Nowe prawo wodne tuż tuż. Ma chronić wody przed azotanami

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-11-2019,13:45 Aktualizacja: 19-11-2019,13:52
A A A

23 listopada wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza zmiany w przepisach z zakresu ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Jak podkreśla w komunikacie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, celem nowelizacji jest uporządkowanie przepisów w zakresie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".

holandia, enzym, karma dla bydła, emisja azotu, zmiejszenie emisji azotu

Holenderski rząd chce, by krowy dostawały karmę obniżającą zawartość azotu

Holenderski rząd chce, by hodowcy bydła podawali im karmę zawierającą enzym, który zmniejsza ilość związków azotu w odchodach. Ma to być sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia związkami azotu - podał holenderski nadawca...

Ma się to realizować poprzez wyeliminowanie wątpliwości natury legislacyjnej, przeniesienie niektórych przepisów z ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu do ustawy Prawo wodne, ujednolicenie terminologii oraz usunięcie przepisów umożliwiających podwójne karanie rolników za to samo wykroczenie.

"Zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu polegają na uchyleniu przepisów odnoszących się do planu nawożenia (art. 18), ponieważ od 1 stycznia 2019 r. rolnicy mają obowiązek wykonywania tożsamego merytorycznie i zakresowo dokumentu o nazwie Plan nawożenia azotem na podstawie Programu działań. Konsekwencją tych zmian było usunięcie z ustawy o nawozach i nawożeniu przepisów określających sankcje za brak prawidłowo przygotowanego planu nawożenia (art. 33-35 oraz art. 41 pkt 9 i 10)" - wyjaśnia MGMiŻŚ.

Wskazuje jednocześnie, że w miejsce przepisów usuniętych z ustawy o nawozach i nawożeniu wprowadzono nowe lub zmodyfikowano istniejące przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

rolnicy w Niemczech, protest, ograniczenie użycia nawozów azotowych, traktory

Rolnicy w Niemczech też protestują. Poszło o nawozy azotowe

Niemieccy rolnicy pojawili się dzisiaj (22 października) między innymi w centrum Berlina oraz Bonn. Jak informuje portal Euractiv.pl do stolicy Niemiec wjechało ponad 200 traktorów, a do Bonn, gdzie znajduje się siedziba ministerstwa...

I tak, nowy art. 105a ustawy Prawo wodne określa katalog podmiotów zobowiązanych do opracowania planu nawożenia azotem, z uwzględnieniem tych, które dotychczas miały obowiązek opracowywania planu nawożenia na podstawie ustawy o nawozach i nawożeniu. Ponadto w art. 105a-105c zamieszczono szereg przepisów określających obowiązki związane z opracowaniem planu nawożenia azotem, które dotychczas funkcjonowały na poziomie rozporządzenia.

Z kolei w art. 108 doprecyzowano zakres uprawnień kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska. Aktualnie dotyczą nie tylko stosowania programu działań, ale również obowiązku posiadania planu nawożenia azotem i stosowania nawozów zgodnie z tym planem.

A nowy art. 109a ustawy Prawo wodne wprowadza przepisy usunięte z ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu w zakresie kar administracyjnych dla dużych gospodarstw rolnych za brak prawidłowo przygotowanego planu nawożenia azotem.

Zmiany w prawie. Nowe obiekty w gospodarstwie wystarczy zgłosić

Silosy na kiszonkę oraz zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę o dowolnej pojemności będzie można wykonywać w uproszczonej procedurze, czyli w trybie zgłoszenia budowy. Istotną dla rolników zmianę w Prawie budowlanym wnosi świeżo podpisana...

"Wprowadzone zmiany nie wpływają na treść Rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie ‘Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu’, którego przepisy zostały utrzymane w mocy przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy" - wyjaśnia ministerstwo.

Warto też przypomnieć, że ustawa nowelizuje również Prawo budowlane, dzięki czemu silosy na kiszonkę oraz zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę o dowolnej pojemności będzie można wykonywać w uproszczonej procedurze, czyli w trybie zgłoszenia budowy.

Z pełną treścią nowych przepisów można się zapoznać w Dzienniku Ustaw (tutaj).
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej