Zadłużenie Skarbu Państwa trochę spadło

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-09-2016,12:05 Aktualizacja: 21-09-2016,12:54
A A A

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca wyniosło 889 mld 350,6 mln zł, co oznacza spadek o 9 mld 638,2 mln zł (1,1 proc.) w ciągu miesiąca i wzrost o 54 mld 800 mln zł (6,6 proc.) od początku roku.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że spadek zadłużenia w lipcu był głównie wynikiem: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,2 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-4,3 mld zł); umocnienia złotego (-3,9 mld zł) i zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-1 mld zł).

Ministerstwo Finansów, Skarb Państwa, Rządowe Centrum Legislacji

Skarb Państwa umorzy FUS ponad 39 mld zł długu

Skarb Państwa umorzy w przyszłym roku Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych ponad 39 mld zł długu, który FUS miał spłacić w marcu 2017 r. - przewiduje projekt ustawy okołobudżetowej zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt...

Resort precyzuje, że w lipcu złotówka umocniła się o 1,3 proc. wobec euro, 1,1 proc. wobec dolara, 1 proc. wobec franka i o 2 proc. wobec jena japońskiego.

Wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (+14,4 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+6,8 mld zł); wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+27,7 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych; osłabienia złotego (+9 mld zł) o 2,5 proc. wobec euro, 0,9 proc. wobec dolara, 2,2 proc. wobec franka i o 17,0 proc. wobec jena.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu zmniejszyło się o 5,4 mld zł, co było głównie wypadkową: ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (-5,5 mld zł); dodatniego salda emisji obligacji oszczędnościowych (+0,2 mld zł) oraz ujemnego salda depozytów (-0,1 mld zł).

Od początku roku zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło o 43,6 mld zł. W tym samym okresie zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się o 11,2 mld zł, co było wypadkową: spadku długu w euro (-0,6 mld euro) i we frankach (-0,4 mld franków), wzrostu zadłużenia w dolarach (+1,8 mld dolarów), osłabienia złotego (+9 mld zł) - informuje MF.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt