Inspektorzy na szkoleniach z zanieczyszczania wód azotanami. To oni kontrolują rolników w zakresie nawożenia

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-12-2023,9:45 Aktualizacja: 04-12-2023,9:48
A A A

Inspektorzy ochrony środowiska odbywają szkolenia z zakresu zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. To oni kontrolują w tym zakresie gospodarstwa rolne.

Na obszarze całego kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zawiera on m.in. sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej (nawożenie, gospodarowanie nawozami, w tym ich przechowywanie) czy właściwe dokumentowanie realizacji tych czynności.

arimr, agencja, nabór, wnioski, inwestycje, przechowywanie nawozów, nawozy naturalne

Rolnicy wnioskują o 50 mln zł na inwestycje związane z nawozami

Do 24 listopada można się było ubiegać o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)...

Kontrole w gospodarstwach

„Obowiązek prawidłowego przechowywania nawozów naturalnych, stosowania nawozów oraz dokumentowania nawożenia, spoczywa na podmiotach prowadzących działalność rolniczą oraz działalność, w ramach której są stosowane lub przechowywane nawozy, a nad wykonywaniem powierzonych im obowiązków czuwa inspekcja ochrony środowiska. Inspektorzy kontrolują m.in. stosowanie programu działań, posiadanie planu nawożenia azotem, stosowanie nawozów zgodnie z tym planem, przestrzeganie przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów” – podkreślił w komunikacie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Jak w nim dodano, kontrole - planowe i pozaplanowe - prowadzone są zarówno w indywidualnych gospodarstwach rolnych, jak i na dużych fermach produkcyjnych. Kontrole planowe wynikają z rocznego planu działalności Inspekcji, natomiast pozaplanowe wykonywane są w związku z rozpatrywaniem wniosków organów administracji publicznej lub innych podmiotów, a także jako kontrole interwencyjne.

Co istotne, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska na podstawie wyników kontroli wydają decyzje, w których mogą nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub ustalić obowiązek uiszczenia opłaty oraz jej wysokość.

Inspektorzy na szkoleniach

Organem drugiej instancji, uprawnionym do rozpatrywania odwołań i zażaleń od rozstrzygnięć wydawanych w takich sprawach, jest główny inspektor ochrony środowiska.

ministerstwo infrastruktury, program azotanowy, nawożenie, nawozy naturalne, przechowywanie nawozów

Resort infrastruktury przypomina: za nieco ponad rok upływa termin dostosowania gospodarstw do przechowywania nawozów

Ministerstwo Infrastruktury wskazuje na upływający czas, który rolnicy dostali na wdrożenie w gospodarstwach rozwiązań przewidzianych przez tzw. program azotanowy. I zachęca do korzystania ze wsparcia, o które będzie się można starać...

Odpowiada on także m.in. za organizację szkoleń tematycznych. I właśnie taki cykl szkoleń rozpoczął się jakiś czas temu w Warszawie.

„Rozpoczynamy cykl czterech szkoleń dedykowanych inspektorom ochrony środowiska oraz przedstawicielom GIOŚ w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. W szkoleniu jako prelegenci, oprócz ekspertów GIOŚ, biorą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – przekazała cytowana w komunikacie Anna Dębowiec, dyrektor Departamentu Inspekcji GIOŚ.

Dodała, że ważnym elementem każdego szkolenia jest część warsztatowa, podczas której inspektorzy mają okazję sprawdzić się w zadaniach z zakresu codziennej pracy kontrolnej.

Szkolenia zaplanowano do realizacji na przełomie listopada i grudnia b.r.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu