Więcej czasu na składanie wniosków o oszacowanie szkód przez suszę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-10-2022,8:00 Aktualizacja: 15-10-2022,19:40
A A A

Do 31 października zostanie wydłużony termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy - zakłada projekt rozporządzenia, który trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowe przepisy zostały przygotowane przez resort rolnictwa.

susza rolnicza, szacowanie strat w uprawach, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Straty na polach i łąkach sięgały kilkudziesięciu procent. A w państwowej aplikacji?

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wnioskuje o ponowne przeanalizowanie działania aplikacji suszowej i przekazuje postulaty dotyczące zmiany przepisów odnośnie szacowania strat na polach i łąkach. Właśnie m.in. o szacowaniu strat w...

Jak uzasadniają autorzy projektu, zmiany przepisów są spowodowane prośbami rolników o wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Jest to także - jak napisano - kolejny trudny rok dla producentów rolnych. Na wzrost kosztów produkcji rolnej nałożyły się problemy związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Z prośbą o wydłużenie terminu oraz usprawnienie pracy serwerów obsługujących aplikację "Zgłoś szkodę rolniczą", za pomocą której zgłaszane są szkody, zwróciła się kilka dni temu do ministra rolnictwa m.in. Krajowa Rada Izb Rolniczych. "Z informacji, jakie uzyskaliśmy dowiadujemy się, że w ostatnim czasie występuje znaczne ograniczenie funkcjonalności aplikacji - szczególnie w godzinach 10-15" - poinformowała Rada.

W projekcie rozporządzenia proponuje się wydłużenie do 31 października terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, jak również uruchomienie pomocy finansowej dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Proponuje się, aby pomoc była udzielana w wysokości 10 tys. zł, gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie i 5 tys. zł jeżeli wynoszą nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 1 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza 450 mln zł, do obliczenia wysokości pomocy będzie stosowany współczynnik korygujący - poinformowano.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej