Użytki zielone – podsiew jest niezbędny

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
09-04-2024,11:05 Aktualizacja: 12-04-2024,12:50
A A A

Jak zadbać o to, aby uzyskać odpowiednią ilość pasz, tj. kiszonek, sianokiszonek czy siana z użytków zielonych?

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i racjonalne gospodarowanie wodą, nawożenie organiczne i mineralne, zwalczanie chwastów i podsiew. To kluczowe czynności, które każdego roku wykonujemy na użytkach zielonych.

– Przedłużające się w ostatnich latach susze oraz przymrozki sprawiały, że już w połowie kwietnia dobrze zapowiadające się francuskie lucerny, kanadyjskie miękkolistne kostrzewy czy wydajne holenderskie życice wielokwiatowe zmieniały swoją barwę na szarą lub brązową – mówi Wojciech Lewandowski z Grupy Rolimpex dodając:

użytki zielone, łąki, pastwiska, trawy, woda, podsiew, rośliny motylkowe, darń, ruń pastwiskowa, Piotr Kowalski,

Użytki zielone – ostrożnie z azotem przy podsiewie

Jak zadbać o to, aby uzyskać odpowiednią ilość pasz, tj. kiszonek, sianokiszonek czy siana z użytków zielonych? Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i racjonalne gospodarowanie wodą, nawożenie organiczne i mineralne, zwalczanie...

– Co zrobić, żeby uniknąć tej sytuacji w tym roku? Mimo że jest on inny od poprzednich, przede wszystkim mocno zasobny w wodę, to jednak wysoce prawdopodobne jest wystąpienie suszy w kolejnych miesiącach. Odpowiedzią na problem niskich plonów oraz niedoboru białka jest podsiew.

Wielohektarowa kontraktacja nasion różnego typu pozwoli przygotować produkty częściowo odporne na suszę oraz przystosowane do wysokich plonów w trudnych okresach.

– Podsiew to innymi słowy uzupełnienie runi stanowiska trawami, ziołami lub roślinami motylkowymi w celu poprawy jego plonowania, uzupełnienia niedoborów oraz likwidacji niepożądanych chwastów, najczęściej dwuliściennych – mówi Lewandowski.

Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zlustrować użytek w celu ocenienia jego stanu, ponieważ nie każdy nadaje się do podsiewu.

użytki zielone, łąki, pastwiska, trawy, woda, podsiew, rośliny motylkowe, darń, ruń pastwiskowa, Jerzy Trościanko, DSV

Użytki zielone - trzeba usunąć nadmiar wody

Jak zadbać o to, aby uzyskać odpowiednią ilość pasz, tj. kiszonek, sianokiszonek czy siana z użytków zielonych? Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i racjonalne gospodarowanie wodą, nawożenie organiczne i mineralne, zwalczanie...

W przypadku dużej degradacji lub bardzo dużego zachwaszczenia niezbędny może się okazać pełen przesiew stanowiska.

Termin prac nie jest zobligowany kalendarzem. Kluczowe są wilgoć oraz odpowiednio przygotowane stanowisko. Sprzęt, jakim zamierzamy go wykonać, ma drugorzędne znaczenie.

– Wielu rolników sceptycznie odnosi się do podsiewów, jednak dobrze przeprowadzony pozwala zaoszczędzić 50, a nawet 70% kosztów w porównaniu z nowymi zasiewami – mówi Wojciech Lewandowski dodając:

– Dobór roślin ma niebagatelne znaczenie. Najlepiej nadają się do tego życice wielokwiatowe, charakteryzujące się bardzo szybkim wzrostem.

Więcej informacji na temat przygotowania użytków zielonych do sezonu znajdziesz w najnowszym wydaniu naszego magazynu „Hoduj z Głową Bydło” nr 2/2024. ZAPRENUMERUJ

 


 

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA