Za to każdy może szybko trafić do rejestru dłużników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2017,7:35 Aktualizacja: 08-11-2017,7:51
A A A

Zamiast 60 dni opóźnienia wystarczy 30 dni zwłoki w spłacie rachunku czy faktury, aby trafić do rejestru dłużników. Jeśli jednak wpis będzie nieprawidłowy, dłużnik może zgłosić sprzeciw zarówno do wierzyciela jak i BIG-u.

Nowe przepisy ograniczają możliwości wpisywania do rejestrów długów starszych niż 10 lat - to trzy z wielu ważnych zmian, które zaczną obowiązywać już za 6 dni, tj. od 13 listopada w Biurach Informacji Gospodarczej.

Wprowadzone w ramach "Pakietu wierzycielskiego" modyfikacje działania Biur Informacji Gospodarczej zajmujących się zbieraniem i udostępnianiem danych o niepłacących konsumentach i firmach wchodzą w życie 13 listopada.

długi firm, krajowy rejestr długów, krd, Adam Łącki, niezapłacone kredyty, zobowiązania finansowe firm

Kontrahenci nie płacą i firmy wpadają w długi

Łączne zadłużenie firm notowanych w Krajowym Rejestrze Długów sięga 9,99 mld zł, a średni dług przekracza 41,5 tys. zł - wynika z najnowszych danych KRD. Ta kwota to łączna wartość niemal 962 tysięcy zobowiązań niezapłaconych w terminie...
- Najbardziej kluczową zmianą dla wierzycieli jak i dłużników wydawałoby się skrócenie okresu po jakim można zgłosić dłużnika do BIG. Od 13 listopada wierzyciel może to bowiem zrobić już po 30 dniach od terminu zapłaty zamiast po 60. Ale wśród firm, które już korzystają ze sprawdzania konsumentów i kontrahentów w BIG InfoMonitor, a także wpisują tu swoich dłużników, najwięcej pozytywnych opinii usłyszeliśmy na temat możliwości uzyskania szerszego zakresu informacji w raportach BIG o sprawdzanym przedsiębiorstwie m.in. ze względu na dostęp do nowych źródeł informacji, jaki dzięki nowelizacji ustawy dostały BIG-i - zauważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

- Nowelizacja spowoduje poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i uszczelnianie rynku wymiany informacji gospodarczych. Nie ma też wątpliwości, że przyczyni się do wzrostu zainteresowania usługami BIG-ów i przełoży się na zwiększenie liczby ujawnianych dłużników - dodaje prezes BIG InfoMonitor, w rejestrze którego widnieje obecnie ponad 2,2 mln dłużników.

długi polaków, zadłużenie polaków, finanse, pieniądze, RIF Biuro Informacji Gospodarczej

Polacy są zadłużeni na dziesiątki miliardów złotych

Kwota niespłaconych w terminie zobowiązań finansowych Polaków na koniec pierwszego kwartału 2017 r. wyniosła 23,6 mld zł - wynika z danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Długi ma ponad 1,67 mln polskich konsumentów. Najwięcej...
Kwota zaległości, na tej swoistej tablicy ogłoszeń, przekroczyła właśnie 37 mld zł. Dłużnicy którzy tu trafią powinni wiedzieć, że obecność w bazie BIG ma swoje konsekwencje - powoduje ograniczony dostęp do kredytów, może stanąć na przeszkodzie w podpisaniu umowy z kontrahentem czy też innych umów długoterminowych z odroczonym terminem płatności jak choćby abonament na telefon, internet czy telewizję.

Łatwiej ocenić wiarygodność firm

Po nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, BIG może pozyskiwać informacje na temat sprawdzanej firmy czy osoby z innych rejestrów jak np. z KRS, CEiDG, PESEL, REGON, a także z Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRiU) oraz Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP).

W efekcie z jednego raportu będzie można się dowiedzieć zarówno o zaległościach kontrahenta w BIG, ale także czy nie toczyła się wobec niego nieskuteczna egzekucja widoczna w CRRiU. Można będzie też znaleźć informacje o nieopłaconych cłach lub podatkach na rzecz Skarbu Państwa i samorządów, na kwotę co najmniej 5 tys. zł.

długi mieszkańców wsi, krajowy rejestr długów, krd, Adam Łącki, niezapłacone kredyty, zobowiązania finansowe rolników

Wieś zadłużona jak nigdy. Rekordzista ma do zapłaty ponad 8 milionów

W bazie danych KRD znajduje się 412 tys. 341 dłużników mieszkających na wsi. Mają oni 973 tys. 605 niezapłaconych w terminie zobowiązań na łączną kwotę 6,14 mld zł. - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów BIG SA. Dla...
Informujący o długach podatkowych RNP ma zacząć działać na początku przyszłego roku. Rozbudowany raport BIG InfoMonitor, zawierający dane z różnych źródeł będzie też opatrzony oceną wiarygodności płatniczej analizowanej firmy.

Należy jednak zaznaczyć, że podłączenie się BIG do każdego z wymienionych rejestrów, po uzyskaniu prawnej możliwości 13 listopada, będzie jeszcze wymagało dodatkowych działań technicznych i organizacyjnych.

Można wysłać wezwanie do zapłaty

W grupie obiecująco ocenianych nowości znalazła się też obniżająca koszty windykacji, mailowa komunikacja z dłużnikiem-przedsiębiorcą. Jeśli będzie uwzględniała to umowa pomiędzy firmami, możliwe będzie wysyłanie wezwań do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji do BIG w formie elektronicznej.

długi rolników, zadłużenie przedsiębiorstw rolnych, krajowy rejestr długów, adam łącki

Koniunktura w rolnictwie poprawia się, ale długi przedsiębiorstw rosną

Ponad 544 mln zł wynosiło na początku września łączne zadłużenie 9.563 przedsiębiorstw rolnych, leśnych i rybackich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Długów. 84 proc. wartości niespłaconych zobowiązań przypada na producentów rolnych...
Dziś wykorzystuje się w tym celu głównie listy polecone, ewentualnie doręczenie do rąk własnych.

Na liście dłużników w 30 dni

Ze znaczącym pozytywnym odbiorem rynku spotkała się także możliwość wpisywania dłużników do BIG już po upływie 30 dni od terminu płatności zamiast obecnych 60 dni.

Nie ma wątpliwości, że pozwoli to na wcześniejsze podejmowanie działań windykacyjnych, a jak wiadomo ich skuteczność zależy od jak najszybszej aktywności wierzyciela po stwierdzeniu braku zapłaty. Z naszych analiz wynika, że już po wysłaniu wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o możliwości wpisania długu do BIG spora część dłużników reguluje zaległość, a kolejne 25 proc. płaci je niezwłocznie po wpisaniu informacji o długu do rejestru BIG.

program rodzina 500 plus, ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej, big informator, spłata długów

Dzięki programowi 500+ rodziny spłacają długi

Niemal co trzeciej rodzinie korzystającej z programu 500+ otrzymane pieniądze pozwoliły wyjść z zaległych długów lub przynajmniej je zmniejszyć - wynika z badania Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) oraz BIK na temat...
Wydawana przez konsumenta zgoda na weryfikowanie go w BIG-ach, na rzecz firm, z których usług zamierza skorzystać, będzie ważna przez 60 dni zamiast obecnych 30 dni.

Sprzeciw do wierzyciela i BIG

Po nowelizacji przepisów dłużnik będzie mógł zgłaszać sprzeciw w sprawie wpisu zarówno do wierzyciela jak i do BIG-u. BIG InfoMonitor zbada sprawę, a w uzasadnionych sytuacjach - wstrzyma ujawnianie, zaktualizuje lub usunie informację gospodarczą.

Zaległość w rejestrze maksymalnie przez 10 lat od dnia wymagalności

Nowe przepisy ograniczają możliwości wpisywania do BIG długów starszych niż 10 lat. Tym samym pomoc BIG-ów w odzyskiwaniu długów zostaje skrócona do 10 lat od dnia wymagalności długu, zawartej ugody lub uzyskania prawomocnego wyroku. Obecne ograniczenie mówi o maksymalnym 10 letnim okresie obecności długu w rejestrze BIG - niezależnie od daty powstania zadłużenia. Różnica jest więc istotna.

Na wniosek każdego dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, jest obowiązany do przekazania do BIG również informacji o uznaniu zobowiązania przez dłużnika za przedawnione. Biuro natomiast zobowiązane jest do zamieszczenia w rejestrze wzmianki o uznawaniu roszczenia za przedawnione.

długi polaków, kredyt konsumpcyjny, kredyt mieszkaniowy, Związek Banków Polskich

Nasze długi wystarczyłyby na budowę 10 elektrowni atomowych

Na koniec 2016 roku kredyt posiadało 15,3 mln Polaków. Średnie zadłużenie obywatela posiadającego kredyt wyniosło ponad 38 tys. zł, a łączna kwota wszystkich naszych zobowiązań to ponad 576 mld zł - tak wynika z raportu...
Znacząca zmianą jest również uznanie od 13 listopada za czyn nieuczciwej konkurencji przekazanie przez wierzyciela do BIG nieprawdziwych danych o zaległości, czyli fałszywej informacji gospodarczej. Zgodnie z przepisami, czynu nieuczciwej konkurencji dopuszcza się także BIG, który wbrew obowiązkowi nie usunie lub nie zaktualizuje danych o należności.

Jeszcze wiele warto zmienić

- Większość zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych jest korzystnych dla wierzycieli, ale jest też sporo dobrych dla dłużnika. W sumie więc się równoważą. Choć nowelizacja spowoduje poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i uszczelnianie rynku wymiany informacji gospodarczych, to nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia - uważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

- Np. umożliwienie przekazywania do Rejestru Należności Publicznoprawnych informacji o zaległościach wobec ZUS czy ujawnianie w tym rejestrze również zaległości nieprzekraczających 5 tys. zł. Możliwość sprawdzania firmy, konsumenta na podstawie tzw. zgody dorozumianej, czyli ze względu na zaistniałe relacje gospodarcze, ale bez uzyskiwania jego specjalnej zgody. Kolejna sprawa to przesyłanie wezwań do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji do BIG nie tylko listami poleconymi, ale też zwykłymi - dodaje.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu