.

W przypadku Polski w 2022 r. eksport Polski do Ukrainy wyniósł 11,5 mld euro, a import 4 mld euro.

Większy budżet rolny

Janusz Wojciechowski poinformował również, że budżet rolny na lata 2021–2027, w porównaniu do pierwotnej propozycji z 2018 r., został zwiększony o 22 mld euro, w tym dla Polski o 4 mld euro.

Dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników na lata 2023–2027 zostały wyrównane do poziomu 259 euro/ha, przy średniej unijnej na poziomie 256 euro/ha.

Wojciechowski przekazał, że prawdopodobnie do 2027 r. nowe inicjatywy KE, np. dotyczące emisji przemysłowych, nie będę musiały być wprowadzane do Krajowych Planów Strategicznych.

Komisarz podkreślił, że zabiega również o to, aby do WPR został wprowadzony III filar (budżet kryzysowy), tj. środki na czasy kryzysowe tj. wojna, pandemia, susza.

Więcej informacji na temat hodowli bydła i produkcji mleka oraz hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło" i "Hoduj z Głową Świnie"

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals)


 

 


 

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA