Dominująca rola spółek nadzorowanych przez KOWR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
26-08-2021,19:00 Aktualizacja: 26-08-2021,18:59
A A A

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 38 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej wyszczególnionych w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 25 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1525).

W spółkach tych prowadzona jest hodowla oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału siewnego roślin i materiału zarodowego zwierząt.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, biura zagraniczne KOWR, minister rolnictwa

KOWR będzie tworzyć biura zagraniczne

Z opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia ministra rolnictwa wynika, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł tworzyć biura zagraniczne. "Projekt dokonuje zmiany (…) w celu...
Spółki odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie, który jest obecnie uważany za najważniejszy czynnik oddziałujący na wzrost efektywności rolniczej, zarówno z punktu widzenia wzrostu ilości, jak i jakości produktów rolnych.

Spółki KOWR dysponują cennym materiałem genetycznym roślin i zwierząt gospodarskich. Stanowi on bazę dla osiąganego postępu biologicznego, który w postaci nowych odmian roślin oraz kolejnych pokoleń zwierząt hodowlanych jest dostępny dla krajowego rolnictwa. Posiadanie tych zasobów stwarza warunki dla stabilizacji cen nośników postępu na rynku krajowym oraz zabezpiecza potrzeby polskiego rolnictwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk w skali międzynarodowej.

Spośród 6 spółek hodowli roślin: jedna spółka prowadzi hodowlę roślin ogrodniczych, natomiast 5 spółek - hodowlę roślin rolniczych. W spółkach hodowli roślin ogrodniczych zgrupowany jest najcenniejszy materiał genetyczny warzyw, natomiast w spółkach hodowli roślin rolniczych - najcenniejszy materiał genetyczny zbóż, roślin strączkowych i motylkowych, traw, buraka cukrowego, buraka pastewnego i ziemniaka.

pożyczki udzielane przez kowr, pieniądze, kowr, pożyczki, pożyczki ze środków zasobu własności rolnej skarbu państwa

Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,...
Spółki te prowadzą hodowlę twórczą, zachowawczą oraz nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych. Hodowla twórcza to tworzenie nowych odmian, zaś hodowla zachowawcza to utrzymanie uzyskanych odmian na jak najwyższym poziomie.

Spółki rokrocznie rejestrują nowe odmiany, które są dostępne dla rolnika a poprzez to kreują i upowszechniają postęp biologiczny w polskim rolnictwie. W 2020 r. w spółkach hodowli roślin ogrodniczych hodowla twórcza prowadzona była w 12 taksonach, a do rejestru odmian wpisano 6 nowych odmian warzyw. W grupie roślin rolniczych prowadzono hodowlę twórczą w 34 taksonach, a do rejestru odmian wpisano 17 odmian roślin rolniczych.

W badaniach rejestrowych znajdowało się 153 odmiany roślin rolniczych i 9 odmian roślin warzywnych. W 2020 r. hodowla zachowawcza prowadzona była dla 32 taksonów warzyw oraz 57 taksonów roślin rolniczych. Własnością spółek było 312 odmian roślin rolniczych, 345 odmian roślin warzywnych oraz 230 odmian roślin ozdobnych. Spółki odgrywają dominującą rolę w hodowli roślin w Polsce - posiadają 48,7 proc. odmian roślin rolniczych i 55,6 proc. odmian roślin warzywnych, które pochodzą z krajowej hodowli i są wpisane do Rejestru Odmian.

geoserwis, kowr, szacowanie strat suszowych, wojciech kędzia, teledetekcja satelitarna

KOWR wspiera monitoring suszy rolniczej

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępnił geoserwis, którego celem jest wsparcie administracji w monitorowaniu suszy rolniczej. Projekt bazuje na ogólnodostępnych i darmowych danych satelitarnych. Budowa geoserwisu jest...

Każdego roku spółki hodowli roślin KOWR pokrywają około 45 mln zł kosztów hodowli, tak żeby polski rolnik miał cały czas dostęp do rodzimych odmian, przede wszystkim wysoko plonujących, odpornych na stresy biotyczne i abiotyczne, o cennych cechach jakościowych i właściwościach użytkowych, zwiększonej tolerancyjności na suszę oraz wysokim poziomie zimotrwałości, dużej polowej odporności na choroby oraz bardzo dobrze wykorzystujących składniki pokarmowe.

Spółki prowadzą hodowlę kilkudziesięciu gatunków roślin, jednak zdecydowanie dominującą grupą są zboża. Rolnicy rokrocznie oczekują nowości wśród odmian zbóż, a spółki nadzorowane przez KOWR, jako najlepsi hodowcy w Polsce, starają się sprostać tym oczekiwaniom.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement