Skarb Państwa umorzy FUS ponad 39 mld zł długu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
09-09-2016,16:05 Aktualizacja: 09-09-2016,16:27
A A A

Skarb Państwa umorzy w przyszłym roku Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych ponad 39 mld zł długu, który FUS miał spłacić w marcu 2017 r. - przewiduje projekt ustawy okołobudżetowej zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r., czyli ustawy okołobudżetowej, jest ściśle związany z przyjętym przez rząd projektem budżetu na przyszły rok. Przewiduje on zmiany w kilku ustawach.

podatek PIT, skladka na nfz, składka na zus, henryk kowalczyk

Podatek łączący PIT oraz składki na NFZ i ZUS od 2018 roku

Nowy podatek łączący PIT oraz składki na NFZ i ZUS wejdzie w życie od 2018 r. - Chcemy uchwalić tę ustawę do końca roku - powiedział Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Polityk wyjaśnił, że reforma ma trzy cele. - Po...
Projekt przewiduje wprowadzenie przepisu dotyczącego umorzenia pożyczek udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych przez Skarb Państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych przez państwo, których termin spłaty przypada na 31 marca 2017 r. W uzasadnieniu wyjaśniono, że chodzi o kwotę 39 mld 151 mln 886 tys. zł.

"Zgodnie z wystąpieniem prezesa ZUS, z uwagi na wysoki poziom zadłużenia FUS wobec budżetu państwa, aktualną sytuację Funduszu oraz prognozy średnio- i długoterminowe, fundusz nie jest w stanie spłacić zapadających w marcu 2107 r. pożyczek. W przyjętym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 planie finansowym FUS nie przewidziano spłaty przedmiotowych pożyczek" - napisano w uzasadnieniu.

Zaznaczono, że umorzenie to pozostanie bez wpływu na wynik sektora finansów publicznych i dług publiczny, będzie też neutralne z punktu widzenia stabilizującej reguły wydatkowej.

zus, średnia płaca, podwyżka płacy

121 mln zł na podwyżki dla pracowników ZUS

ZUS dostanie 121 mln zł na podwyżki dla pracowników - wynika z projektu budżetu na 2016 r. Według członka zarządu ZUS Pawła Jaroszka, średnio będzie to 100 zł na rękę. Jego zdaniem zarobki w ZUS nie są konkurencyjne wobec tego, co...
Ministerstwo Finansów zaproponowało w projekcie zamrożenie funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania odpisu będzie kwota w wysokości 2 tys. 917,14 zł.

W projekcie uregulowano też kwestię dotyczącą przekazywania środków z Funduszu Pracy m.in. na staże lekarskie. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, 1 mld 32 mln 721 tys. zł zostanie przeznaczone na finansowanie staży podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. Zgodnie z projektem w 2017 r. staże te i szkolenia będą w całości finansowane z Funduszu Pracy.

Projekt zakłada też zmianę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewidziano m.in. zmniejszenie łącznej kwoty na finansowanie programu "Praca dla Młodych" z kwoty 2 mld 800 tys. zł do kwoty 2 mld 602 mln 602 tys. zł oraz kwoty wydatków w 2017 r. z 1 mld 50 mln zł do 852 mln 608 tys. zł.

Projekt ustawy okołobudżetowej obejmuje też przepisy związane ze świadczeniami dla nauczycieli oraz pracowników uczelni publicznych. Zgodnie z projektem odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2012 r.

zus, umowa zlecenie, składka zus

Składka na ZUS również od umów zleceń

Od nowego roku wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają ozusowanie umów zleceń. Składka emerytalna będzie płacona do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zarówno w ocenie pracodawców, jaki i związkowców zmiany...
Przewidziano też, że wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych zostanie utrzymana, co do zasady, na poziomie roku 2013. W uczelniach, w których fundusz wynagrodzeń ulegnie zmniejszeniu z powodu ograniczenia zatrudnienia, odpisy będą dokonywane w niższej wysokości.

Zastrzeżono ponadto, że wysokość odpisu przypadająca na jednego zatrudnionego nie będzie niższa niż ustalona na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ponadto projekt przewiduje, że składka związana z uczestnictwem w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej ma być finansowana z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z projektem, w 2017 r. nadal ma być zawieszony przepis ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który umożliwia dofinansowanie przez ministra ds. gospodarki działań związanych z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

W projekcie zaproponowano ponadto przesunięcie o jeden rok wzrostu poziomu dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

zus, krus, młody rolnik, rpo

Młodzi rolnicy tylko w KRUS. A ZUS?

Kolejne prośba o wyjaśnienia trafiła z biura rzecznika praw obywatelskich na biurko ministra rolnictwa. Tym razem chodzi o skargi dotyczące działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach Programu Rozwoju Obszarów...
Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że przewidziane w projekcie ustawy okołobudżetowej zmiany zmniejszą wydatki budżetu państwa o 1 mld 955,2 mln zł.

Zgodnie z przyjętym przez rząd pod koniec sierpnia br. wstępnym projektem ustawy budżetowej na 2017 r. przyszłoroczny deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł, PKB wzrośnie o 3,6 proc., deficyt sektora finansów publicznych utrzyma się na poziomie 2,9 proc. PKB, a inflacja wyniesie 1,3 proc.

Projekt przewiduje, że dochody podatkowe wyniosą 299 mld 845 mln 770 tys. zł, czyli o 8,9 proc. więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r. Łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa ma wynieść 324 mld 54 mln 863 tys. zł.

W dokumencie zapisano, że dochody z podatku VAT mają w 2017 r. wynieść 143 mld zł, czyli o 10,9 proc. więcej niż prognozowane w tym roku. Dochody z akcyzy mają sięgnąć 69 mld zł, co oznacza 5,7-proc. wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustawa w sprawie obrotu ziemią, krzysztof ardanowski

Rolnik indywidualny nie będzie musiał należeć do KRUS

Sejmowa komisja rolnictwa poparła poprawkę do projektu ustawy w sprawie obrotu ziemią, która z definicji rolnika indywidualnego wykreśla zapis o konieczności przynależności do KRUS. Poprawka PiS w sprawie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...
Wpływy z podatku CIT mają dać 28,6 mld zł (+9,6 proc. rdr), a z PIT 51 mln zł (+4,9 proc.). Resort oszacował, że wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą 1 mld zł, a z podatku od niektórych instytucji finansowych - 3 mld 937 mln zł, tj. o nieco ponad 15 proc. więcej niż prognozowane aktualnie wpływy z tego podatku w br. Podatek od gier ma przynieść budżetowi 1 mld 709 mln zł.

W uzasadnieniu projektu zapisano też, że podatek obciążający sprzedaż detaliczną ma dać w przyszłym roku 1 mld 590 mln 560 tys. zł. Dochody z tytułu dywidend i wpłat z zysku wyniosą 2 mld 440 mln 637 tys. zł, co oznacza 49,1 proc. spadek w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r. Cła mają przynieść 3 mld 720 mln zł, co oznacza 18,2 proc. wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r. W projekcie przewidziano też, że wpłata z zysku banku centralnego ma wynieść 627 mln 570 tys. zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
Advertisement