Rolnicy chcą zmian procedur dotyczących budowy studni głębinowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-12-2019,12:30 Aktualizacja: 05-12-2019,12:36
A A A

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego domaga się uproszczenia procedur dotyczących uzyskiwania pozwoleń na budowę studni głębinowych i ułatwienia rolnikom dokonywania odwiertów i poboru wody.

To jeden z wniosków zgłoszonych przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej. Jak przypomnieli, studnia głębinowa podlega określonym przepisom ustawy Prawo budowlane.

ochrona wód przed azotanami ze źródeł rolniczych, prawo wodne, ustawa o nawozach i nawożeniu

Nowe prawo wodne tuż tuż. Ma chronić wody przed azotanami

23 listopada wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza zmiany w przepisach z zakresu ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Jak...

"Jednak to nie wszystko, ponieważ przepisy budowlane dotyczą aspektów technicznych i minimalnych norm odległościowych dla planowanych studni, a więc zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska" - czytamy we wniosku.

"Natomiast Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze nakazują inwestorowi w określonych sytuacjach uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (gdy pobór wody jest większy niż 5 m sześc. na dobę, głębokość studni głębinowej przekracza 30 m, woda pobierana jest na cele gospodarcze), a także opracowania projektu robót geologicznych i zatwierdzenia w starostwie w przypadku wykorzystywania wód głębinowych do innych celów niż potrzeby gospodarstwa domowego" - piszą członkowie IRWŁ.

Zdaniem autorów dokumentu procedury powinny być opisane w jednej ustawie, np. w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

melioracja, wody polskie, urządzenia melioracyjne, system nawodnień grawitacyjnych

Wody Polskie podpowiadają w sprawie urządzeń melioracji

Większe plony i mniejszy wysiłek w polu są możliwe. Użyj technologii melioracji, aby twoja praca przyniosła obfite owoce - apeluje do rolników Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W specjalnie wydanej broszurze, poświęconej aspektom...

Co ciekawe, ten temat zahaczył - prezentując zamierzenia resortu na obecną kadencję - minister Jan Krzysztof Ardanowski. Podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa mówił o zmianach w prawie, dzięki którym zbiorniki na wodę o powierzchni do 10 arów i 3 metrów głębokości, które ktoś będzie chciał wykopać w gospodarstwie, będą zwolnione z pozwolenia wodnoprawnego. Wystarczy tzw. zgłoszenie.

- Jeżeli ktoś chce nawadniać większe obszary większą ilością wody, to musi uzyskiwać pozwolenia wodnoprawne. Nie będzie żadnych ustępstw w tej materii, ponieważ wspólnymi zasobami wody trzeba gospodarować tak, żeby w pierwszej kolejności wystarczyło wody dla ludzi i dla zwierząt - podkreślił szef resortu.

- Dopiero później można wodę wykorzystywać do polewania brokułów czy cebuli. Znam przykłady, choćby z mojego województwa, gdzie jest nabitych tyle studni głębinowych, że zabrakło wody w wodociągach gminnych. A więc w tych przypadkach, kiedy korzystamy z dużych zbiorników powierzchniowych - z rzek, z jezior - lub będziemy inwestowali w studnie głębinowe, trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne - podkreślał minister Ardanowski.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj