Wydadzą miliony na poprawę efektywności energetycznej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
22-01-2016,9:35 Aktualizacja: 22-01-2016,9:38
A A A

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył ponad 200 mln zł między innymi na ocieplenie szkół.

Ruszył pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Kto może występować o dofinansowanie? Państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne - informuje Ministerstwo Środowiska.

NIK alarmuje: zdezelowane autobusy wożą dzieci do szkół

Większość dzieci z terenów wiejskich korzysta z organizowanych przez gminy dowozów do szkoły. Niestety, często jakość tych dowozów pozostawia wiele do życzenia. Potwierdziła to ostatnia kontrola NIK. Obowiązek zapewnienia...
Urzędnicy podkreślają, że "głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku prowadzi do zmniejszenia jego zapotrzebowania na energię".

Do uzyskania wsparcia mogą być zgłaszane inwestycje polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła oraz instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia.

Co ważne, zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Funduszu Spójności. Nabór wniosków jest prowadzony od 22 stycznia do 29 kwietnia 2016 roku.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie