Większe kwoty z "Modernizacji gospodarstw". Co z naborem na maszyny?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-05-2022,9:00 Aktualizacja: 15-05-2022,10:34
A A A

W związku m.in. z wzrostem cen w ostatnim czasie, mają być zwiększone kwoty pomocy w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" (we wszystkich obszarach) i podpisywane aneksy do umów. Ruszy też wsparcie na nowy rodzaj inwestycji - z zakresu odnawialnych źródeł energii.

"Modernizacja gospodarstw" to jedno z najpopularniejszych wśród rolników działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Istotne informacje o planach na końcówkę dystrybucji pieniędzy w jego ramach przekazał Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa w odpowiedzi na jeden z wniosków samorządu rolniczego.

tworzenia grup producentów, ARiMR, PROW 2014-2020, wsparcie dla rolnictwa

ARiMR: ruszył nabór wniosków w sprawie tworzenia grup producentów

Po raz 11. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na wsparcie można otrzymać do 100 tys. euro rocznie, a dokumenty...

Wystąpienie dotyczyło zwiększenia kwoty wsparcia w obszarze D "Modernizacji" (dofinansowanie zakupu maszyn) do 400 tys. zł, w tym także dla inwestycji już zrealizowanych. Postulowano również ogłoszenia naboru ciągłego w tym instrumencie.

Jeśli chodzi o drugi postulat, wiceszef resortu rolnictwa poinformował, że ze względu na ostatni etap wdrażania PROW 2014-2020 nie planuje się uruchomienia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach obszaru D.

"Dlatego nie ma uzasadnienia rozważanie zmiany trybu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego obszaru" - wyjaśnił.

Jak zapewnił, ministerstwo na bieżąco monitoruje wydatkowanie środków w ramach PROW 2014-2020 oraz podejmuje inicjatywy w zakresie zarządzania środkami finansowymi i sposobu realizacji programu. Ostatnio przygotowano propozycje dotyczące zmiany Programu, które zostały rozesłane członkom Komitetu Monitorującego PROW.  

arimr

Niebawem rusza nabór wniosków o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw

Od 16 maja rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw - podała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe...

Propozycje zmian dotyczą m.in. działania M04 "Inwestycje w środki trwałe", w poddziałaniu 4.1. "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", w typie operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" (poprzez dodanie nowego obszaru wsparcia i zwiększenie kwoty pomocy).

Postanowiono, by w obszarach A-D "Modernizacji" zwiększyć kwoty pomocy do:

  • 1 mln zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A (obecnie 900 tys. zł)
  • 600 tys. zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów B-D (obecnie 500 tys. zł)

Przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją na takie istniejących w gospodarstwie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, kwota pomocy nie mogłaby przekroczyć 250 tys. zł (obecnie 200 tys. zł).

dopłaty do nawozów, Henryk Kowalczyk, Ryszard Bartosik, wsparcie dla rolnictwa

Rolnicy będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków w sprawie nawozów

Termin składania wniosków o dopłaty do nawozów będzie przedłużony o dwa tygodnie, czyli do 31 maja - zapowiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. - Pracujemy nad odłożeniem w czasie zakończenia naboru wniosków. Chcemy...

Bartosik zaznaczył, że przy podwyższeniu kwot pomocy uwzględniono wzrost cen odnotowany, za które są dostępne dane oraz wyniki analizy działań podejmowanych przez beneficjentów "Modernizacji gospodarstw" - czyli od 18 kwietnia 2020 r., czyli od momentu, gdy wprowadzono możliwość zmiany umowy w zakresie m.in. podwyższenia kwoty umowy.

"Szacuje się, że w budżecie ‘Modernizacji gospodarstw rolnych’, po obsłużeniu złożonych do tej pory wniosków o przyznanie pomocy, pozostanie kilkadziesiąt milionów euro wolnych środków, które mogłyby być przeznaczone na aneksowanie umów z beneficjentami w zakresie kwoty pomocy" - wskazał wiceminister.

Poinformował ponadto, że dodatkowe środki finansowe, o które planuje się powiększyć budżet "Modernizacji gospodarstw rolnych", w wysokości ok. 80 mln euro, pozwoliłyby na uruchomienie nowego obszaru wsparcia (F) - wsparcie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią.

Warto dodać, że powyższe propozycje zostały pozytywnie zaopiniowane 28 kwietnia podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej