Wojciechowski nie będzie miał łatwo. Najpierw pytania, później głosowanie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PE, (zac) | redakcja@agropolska.pl
27-09-2019,14:55 Aktualizacja: 02-10-2019,9:42
A A A

Janusz Wojciechowski, który stara się o objęcie funkcji unijnego komisarza ds. rolnictwa będzie musiał odpowiedzieć na szereg trudnych pytań europosłów. Przesłuchanie zaplanowane na wtorek, 1 października potrwa trzy godziny.

Najpierw kandydat na komisarza złoży 15-minutowe oświadczenie wstępne, po którym nastąpią pytania od posłów.

W sumie będzie to 25 pytań: jedna minuta na każde pytanie, po którym kandydat będzie miał trzy minuty na odpowiedź, po której może paść dodatkowe pytanie ze strony posła.

Margrethe Vestager,  Ursula von der Leyen, janusz wojciechowski, komisja europejska, marek sawicki

Sawicki wierzy w Wojciechowskiego. Na pewno sobie poradzi

- Janusz Wojciechowski, polski kandydat na komisarza UE ds. rolnictwa doskonale sobie poradzi. Nie bardzo rozumiem dlaczego kompetencje komisarza są przenoszone - mówi poseł Marek Sawicki (PSL). Ursula von der Leyen, przyszła przewodnicząca...

"Jeżeli zakres obowiązków, które przewidziano dla desygnowanego komisarza pokrywa się w całości z kompetencjami jednej komisji parlamentarnej, tylko ta komisja będzie uczestniczyć w wysłuchaniu (komisja przedmiotowo właściwa). Zakres obowiązków może jednak obejmować więcej niż jedną komisję parlamentarną" - informuje Parlament Europejski.

W takim przypadku w wysłuchaniu kandydata lub kandydatki uczestniczyć będą wspólnie członkowie dwóch (lub więcej) komisji (komisje połączone) lub członkowie komisji stowarzyszonych, których kompetencje tylko częściowo pokrywają się z zakresem przyszłych działań kandydata.

Ocena kandydatów

Przewodniczący i przedstawiciele grup politycznych (koordynatorzy) zaangażowanych komisji parlamentarnych spotkają się bezpośrednio po zakończonym wysłuchaniu (lub następnego dnia rano, jeżeli wysłuchanie odbyło się wieczorem) w celu dokonania oceny wystąpienia kandydata.

komisarz ue do spraw rolnictwa, janusz wojciechowski, Ursula von der Leyen, komisja europejska

Eurodeputowani przesłuchają Wojciechowskiego

Przesłuchanie polskiego kandydata na komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego przez komisję ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego odbędzie się we wtorek, 1 października. Tak wynika z harmonogramu opublikowanego przez PE. Polak będzie...

W ciągu 24 godzin od zakończenia oceny koordynatorzy wysyłają poufne pismo z zaleceniem do Konferencji Przewodniczących Komisji, stwierdzające, czy kandydat posiada kwalifikacje zarówno do pełnienia funkcji członka kolegium komisarzy, jak i do wykonywania przydzielonych mu obowiązków.

Koordynatorzy komisji parlamentarnych mogą osiągnąć porozumienie w sprawie kandydata, które potwierdzane jest poprzez głosowanie plenarne. Jeżeli opinie są rozbieżne, konieczne jest poparcie koordynatorów reprezentujących co najmniej dwie trzecie członków komisji.

Jeżeli koordynatorzy nie mogą osiągnąć większości dwóch trzecich głosów, najpierw zwracają się o dodatkowe informacje w drodze dalszych pytań pisemnych. Jeżeli nadal nie ma większości, wznawiają wysłuchanie (do 1,5 godziny i pod warunkiem zatwierdzenia przez Konferencję Przewodniczących) w celu wyjaśnienia nierozstrzygniętych kwestii.

Margrethe Vestager,  Ursula von der Leyen, janusz wojciechowski, komisja europejska

Vestager zamiast Wojciechowskiego zajmie się pomocą publiczną w rolnictwie

Ursula von der Leyen, przyszła przewodnicząca KE zdecydowała przenieść kompetencje dotyczące pomocy państwa z dwóch dyrekcji generalnych - ds. rolnictwa oraz gospodarki morskiej - do dyrekcji generalnej ds. konkurencji. Kwestie pomocy...
Następnie koordynatorzy albo udzielają poparcia kandydatowi, większością dwóch trzecich głosów, albo jeśli nie ma takiej większości, przewodniczący zwołuje zebranie wszystkich członków komisji, którzy decydują w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów.

Wyniki wysłuchań

15 października Konferencja Przewodniczących Komisji dokona oceny wyników wszystkich wysłuchań i przekaże swoje wnioski Konferencji Przewodniczących. Konferencja Przewodniczących dokona ostatecznej oceny i ogłosi zamknięcie przesłuchań 17 października, po przeanalizowaniu pism oceniających wystosowanych przez właściwe komisje oraz zalecenia Konferencji Przewodniczących Komisji. Konferencja Przewodniczących zezwala również na publikację pism oceniających, które zostaną publikowane zaraz potem.

Po zakończeniu wysłuchań przewodnicząca-elekt Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi na posiedzeniu plenarnym pełne kolegium komisarzy i jego program.

Po jej oświadczeniu odbędzie się debata, a każda grupa polityczna lub co najmniej jedna dwudziesta posłów do Parlamentu Europejskiego (niski próg) może złożyć projekt rezolucji.

Komisja Europejska jako całość potrzebuje zgody Parlamentu Europejskiego (większością oddanych głosów).

Głosowanie (imienne) odbędzie się 23 października. Po wybraniu przez PE nowa Komisja Europejska jest formalnie mianowana przez Radę Europejską, kwalifikowaną większością głosów.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu